Kaźmierczak: radykalna podwyżka płacy minimalnej grozi upadkiem wielu mikrofirm w najbiedniejszych regionach Polski

Featured Video Play Icon

Fot. CC0, Pxhere.com

Już zaczynamy widzieć w naszym kraju miasteczka, w których nie ma niczego – mówi prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.

Wysłuchaj całej rozmowy już teraz!

Dziambor: partie wolnościowe i wolnorynkowe mają dzisiaj duże pole do popisu

Marczuk: Dziś dostają płatności osoby, które wczoraj składały wnioski. Spodziewamy się wniosków od ok. 400 tys. firm

Bartosz Marczuk o tym, jak działa tarcza finansowa, jak szybko rozpatrywane są wnioski i na co należy zwrócić uwagę przez ich złożeniem oraz o rozmiarze obecnego kryzysu.

 

Bartosz Marczuk wskazuje, że tarcza antykryzysowa działa o czym świadczy liczba składanych wniosków i to ile miejsc pracy udaje się ocalić. Rozpędu nabiera też tarcza finansowe. 27 tys. wniosków zostało rozpatrzonych na łącznie 5,6 mld zł (2,3 już trafiły, a 3,3 mld są w drodze).

Tempo jest takie, że dzisiaj np. dostają płatności osoby, które wczoraj składały wnioski.

Rozmówca Łukasza Janowskiego nie obiecuje, że wnioski będą rozpatrywane w 24 godziny, ale wskazuje, że w wielu przypadkach od wpłynięcia wniosku do wypłaty tyle właśnie mija.

Poświęć przynajmniej dwie, trzy czy cztery godziny na to, żeby zapoznać się z tym programem po to, żeby po prostu najzwyczajniej w świecie nie zrobić sobie krzywdy.

Wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju zachęca przedsiębiorców, żeby przed złożeniem wniosku uważnie zapoznali się z programem, w swym własnym interesie. Wszystkie materiały opisane są na stronie PFR.

Rada Ministrów w razie czego może zwiększyć finansowanie tego programu. […] Liczy się czas, skala tej pomocy, bo my wszystko robimy żeby te przedsiębiorstwa odzyskały z powrotem płynność, mogły stanąć choć trochę na nogi.

Wyjaśnia, że w przypadku mikrofirm za utrzymanie działalności można otrzymać 25% umorzenia kredytu, a za utrzymanie zatrudnienia 50%. W przypadku większych firm wygląda to podobnie, ale trochę inaczej- 25% za utrzymanie działalności, tyle samo za utrzymania zatrudnienia, które jest, jak mówi, liczone raczej w stosunku do 2019 r. niż do momentu uzyskania dotacji oraz 25% w ramach rekompensaty za wykazane straty.

To bardzo głęboki kryzys. Przewidujemy, że tych firm, które będą ubiegać się o wsparcie  jest w okolicach 400 tysięcy.

Gość audycji „Wszystko o tarczy antykryzysowej” zauważa, że aż 4/7 mikro- małych i średnich przedsiębiorstw mogłoby skorzystać z tych rozwiązań. Podkreśla, że kryzys uderzył bezpośrednio w ludzi, którzy ucierpieli zupełnie nie ze swojej winy.

Wysłuchaj całej rozmowy już teraz!

A.P.

Prezes PFR: Koncentrujemy się na tym, żeby zapewnić przedsiębiorcom dostęp do finansowania

Paweł Borys o tarczy antykryzysowej, tym jak chroni ona miejsca pracy i o rozwiązaniach, jakie w jej ramach oferuje przedsiębiorcom Polski Fundusz Rozwoju.

 

Paweł Borys mówi, iż głównym zadaniem Polskiego Funduszu Rozwoju jest obecnie wsparcie przedsiębiorców. Odbywać się ono będzie przez „kilka rodzajów finansowania”, wśród których jest rozszerzony program gwarancji de minimis. W ramach tego ostatniego można poprosić w banku o kredyt de minimis z gwarancją 80% jego wartości ze strony Banku Gospodarstwa Krajowego.

Koncentrujemy się na tym, żeby zapewnić przedsiębiorcom dostęp do finansowania.

Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju wymienia instrumenty, które mają zabezpieczyć polski biznes. Chodzi o to, „by firmy nie były odcięte od kredytu”.

Będziemy mogli wprowadzić program pomocowy, podwyższać kapitał firm.

Ponadto nasz gość wyjaśnia, jak tarcza antykryzysowa miałaby ochronić przedsiębiorców. Tarcza stanowi blisko 10 proc. polskiego PKB (ok. 212 mld zł). To jeden z większych pakietów w Europie.

