Sympozjum w Sejmie o ks. Franciszku Blachnickim, założycielu Ruchu Światło-Życie

Sobotnie (18 marca) sympozjum „Ks. Franciszek Blachnicki – wychowawca wolnych ludzi” będzie poświęcone działalności społecznej księdza, który przez wielu ludzi jest uważany za świętego.

O postaci księdza Blachnickiego oraz przyczynach zorganizowania sympozjum rozmawialiśmy w Popołudniu Wnet z posłem PiS, Robertem Telusem.

– Ksiądz Blachnicki mówił o potrzebie polityki społecznej, wyrównywaniu szans, o patriotyzmie. – Jego słów uważnie słuchała też Służba Bezpieczeństwa, a nawet moskiewska „Prawda”: – Statystyki mówią, że w pewnym momencie  pracowało nad nim ponad 200 funkcjonariuszy.

Na pewno był bardzo wymagający w stosunku do siebie, do księży, jak i również wobec służby liturgicznej, która brała udział w mszy świętej. Po powrocie do zakrystii stawał i udzielał reprymendy, jeżeli któryś z księży lub ministrantów źle się przykładał do liturgii – mówił poseł.

Robert Telus opowiedział również o akcji „kilo węgla dla Krościenka”, która szybko spowodowała zmianę postawy władz komunistycznych wobec członków Ruchu Światło-Życie.

– Zainteresowanie było wielkie. Ogłosiliśmy, że przyjmujemy zapisy od 1 marca i o godz. 11 mieliśmy już 300 osób. Później zwiększyliśmy limit do 400 osób.Sympozjum będzie można śledzić na stronie Sejmu oraz sympozjum.oaza.pl.

PROGRAM SYMPOZJUM

10.00-10.10  Otwarcie sympozjum – Robert Telus, poseł na Sejm RP, Przewodniczący Zespołu (Prawo i Sprawiedliwość, Opoczno)

10.00-10.20  Wprowadzenie w tematykę sympozjum – Henryk Kowalczyk, minister członek Rady Ministrów, przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów

10.20-10.40  Ks. dr hab. Franciszek Blachnicki – człowiek wolny w czasach zniewolenia – dr hab. Mieczysław Ryba, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin)

10.40-11.00  Kościół wspólnotą ludzi wolnych – ks. dr hab. Piotr Kulbacki, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Łódź-Lublin)

11.10-11.20  Otwarcie wystawy o ks. Franciszku Blachnickim w holu Sejmu RP

11.20-12.00  Przerwa na kawę

12.00-12.20 Pedagogia wolnego człowieka – ks. dr Marek Sędek, Moderator Generalny Ruchu Światło-Życie (Krościenko n. Dunajcem – Warszawa)

12.20-12.40  Prawda i wolny człowiek – dr hab. Krzysztof Wojcieszek, prof. WSNS (Wyższa Szkoła Nauk Społecznych Pedagogium, Warszawa)

12.40-13.00  Rodzina środowiskiem wolnego człowieka – dr Katarzyna Maciejewska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań)

13.00-14.00  Przerwa na obiad

14.00-14.20  Suwerenność wewnętrzna a polityka w ujęciu ks. F. Blachnickiego – dr Robert Derewenda, Dyrektor Instytutu im. ks. Franciszka Blachnickiego (Lublin)

14.20-14.40  Media w służbie wychowania wolnego człowieka – ks. dr hab. Michał Drożdż, prof. UPJP II (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Tarnów-Kraków)

14.40-15.00  Wychowanie trzeźwego człowieka – mgr Krzysztof Brzózka, Dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (Warszawa)

15.00-15.30  Podsumowanie sympozjum

Po sympozjum będzie możliwość zwiedzania Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

16.45 Eucharystia – kościół św. Aleksandra na placu Trzech Krzyży

Uczestnictwo wyłącznie po zarejestrowaniu za pośrednictwem strony: sympozjum.oaza.pl (od 1 marca 2017)