GAZ-SYSTEM rozpoczyna budowę gazociągu Oświęcim – Tworzeń

Spółka zawarła umowę na budowę gazociągu Oświęcim – Tworzeń, kluczowej inwestycji dla stabilnych dostaw gazu na południu Polski.

Inwestycja ma duże znaczenie dla zapewnienia zwiększonych dostaw gazu ziemnego do obiorców z województw małopolskiego i śląskiego. Dodatkowo stwarza warunki dla przyłączenia do sieci przesyłowej przedsiębiorstw z sektora elektroenergetycznego i przemysłu – powiedział  Marcin Kapkowski, wiceprezes zarządu GAZ-SYSTEM.

Połączenie gazowe Oświęcim – Tworzeń stanowi odcinek planowanej magistrali przesyłowej „Skoczów – Komorowice – Oświęcim – Tworzeń”.  Gazociąg o długości 44 km i średnicy 700 mm jest realizowany w ramach programu „Coal to Gas”. Dzięki tej inwestycji możliwe będzie uruchomienie przesyłu gazu ziemnego do bloków parowo–gazowych w zakładach Synthos Dwory w Oświęcimiu.

Przedsięwzięcie stanowi duże wyzwanie realizacyjne. Trasa gazociągu przechodzi zarówno przez tereny przemysłowe i zurbanizowane, jak i obszary leśne. GAZ-SYSTEM planuje bezwykopowe pokonanie aż 48 przeszkód terenowych.

Gazociąg Oświęcim – Tworzeń zostanie połączony z gazowym Korytarzem Północ – Południe na terenie Sławkowa, a w Oświęcimiu z istniejącą siecią przesyłową. Wykonawcą robót budowlanych została firma JT S.A. Zakończenie prac zaplanowane jest na grudzień 2024 r.

GAZ-SYSTEM z pierwszym pozwoleniem na budowę w ramach projektu FSRU