Lekarze rodzinni popierają koordynację w POZ, ALE…

Szpital / Fot. CC0, Pxhere.com

Na obecnym etapie rozporządzenie otwiera jedynie drzwi do dyskusji o możliwych sposobach realizacji – mówi Jacek Krajewski, Prezes Federacji Porozumienie Zielonogórskie.

Większa pula badań diagnostycznych, możliwość konsultacji ze specjalistami różnych dziedzin, ułatwiony dostęp do profilaktyki, edukacji czy porad dietetycznych – to opieka koordynowana w POZ w pigułce. I w teorii. Bo w praktyce możliwości placówek są ograniczone, kryzys kadrowy się pogłębia, a największym wrogiem projektu jest… brak szczegółów i odpowiedniego przygotowania.

Lekarze rodzinni zrzeszeni w Federacji Porozumienie Zielonogórskie, po analizie rozporządzenia dot. projektu opieki koordynowanej w POZ oddanego do konsultacji społecznych uważają, że z założenia dobry krok w kierunku ułatwienia chorym poruszania się po ścieżce leczenia, poległ na szczegółach. A właściwie ich braku, bo trudno aktualnie ocenić możliwość wdrożenia opieki koordynowanej w poszczególnych placówkach, skoro więcej jest niewiadomych niż kwestii precyzyjnie określonych.

Jako organizacja zrzeszająca 1/3 wszystkich poradni zebraliśmy od lekarzy uwagi, aby następnie – podczas bezpośredniego spotkania z Prezesem NFZ je przedstawić i zaproponować opcje możliwe do wdrożenia i oparte o realne zasoby placówek. Niemniej sam pomysł na opiekę koordynowaną uważamy za dobry, ale projekt w obecnym kształcie jest niemożliwy do wdrożenia we wszystkich placówkach, a taka obietnica została przecież złożona pacjentom – dodaje Jacek Krajewski, Prezes Federacji Porozumienie Zielonogórskie.

O co konkretnie chodzi? Lekarze zwracają uwagę m.in. na harmonogram pracy specjalistów, który w ich ocenie jest niepotrzebny i nie ma żadnego uzasadnienia, a dodatkowo może zniechęcić specjalistów do podjęcia współpracy z placówkami POZ. Nie mniejsze obawy wzbudza rażąco niska wycena koordynatora, która przy obecnym poziomie inflacji sprawia, że pozyskanie wykwalifikowanej osoby do pracy z pacjentem (!) jest nierealne. Dodatkowo istnieje konieczność wsparcia ze strony NFZ, a więc ustanowienia w każdym oddziale Funduszu komórki odpowiedzialnej za pomoc placówkom we wdrożeniu projektu koordynacji, poprzez m.in. przygotowanie listy specjalistów gotowych wesprzeć lekarzy rodzinnych. Obawy budzi również procedura zgłaszania się świadczeniodawców, która wg Federacji PZ powinna ograniczyć się do wyrażenia woli o gotowości wykonywania świadczeń w ramach koordynacji w POZ. Wyzwaniem będzie również prowadzenie dokumentacji medycznej, co do której na razie nie ma żadnych wytycznych.

Czytaj także:

Coraz więcej dzieci choruje na otyłość

Lekarze apelują również o potrzebie przeprowadzenia szeroko zakrojonej kampanii edukacyjnej, zarówno dla lekarzy, jak i pacjentów. Federacja Porozumienie Zielonogórskie zamierza również edukować należących do organizacji przedstawicieli placówek POZ, planuje także spotkania dla pacjentów. Uwag jest więcej, pozostałe jednak zostaną przedstawione podczas spotkania z NFZ.

Musimy pamiętać, że wprowadzenie koordynacji do POZ to proces. Rzeczywistość pacjentów z poradni medycyny rodzinnej nie poprawi się od 1 października, bo w tej chwili w wielu placówkach nie mamy takich możliwości, zarówno w kontekście zaplecza technicznego, jak i finansowego. Niemniej trzeba wspólnie wypracować drogę realizacji, ale diabeł tkwi w szczegółach. Im lepiej dopracujemy je teraz i zadbamy o odpowiedni poziom edukacji lekarzy i pacjentów, tym łatwiej będzie nam wdrażać dobre dla chorych rozwiązania – dodaje Tomasz Zieliński, wiceprezes Federacji Porozumienie Zielonogórskie.

