Prof. Krzysztof Szwagrzyk: nie doszło do rozliczenia oprawców żołnierzy wyklętych

P. Lidia Lwow-Eberle (pośrodku) i Krzysztof Szwagrzyk (po prawej) przy pomniku "Łupaszki" w Osielcu

„Nie mamy dzisiaj przekonania, że wolna Polska w sposób sprawiedliwy osądziła tych, którzy mordowali naszych bohaterów” – mówi prof. Krzysztof Szwagrzyk, zastępca dyrektora IPN

Wysłuchaj całej rozmowy już teraz:

Zastępca prezesa IPN i p.o. dyrektora Biura Poszukiwań i Identyfikacji mówi o pracach prowadzonych w celu odnalezienia i identyfikacji szczątków zamordowanych żołnierzy wyklętych.

Zobacz także:

Leszek Konstanty: należy upamiętniać zapomnianych żołnierzy wyklętych

Laureaci Medali Przemysła II za rok 2017: Instytut Pamięci Narodowej oraz profesor Krzysztof Szwagrzyk

Jest to medal za zasługi dla narodu i państwa polskiego – za obronę godności narodowej, podtrzymywanie i utrwalanie tradycji narodowej oraz działalność na rzecz rozwoju Polski i jej pozycji w świecie.

Laureaci Medali Przemysła II za rok 2017

10 stycznia 2018 roku w Sali Czerwonej Pałacu Działyńskich na Starym Rynku w Poznaniu odbyła się uroczystość wręczenia przez Akademicki Klub Obywatelski im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu Medali Przemysła II za 2017 rok.

Wiceprezes IPN dr Jarosław Szarek z medalem i dyplomem Przemysła II | Fot. A. Karczmarczyk

Zostało uhonorowanych dwóch laureatów: Medal przyznany Instytutowi Pamięci Narodowej za całokształt działań odebrał prezes Instytutu dr Jarosław Szarek. Drugie odznaczenie zostało wręczone zastępcy prezesa IPN prof. Krzysztofowi Szwagrzykowi za odkrywanie miejsc pochówku ofiar terroru komunistycznego oraz pobudzanie patriotyzmu, szczególnie wśród młodzieży. (…)

Przewodniczący Kapituły Medalu Przemysła II – prof. Leon Drobnik odczytał laudację na cześć Instytutu Pamięci Narodowej. Podkreślono w niej, że słowa mowy pochwalnej odnoszą się do całego zespołu pracowników Instytutu. Wyrażono uznanie dla odwagi i wytrwałości w odkrywaniu prawdy o wydarzeniach z najnowszej historii Polski i jej rzetelnym przedstawianiu oraz wdzięczność za przywracanie dobrego imienia tym wszystkim Polakom, którzy stając przed wyborem między najwyższymi wartościami a wyparciem się swojej tożsamości, zdecydowali się na wierność zasadom.

W mowie padły również słowa o przywróceniu nadziei, że społeczeństwo nie będzie już zmuszane do nazywania kłamstwa prawdą, a tchórzostwa bohaterstwem oraz o tym, że szczególne uznanie należy się Instytutowi Pamięci Narodowej za uczenie Polaków szacunku wobec siebie samych. Medal wraz z okolicznościowym dyplomem wręczono na ręce prezesa Instytutu dr. Jarosława Szarka.

Następnie odczytano mowę pochwalną na cześć prof. Krzysztofa Szwagrzyka. Podkreślono w niej ogromne zaangażowanie Profesora w prace badawcze upamiętniające ofiary zbrodni stalinowskich, przyczyniły się do pobudzenia patriotyzmu. Zdaniem Kapituły Laureat swoją postawą i osiągnięciami udowadnia, jak wiele może zmienić i uczynić dobra jeden człowiek, co potwierdzają liczne odznaczenia i wyróżnienia przyznawane prof. Szwagrzykowi. Medal Przemysła II jest wyrazem szacunku Kapituły za przywracanie rodzinom i społeczeństwu szczątków bohaterów walk o wolną Polskę, w tym dowódców podziemia niepodległościowego. Prof. Krzysztof Szwagrzyk odebrał osobiście Medal wraz z pamiątkowym dyplomem.

Cały artykuł redakcyjny pt. „Laureaci Medali Przemysła II za rok 2017” znajduje się na s. 1 lutowego „Wielkopolskiego Kuriera WNET” nr 44/2018, wnet.webbook.pl.

 


„Kurier WNET”, „Śląski Kurier WNET” i „Wielkopolski Kurier WNET” są dostępne w jednym wydaniu w całej Polsce w kioskach sieci RUCH, Kolporter i Garmond Press oraz w Empikach, a także co sobota na Jarmarkach WNET w Warszawie przy ul. Emilii Plater 29 (na tyłach hotelu Marriott), w godzinach 9–15.