Państwo przejmuje część kosztów pensji pracowników na postojowym.

W przypadku przedsiębiorstw, które całkowicie wstrzymały działalność, możliwe jest obniżenie przez przedsiębiorcę o 20% wymiaru pracy zatrudnionym. Połowę tak obniżonej pensji oraz składki na ubezpieczenie społeczne pokrywa państwo. Rozwiązanie to chronić ma rynek pracy przed masowymi zwolnieniami. Dodaje, że mikrofirmy mają być przez 3 miesiące zwolnione z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne.

Posłuchaj całej rozmowy już teraz!

K.T./A.P.

Zbigniew Gryglas o tarczy antykryzysowej: Mechanizm będzie bardzo prosty. Walczymy o każde miejsce pracy

Zbigniew Gryglas o rozwiązaniach tarczy kryzysowej, tym kto i jak może z nich korzystać i ile będzie to kosztować podatników oraz o ratowaniu miejsc pracy, zwolnieniu z ZUS i odroczeniu spłat kredytu.


Zbigniew Gryglas przedstawia koszty tarczy antykryzysowej, która, jak sam mówi, „ma ochronić miejsca pracy i przedsiębiorców”.  Dzięki tarczy przedsiębiorca będzie mógł odroczyć spłatę kredytu na inny czas. Kto będzie mógł liczyć na pomoc?

Mechanizm będzie bardzo prosty. Będziemy porównywać dochody przedsiębiorstwa z tego roku z analogicznym okresem z roku poprzedniego. Jeżeli straty będą znaczne, to przedsiębiorca może liczyć na pomoc.

Przez znaczne straty rozumieć należy 15-20%. Specjalny mechanizm jest przewidziany dla firm, których przychody spadły  niemal do zera. Jednym z celów tarczy antykryzysowej jest zachowanie miejsc pracy. Dopłata do pensji pracowników wynosić będzie, w zależności od stopnia przestoju firmy, od 50% płacy minimalnej do 40% średniego miesięcznego wynagrodzenia.

Walczymy o każde miejsce pracy.

Chodzi o to, by uniknąć masowych zwolnień. Podsekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych stwierdza, iż „w wielu przypadkach wydłużone zostały terminy rozliczeń”. Zauważa, że trudno znaleźć branże, które obecnie by nie odnotowały strat.

Straty pojawiły się już w bardzo wielu przedsiębiorstwach.

W związku z tym nie można wykluczyć żadnych branż z pomocy, upraszczając w ten sposób procedurę. Gryglas przedstawia inne rozwiązania, które mają pomóc branżom turystycznym czy usługowym. Kwestia zwolnienia z ZUS dotyczy mikrofirm (to te, które zatrudniają nie więcej niż dziewięć osób). Dużych firm nie można było podciągnąć pod zwolnienie z tego podatku, ponieważ nie mają tak skromnych budżetów jak mikrofirmy. Wiceminister aktywów państwowych przewiduje, że po kryzysie polska gospodarka ruszy pełną parą.

Arak: Polskie rozwiązania są bardzo egalitarne. Pomocą objęta jest cała gospodarka, a nie tylko wybrane branże

Piotr Arak o tarczy antykryzysowej: pracach nad nią, jej założeniach, tym, kto będzie mógł z niej skorzystać i czym się różni od rozwiązań przyjmowanych w innych krajach europejskich.

Nasze banki mają jeszcze duże zasoby płynności.

Piotr Arak wyjaśnia, że nad tarczą antykryzysową pracują głównie Jadwiga Emilewicz i Marek Niedużak. Projekt to przeszło 70 punktów zmian legislacyjnych. Tarcza ma zapobiec kryzysowi gospodarczemu, którego przyczyną jest pandemia Covid-19. Projekt w założeniu ma obowiązywać od 1 kwietnia 2020 r.

ZUS może relatywnie szybko zweryfikować sytuację dotyczącą firm. […]  Nie chodzi o to, żeby ograniczać dostęp do pomocy.

Nasz gość tłumaczy, jakie rozwiązania zostały zawarte w pakiecie antykryzysowym. Mikro i małe przedsiębiorstwa będą mogły przesunąć spłatę podatku VAT o dwa lata. Warunkiem będzie przedstawienie straty w przeciągu ostatnich dwóch miesięcy. Dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego zaznacza, że zapisy są tak pomyślane, by praktycznie każde przedsiębiorstwo mogło z tego rozwiązania skorzystać. Przyjęte w Polsce rozwiązania mają charakter egalitarnym, gdyż dotyczą całej gospodarki, a nie jedynie wybranych branż, jak to jest w innych krajach.

Posłuchaj całej rozmowy już teraz!

K.T./A.P.