Czy placówki należące do Federacji Porozumienie Zielonogórskie podpiszą umowy i włączą się do projektu koordynacji?

W ramach konsultacji przekazaliśmy nasze uwagi zebrane od zróżnicowanego środowiska specjalistów medycyny rodzinnej. Wierzymy, że jest jeszcze czas na wdrożenie uzasadnionych sugestii, dzięki którym koordynacja będzie mogła zostać prawidłowo i skutecznie wprowadzona. Póki co czekamy na termin spotkania z Prezesem NFZ, aby omówić wątpliwe kwestie – dodaje Jacek Krajewski, prezes FPZ.

Źródło: Federacja Porozumienie Zielonogórskie

Jankowski: wydatki na służbę zdrowia wzrosły, lecz przez starzenie się społeczeństwa i większe wydatki trudno to odczuć

Gościem „Poranka Wnet” jest Łukasz Jankowski – lekarz, specjalista nefrologii, Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, który mówi o o ochronie zdrowia w czasie pandemii koronawirusa.

Łukasz Jankowski mówi o ochronie zdrowia w czasie pandemii koronawirusa. Lekarz stwierdza, że system nie dał sobie rady z pandemią, ponieważ dla wszystkich była wielkim zaskoczeniem.

Nie daliśmy sobie rady jako system. (…) Przebrnęliśmy trzecią falę, pozostawiając jednak za sobą tragedie ludzi, którzy wtedy zmarli.

Gość „Poranka Wnet” wskazuje na pogłębiającą się lukę w systemie polskiej służby zdrowia, jaką jest brak możliwości tzw. leczenia post-covidowego. Chodzi o fizyczne i psychiczne reperkusje zakażenia.

Ponadto mówi o protestach lekarzy i pracowników medycznych. Protestujący spodziewają się zwiększenia nakładów budżetowych na służbę zdrowia. Zdaniem gościa „Poranka Wnet” w ciągu 6 lat rządów PiS-u nastąpiło zwiększenie wydatków na służbę zdrowia – problemem jest fakt, że dla przeciętnego pacjenta nie jest to odczuwalne.

Nasze koszty wzrastają wielokrotnie bardziej bo się starzejemy, jest więcej osób starszych i mamy nowe, kosztowne technologie.

Zapraszamy do wysłuchania całej rozmowy!

P.K.

 

Piotr Witt: W krajach, gdzie akcja szczepień objęła prawie całą ludność, ilośc nowych zachorowań znacznie wzrosła.

Korespondent Radia WNET z Francji o paszportach covidowych we Francji, proteście lekarzy francuskich oraz polityce represji względem osób nie zgadzających się z poczynaniami rządu.

Dyskusja Łukasza Jankowskiego z Piotrem Wittem zaczyna się od wątku unieważnienia decyzji prefekta m.in. paryskiej policji, która polegała na zakazie wstępu do centrów handlowych osobom nie posiadającym paszportu sanitarnego. Był to swego rodzaju katalizator nastrojów ogólno-społecznych, który sprawił, że we Francji masowo zaczęły wybuchać protesty. Niezgoda społeczna w sprawie obowiązku szczepienia się, czy też segregacji osób poprzez większe przywileje zaszczepionych, spotkała się z jawną krytyką środowisk m.in. lekarskich, bibliotekarskich.

Rząd stopniowo zmuszał opornych do milczenia. Personel szpitalny podporządkował się zarządzeniom, pod groźbą zwolnień. Następnie poddały się bibliotekarki. Od wczoraj, 1 września Didier Raoult, nie jest już profesorem i badaczem. Został odesłany na emeryturę.