Wersja elektroniczna „Kuriera WNET” jest do nabycia pod adresem wnet.webbook.pl. W cenie 4,5 zł otrzymujemy ogólnopolskie wydanie „Kuriera WNET” wraz z regionalnymi dodatkami, czyli 36 stron dobrego czytania dużego (pod każdym względem) formatu. Tyle samo stron w prenumeracie na www.kurierwnet.pl.

Artykuł pt. „Laureaci Medali Przemysła II za rok 2017” na s. 1 lutowego „Wielkopolskiego Kuriera WNET” nr 44/2018, wnet.webbook.pl

Wiceprezes IPN o kolejnym etapie prac na „Łączce”: Jestem głęboko przekonany, że odnajdziemy szczątki naszych bohaterów

– Ciągle brakuje nam szczątków ok. stu osób, w tym tak ważnych dla naszej historii postaci, jak gen. Fieldorf „Nil”, płk rotmistrz Pilecki, płk Łukasz Ciepliński – powiedział Krzysztof Szwagrzyk.

We wtorek w „Kwaterze na Łączce” na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie Instytut Pamięci Narodowej rozpocznie ostatni etap prac archeologiczno-ekshumacyjnych. Celem będzie odnalezienie szczątków ofiar zbrodni komunistycznych tam pogrzebanych. Prace potrwają do czerwca bieżącego roku.

Wierzę, że do tego czasu cały obszar [tzw. „Łączki”] zostanie przebadany i wszystkie szczątki tam się znajdujące, do których z różnych powodów dotychczas nie mogliśmy dotrzeć, zostaną odnalezione – powiedział w poniedziałek wieczorem w TVP Info wiceprezes IPN Krzysztof Szwagrzyk.

Ponadto prof. Szwagrzyk podkreślił, że głównym celem wszczętych prac archeologiczno-ekshumacyjnych będzie odnalezienie szczątków ok. 100 polskich bohaterów: – Nasze działania, które mamy zaplanowane do końca czerwca, doprowadzą – jestem o tym głęboko przekonany –  do odnalezienia jeszcze tych pozostałych szczątków. Ciągle brakuje nam ok. 100 osób, w tym tak ważnych dla naszej historii i dla nas wszystkich Polaków postaci, jak generał Fieldorf „Nil”, pułkownik rotmistrz Pilecki, pułkownik Łukasz Ciepliński.

Przypomniał także, że najbliższe poszukiwania będą miały trudny charakter ze względu na pozostałości po prawie dwustu grobowcach z lat 1982-1984 (ostatni z nich został przeniesiony w inne miejsce w grudniu 2016 r.): – Dopiero gdzieś tam pod nimi i gdzieś pomiędzy nimi będziemy odnajdywali szczątki naszych bohaterów. Tych zamordowanych w więzieniu na Rakowieckiej i w innych miejscach kaźni na terenie Warszawy.

Wiceprezes poinformował, że 21 kwietnia w Pałacu Prezydenckim odbędzie się z udziałem Andrzeja Dudy uroczystość ogłoszenia listy kolejnych zidentyfikowanych ofiar, których szczątki wydobyto podczas prac poszukiwawczych, prowadzonych przez IPN od 2012 r.

PAP/K.T.

IPN: dla jednych misja dla innych zwykła praca – powody dymisji profesora Krzysztofa Szwagrzyka

W IPN starły się dwie wizje: poczucie misji z pragmatykami, którzy traktują Instytut jak zwykłe miejsce pracy. W tle kłopoty związane z genetyczną identyfikacją znalezionych bohaterów

 

 

Sytuację w IPN i zamieszanie wokół dymisji profesora Krzysztofa Szwagrzyka komentował na naszej antenie profesor Tomasz Panfil, historyk z KUL.   Nasz rozmówca stwierdził, że bezpośrednim powodem dymisji mogły być kłopoty związane z tempem i zakresem pracy genetyków nad identyfikacją znalezionych.

Przychodzi materiał genetyczny, odkładają go gdzieś na półkę. Nie ma w tym działaniu tego aspektu wspólnotowego, o którym mówił np pan prezydent.

W tle jest konflikt dwóch wizji funkcjonowania Instytutu – zbieżnej z oczekiwaniami społecznymi romantycznej misji i pragmatyzmu codziennego funkcjonowania biurokratycznej instytucji.

To jest rozbieżność między pragmatyczną a misyjną wizją działania IPN. Profesor Szwagrzyk to jest romantyk, którego misją jest odnajdywanie naszych bohaterów. Znaczna część społeczeństwa też tak patrzy na IPN. To jest wspaniała, porywająca serca i umysły misja odkrywania szczątków naszych bohaterów, a potem godnego ich pochówku. To są pionierskie wyprawy  w nieznane miejsca. A dla innych to samo, to jest po prostu instytucja, która ma budżet, etaty, w której „czy się stoi, czy się leży”  w zależności od stanowiska. Oni nie widzą tego romantyzmu, tej misyjności. Widzą etat , pracę od 9 do 16. I to jest zderzenie naszych oczekiwań z postawą ludzi dla których jest to zwykłe miejsce pracy.