Jak mówi gość „Poranka Radia Wnet” profesor Raoult przeszkadzał od dawna. Zarzut ten był motywowany publikowaniem danych, statystyk, które w jasny i przejrzysty sposób, kwestionowały zasadność oraz skuteczność działań rządu. Najpoważniejszą decyzją, jaką profesor francuski podjął było wyraźne przeciwnie się restrykcjom rządu. Profesor powiedział, że

W moim szpitalu nie będzie zakazu przyjmowania chorych, którzy nie mają paszportu sanitarnego. I dodał. Ten zakaz gwałci przysięgę Hipokratesa, których jednym z istotnych elementów jest dostęp do leczenia dla wszystkich.

W temacie obostrzeń sanitarnych, które wpływają na ograniczenia swobód obywatelskich, przymus szczepień, etc. rząd argumentuje to bezgraniczną walką z morderczym wirusem, w celu dobrobytu ogółu społecznego. Didier Raoult oraz grupa wybitnych uczonych całkowicie nie podziela tego stanowiska. Mecenas Di Vizio jest reprezentantem grupy ponad 600 lekarzy, którzy sprzeciwiają się polityce covidowej, francuskich sił rządowych. W tej materii lekarz po raz kolejny dowodził, że bardzo silna polityka proszczepienna nie jest w interesie narodu.

W trzech krajach, w których akcja szczepień objęła prawie całą ludność: w Islandii, w Izraelu, w Wielkiej Brytanii, ilośc nowych zachorowań znacznie wzrosła.

Jak dalej mówi Piotr Witt, reakcja rządu francuskiego musiała być surowa. Izba Lekarska potępiła działania lekarza, który następnie został skazany. W następnej kolejności gość wymienia listę uczonych odsądzonych od czci i wiary we Francji. Zwieńczeniem tejże polityki względem osób kwestionujących posunięcia republikańskich rządów, przypomnijmy: jedynie w dziedzinie nauk ścisłych, było „szybkie wysyłanie na emeryturę”.

Zapraszamy do wysłuchania całej rozmowy.

K.J.

Krystyna Ptok: To nie jest kwestia wyłącznie podwyższenia wynagrodzeń – przede wszystkim chodzi o poprawę warunków pracy

Gościem „Kuriera w samo południe” jest Krystyna Ptok – Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, która komentuje trudną sytuacją pracowników służby zdrowia.

Kilka dni temu przedstawiciele związków i samorządów ogłosili powołanie komitetu protestacyjno-strajkowego pracowników ochrony zdrowia, w reakcji na stopniowo pogarszającą się sytuację służb medycznych. Będzie on miał miejsce 11 września. Jak się okazje, starania trwają nie od dziś, lecz kolejne stosowane środki zdawały się nie przynosić efektów.

Jesteśmy ignorowani przez rząd, wielokrotnie zwracaliśmy się z prośbą o spotkanie z premierem, który jednak nie uznaje tego za stosowne. Uważamy, że powinniśmy zacząć działać wspólnie na rzecz poprawy warunków pracy i wynagrodzeń pracowników służby zdrowia oraz uświadamiania ludzi, jak wygląda sytuacja.

Przewodnicząca OZZPiP podkreśla również, że w Polsce od 20 lat nie wzrasta liczba osób pracujących w służbie zdrowia, mimo iż w innych krajach statystyka ta idzie w górę. Niestety optymizmem nie napawa również sytuacja demograficzna – nierówności pogłębiają się.

Do 2030 roku co piąta osoba w Polsce będzie miała 65 lat – osoby w tym wieku mają wielochorobowość i w sposób zintensyfikowany korzystają ze świadczeń ochrony zdrowia.

Młodzi lekarze natomiast nie są chętni do podejmowania pracy w państwowej służbie zdrowia, gdzie nie mogą liczyć na dobre wynagrodzenia oraz odpowiednie warunki pracy – znacznie częściej znajdują zatrudnienie w sektorze prywatnym, lub wyjeżdżają za granicę. Głównym powodem wydają się być finanse, gość „Kuriera w samo południe” przekonuje jednak, że istota problemu nie ogranicza się tylko do zarobków.

To nie jest kwestia wyłącznie podwyższenia wynagrodzeń – przede wszystkim chodzi o poprawę warunków pracy.

Wzrost PKB na służbę zdrowia wzrósł do 8%, lecz nie przekonuje to przewodniczącej OZZPiP, która zaznacza, że wzrasta również zapotrzebowanie na środki.

Niedobór personelu może spowodować zamknięcie około 280 szpitali wojewódzkich w całej Polsce.

Zapraszamy do wysłuchania całej rozmowy!

PK

 

Karwelis: Lockdown powoduje nie najlepszą sytuację ekonomiczną, a także epidemiologiczną. Ludzie tracą odporność

Jerzy Karwelis o nieskuteczności lockdownów, przypadku Szwecji, sianiu paniki przez media, terapii amantadyną i odbudowie gospodarczej po epidemii.

Jerzy Karwelis stwierdza, że po roku pandemii Polacy dzielą się na trzy grupy: „foliarzy”, panikarzy i milczącą większość, zmęczoną tym wszystkim. Zdradza, że według wykonanego przez niego zestawienia środków stosowanych przez rządy poszczególnych krajów w związku z epidemią, zamykanie gospodarki nie przynosi pomyślnych efektów epidemicznych.

O krzywej zakażeń decyduje nie tylko zamykanie się krajów, lecz także rozmaite różne czynniki. Jak wskazuje publicysta, obostrzenia są luzowane w różnych krajach na czas wyborów. Zwraca uwagę na sytuację w Szwecji, która nie wprowadziła lockdownu.

[related id=122766 side=right] Szwedzi mieliby jeszcze lepsze wyniki, gdyby nie zaniedbania, które skutkowały zarażeniami w domach spokojnej starości. Nasz gość krytykuje nierzetelny przekaz mediów głównego nurtu.  Nierzetelny, albowiem siejący panikę. Medycy skarżą się, że pacjenci zapóźno zgłaszają się do lekarza. Wynika to z tego, że ludzie boją się zgłaszać wobec wszechobecnego przekazu mediów i części medyków.

Karwelis podkreśla, że dr Włodzimierz Bodnar wyleczył prawie wszystkich, którzy się przez jego przechodnię w Przemyślu przewinęli. Zaznacza, iż lekarz stosujący amantadynę do leczenia koronawirusa już od roku zabiega o dopuszczenie tej metody. Obecnie na rzecz amantadyny lobbuje w rządzie wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł, który osobiście się przekonał o jej skuteczności.

Rozmówca Krzysztofa Skowrońskiego odnosi się także do odbudowy po epidemii. Zauważa, że

Wysłuchaj całej rozmowy już teraz!

A.P.

Alex Sławiński: Niemcy bardzo mocno odczułyby wojnę gospodarczą Unii Europejskiej z Wielką Brytanią

Alex Sławiński o skutkach, jakie miałaby wojna celna między UE a UK oraz o strajku londyńskich związkowców i wzrastających kosztach życia w Londynie.

Alex Sławiński wskazuje, że po wojnie państwa, które później stworzyły Wspólnoty Europejskie doskonale się rozwijały, mimo zniszczeń wojennych.

Dzisiaj toniemy w papierkologii.

Urzędnicy unijni wybrani przed innych urzędników unijnych pouczają ludzi na temat demokracji. Dziennikarz wskazuje, że na wojnie gospodarczej Unii Europejskiej ze Zjednoczonym Królestwem stracą niemieckie firmy, mające fabryki na Wyspach.

Niemcy, którzy są właścicielami prawie całego przemysłu motoryzacyjnego Wielkiej Brytanii bardzo mocno odczują odczują to, że jeżeli ta wojna gospodarcza się zacznie wejdą cła i podatki, oni nie dostaną nowego jaguara. Oni dostaną nowego Land Rovera, mimo że to są niemieckie firmy.

Brytyjczycy chętnie kupują samochody z kontynentu, ale kontynentalni Europejczycy jeszcze chętniej kupują samochody brytyjskie.

Po dosyć trudnym początku roku w tym momencie piłeczka jest po stronie brytyjskiej i wydaje mi się, że Brytyjczycy bardzo ładnie zaczynają ją odbijać.

Tymczasem w Londynie strajkują związki zawodowe pracowników transportu publicznego. Od jutra związkowcy zaczną „zamrażać” autobusy. Kolejne dwa związki będą strajkować w czwartek i piątek.

Transport londyńskie od roku praktycznie wozi powietrze do pracy jeżdżą tylko ci którzy muszą czyli lekarze i pielęgniarki, policjanci- przedstawiciele zawodów, które są essential.

Sławiński podkreśla, że związkowcy biorą za zakładników ludzi, którzy są nam najbardziej potrzebni do życia. Zauważa, że wiele rzeczy podrożało w Londynie. Podwyższane są podatki i opłaty. Skutkiem jest wyjeżdżanie ludzi z brytyjskiej stolicy.

Posłuchaj całej rozmowy już teraz!

A.P.

Piotr Witt: Francuscy lekarze wystąpili z otwartą frondą wobec rządu. Są zastraszani przez władze

Piotr Witt w ramach korespondencji z Paryża mówi o sytuacji epidemicznej we Francji, nieudolnych działaniach tamtejszego rządu oraz strajkach lekarzy.


Piotr Witt relacjonuje sytuację we Francji. Mówi o strajkach lekarzy, którzy postanowili sprzeciwić się rządowej polityce walki z pandemią.

Pracownicy służby zdrowia wystąpili z otwartą frondą przeciwko władzy. 9 stycznia zawiązali własny Niezależny Komitet Naukowy. W chwili powstania kolektyw zrzeszał 30 tys lekarzy, 30 tys pielęgniarek i pielęgniarzy i 100 tys  obywateli. To rezultat połączenia się licznych komitetów lokalnych – wskazuje Witt.

Członkowie zarządu złożyli jasną deklarację, że żaden z nich nie jest zależny od firm farmaceutycznych – dodaje.

Co skłoniło ich do wyrażenia sprzeciwu?

Według oficjalnych komunikatów liczba zgonów zbliża się do 80 tys. (…) Komunikaty są przyjmowane z rezerwą przez tych, którzy najlepiej znają prawdę, czyli właśnie przez lekarzy.

Lekarze żądają weryfikacji dotychczasowej strategii walki rządu w pandemią. Dołączyła do nich Narodowa Akademia Medyczna.

Ze wszystkich stron słyszy sie o przypadkach wyolbrzymiana choroby i naciągania statystyk. Fałszywe testy, puste łóżka szpitalne, starcy u kresu życia chorzy na inne choroby. (…) W wyniku krętactw, afer Lanceta, Remdesiviru, a obecnie szczepionek, Komitet Naukowy przy prezydencie utracił resztkę wiarygodności.

Rząd nadużywa swojej władzy i wchodzi w kompetencje lekarzy, reglamentując część leków.

W kraju, gdzie słowo wolność widnieje na budynku każdego merostwa, lekarzom zabroniono leczyć. Nie wolno im stosować hydroksychlorochininy z anzytromycyną, nie wolno przepisywać inwermektyny i innych skutecznych lekarstw. Mają stosować się do zaleceń władzy. Lekarzem jest rząd. (…) Lekarze są zastraszeni. Można być ukaranym zakazem wykonywania zawodu.

Jednocześnie Francja zmaga się z deficytem szczepionek.

Nawet najbardziej nadgorliwi nie mogą się zaszczepić z powodu braku szczepionek. UE jeszcze raz wykazała swoją bezsilność i z powodu biurokratycznej nieudolności pozwoliła się ubiec Anglikom.

Wysłuchaj całej rozmowy już teraz!

A.N.

Stomatolog: Ilość skutków ubocznych po przechorowaniu Covid może być większa niż po szczepieniu

Katarzyna Łoza-Sołtyk o szczepieniach dla lekarzy i tym, czemu nie trzeba bać się szczepionki.

Katarzyna Łoza-Sołtyk mówi, iż lekarze, razem z którymi pracuje, są już zgłoszeni do szczepień na Covid-19. Sama także podda się szczepieniu w terminie zerowym. Odnosi się do obaw ludzi, którzy boją się szczepić.

Staram się podchodzić chłodno i kalkulować wszystkie ryzyka. Trudno się dziwić ludziom, że się obawiają.

Stomatolog stwierdza, że potencjalne skutki zachorowania na Covid-19 są poważniejsze niż odczyny poszczepienne, jakie mogą się pojawić. Bardziej opłaca się więc zaszczepić. Wskazuje, że badania nad szczepionką na koronawirusa są prowadzone od 17 lat.

Jest to szczepionka, na którą rozpoczęto pracę podczas pierwszego SARS z 2003 r.

Obecnie jedynie przystosowano ją do obecnej odmiany koronawirusa. Nie jest więc prawdą, by szczepionka była nieprzebadana.

Posłuchaj całej rozmowy już teraz!

A.P.

Prezydent podpisał nowelizację ustawy ws. dodatków dla medyków

Jak wynika z komunikatu Kancelarii Prezydenta, dodatki za pracę przy COVID-19 będą otrzymywać jedynie medycy skierowani do niej przez wojewodę.

Informację przekazała Kancelaria Prezydenta za pośrednictwem swojej strony internetowej. Chodzi o zmianę ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem Covid-19.

Nowelizacja przywraca pierwotne brzmienie art. 20 ustawy tej ustawy, które zostało zaproponowane i uchwalone przez sejm. Jak czytamy w przekazanej informacji, zgodnie z uzasadnieniem do jej projektu, „konwalidacja błędu, który miał miejsce podczas rozpatrywania w Sejmie poprawek Senatu do ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem Covid-19”.

Wcześniej ustawa dawała możliwość wypłacania dodatku w wysokości 100% pensji każdemu lekarzowi, który podczas pracy ma kontakt z chorymi zakażonymi COVID-19.

W nowelizacji uchylono także przepis nakładający na Prezesa NFZ obowiązek dokonania zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na ten rok w celu podwyższenia opłaty ryczałtowej.

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Michał Dworczyk: Nie było projektu rozporządzenia, które zakazywałoby otwierania stoków narciarskich

Michał Dworczyk o otwarciu stoków narciarskich, terminie ferii zimowych, nieopublikowanej ustawie dot. podwyższenia wynagrodzeń dla lekarzy oraz o negocjacjach ws. budżetu UE.


Michał Dworczyk informuje, że zespół epidemiczny zbiera się codziennie i w razie potrzeby zmienia rozwiązania. Potwierdza, że stoki narciarskie będą otwarte i nigdy nie miało być inaczej. Informację, iż miało być inaczej ocenia jako szum informacyjny.

Nie było projektu rozporządzenia, które zakazywałoby otwierania stoków narciarskich.

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odpowiada na pytanie czemu ma służyć skomasowanie ferii zimowych w jednym terminie. Na stokach nie ma ryzyka zakażeń, ale w środkach komunikacji i schroniskach już tak.

Ta decyzja jest połączona z apelem o to, żeby ograniczyć wyjazdy na ferie zimowe.

Nasz gość wyraża nadzieję, że Polacy powstrzymają się od nieodpowiedzialnych działań mogących skutkować wzrostem zakażeń. Odnosi się do podwyższonych wynagrodzeń dla lekarzy pracujących przy koronawirusie. Stwierdza, że RCL ma czas do 2 grudnia na publikację aktu. Stwierdza, że publikacja tej ustawy bez nowelizacji byłaby szkodliwa dla budżetu państwa.

Premier Mateusz Morawiecki często konsultuje się z partnerami europejskimi.

Dworczyk odnosi się do spotkania szefów rządów Polski i Węgier. Poza tymi krajami zbliżone stanowisko w Unii Europejskiej zajmuje Słowenia.

Rząd jest zdeterminowany by były przestrzegane prawa i wartości unijne.

W razie konieczności jest on gotów skorzystać z prawa weta. Rozmówca Krzysztofa Skowrońskiego sądzi, że działania podjęte przez wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa kraju. Przypomina, iż wszyscy są równi wobec prawa i muszą liczyć się z konsekwencjami łamania zakazu zgromadzeń.

Posłuchaj całej rozmowy już teraz!

A.P.