Kukiz: to jest bandytyzm żeby tak wykorzystywać żywych ludzi do swoich politycznych celów

Gościem „Poranka Wnet” jest Paweł Kukiz – lider Kukiz’15, który wypowiada się na temat kryzysu na granicy polsko-białoruskiej.

Paweł Kukiz wyraża wsparcie dla działań rządu w kwestii kryzysu na granicach Rzeczpospolitej. Zaznacza, że wspierał inicjatywę wybudowania muru na terenach przygranicznych kraju już w 2015 roku.

Jednocześnie lider Kukiz’15 zaznacza, że mamy do czynienia z tragedią tysięcy ludzi wykorzystywanych przez Łukaszenkę jako żywa broń. Uważa, że są to metody wykraczające poza wszelkie granice moralne.

Podejście białoruskiego dyktatora do spraw etycznych jest, zdaniem polityka, przesiąknięte mentalnością wyniesioną z ZSRR.

Polityk komentuje również incydenty z udziałem posłów opozycji, m.in. Franciszka Sterczewskiego.

Polityk wypowiada się również na temat aspiracji politycznych Donalda Tuska, nawiązując przy tym do mającej niedługo wejść w życie ustawy antykorupcyjnej.

Poseł Kukiz’15 zachęca do wsparcia charytatywnego dla migrantów.

Zapraszamy do wysłuchania całej rozmowy!

P.K.

Bault: ze strony brytyjskiej jest jednoznaczne wsparcie dla Polski

Gościem „Poranka Wnet” jest Olivier Bault – publicysta „Do Rzeczy”, który komentuje reakcje zachodnich państw Unii Europejskiej na kryzysową sytuację na granicy polsko-białoruskiej.


Olivier Bault przedstawia reakcje zachodnich państw Unii Europejskiej wobec kryzysu na granicy polsko-białoruskiej. Niejednoznaczne nastroje względem tych wydarzeń panują we Francji.

Polska może natomiast liczyć na zdecydowane poparcie ze strony Wielkiej Brytanii, która popiera m.in. budowę muru na granicach.

We Francji pojawiają się dwie różne narracje na temat kryzysu na granicy polsko-białoruskiej, lecz mimo to zachowana została podstawowa świadomość nieprzypadkowości tych wydarzeń.

Zapraszamy do wysłuchania całej rozmowy!

P.K.

Cejrowski: nieważne czym strzela, najważniejsze jest, że w Polskę strzela Łukaszenka popierany przez Rosję

Gospodarz „Studia Dziki Zachód” w rozmowie z Krzysztofem Skowrońskim komentuje m.in. kryzys na granicy polsko-białoruskiej, czy politykę klimatyczną Unii Europejskiej.

Wojciech Cejrowski uważa, że nie ma szans aby NATO udzieliło Polsce jakiejkolwiek pomocy w kwestii kryzysu migracyjnego – zdaniem gospodarza „Studia Dziki Zachód” ta organizacja straciła swój autorytet i integralność.

NATO moim zdaniem jakiś czas temu się już rozpadło.

Dodaje, że nie ma co liczyć również na pomoc Stanów Zjednoczonych, gdyż ich zarząd większe zagrożenia dostrzega na Ukrainie, która nie jest członkiem NATO.

To jest wskazówka, że Departament Stanu pod wodzą Bidena chce zlekceważyć konflikt na granicy polsko-białoruskiej. Nie pomogą nam.

Poruszając temat Ukrainy redaktor wskazuje, że kraj ten nie ma jasno wytyczonej linii granicznej z sąsiadującą Rosją.

Ukraina ma niezdefiniowaną i nieoznaczoną granicę z Rosją. Jest otwarta, nie ma jej.

Zdaniem gospodarza „Studia Dziki Zachód” istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że wydarzenia na wschodzie Europy zostały ukartowane wcześniej.

To, że ludzie szczerze idą na wojnę w obronie szczerze wyznawanej ukraińskości nie przeczy temu, że to wciąż może być teatr.

W kwestii kryzysu na granicy z Białorusią redaktor jest zwolennikiem jednoznacznej interpretacji tych wydarzeń – uważa, że mamy do czynienia z pełnoprawnymi działaniami wojennymi.

Nieważne czym strzela, najważniejsze jest, że w Polskę strzela Łukaszenka, popierany przez Rosję. Musimy to zidentyfikować jako wojnę, w dodatku jako wojnę z Rosją.

Gospodarz „Studia Dziki Zachód” zwraca uwagę na fakt, że w konflikcie tym migranci pełnią rolę „amunicji” na użytek białoruskiego dyktatora i tak należy w pierwszej kolejności ich postrzegać.

Uchodźcy to tylko kule, a machina wojenna strzela akurat takimi kulami bo sobie takie wybrała. Uchodźcy są w tym równaniu nieistotnym elementem – to jest narzędzie. istotne jest kto trzyma narzędzie i co chce rozwalić.

Podróżnik wypowiada się również na temat regulacji klimatycznych postulowanych przez Unię Europejską. Uważa, że procent zanieczyszczenia środowiska przez Europę jest niewielki w porównaniu do reszty świata, co czyni jej politykę mniej logiczną.

Europa jest tak miała we porównaniu z resztą świata, że nawet jakbyśmy dzisiaj przeszli do epoki kamienia łupanego to nie wpłynęlibyśmy na klimat.

Podpisanie się pod regulacją zobowiązującą do wycofania się z wykorzystywania dotychczasowych podstawowych źródeł energii takich jak np. węgiel było zdaniem redaktora dużym błędem.

Powinniśmy wyrzucić z roboty gości, którzy to podpisywali. Mamy bogactwo pod ziemią, moglibyśmy to sprzedawać jakbyśmy chcieli.

Dodaje, że lekceważonym problemem jest niedostateczne ogrzewanie przy ujemnych temperaturach – mróz wyrządza więcej szkód niż ocieplenie, co zdaniem Cejrowskiego jest kolejną przesłanką ku ponownemu przemyśleniu kwestii klimatycznej.

 Mróz zabija wielokrotnie więcej ludzi niż ocieplenie, więc ja wolę ocieplenie klimatu od sytuacji, w której w Polsce przychodzi zima a mi nie wolno palić w piecu bo to nielegalne.

Zapraszamy do wysłuchania całej audycji!

P.K.

Kowal: mamy do czynienia z czymś innym niż klasyczny kryzys migracyjny

Gościem „Poranka Wnet” jest Paweł Kowal – poseł KO, który komentuje ostatnie wydarzenia na granicy polsko-białoruskiej.


Paweł Kowal komentuje wydarzenia na granicy polsko-białoruskiej. Uważa, że możemy mieć do czynienia z czymś innym niż klasycznie rozumiany kryzys migracyjny.

Mamy do czynienia z czymś innym niż klasyczny kryzys migracyjny.

Gość „Poranka Wnet” jest zdania, że kluczem do prowadzenia efektywnej polityki w tej trudnej sytuacji jest stonowane, pozbawione niepotrzebnych emocji podejście.

Polityk Koalicji Obywatelskiej twierdzi, że eskalację kryzysu dało się przewidzieć a dobrym rozwiązaniem zapobiegawczym byłyby wówczas konsultacje polsko-niemieckie.

Poseł podkreśla, że rząd nie powinien nawet myśleć o prowadzeniu rozmów z organami białoruskimi. Adekwatnym pomysłem mogą być rozmowy z państwami, z których pochodzą migranci.

Gość „Poranka Wnet” uważa, że wskazanym rozwiązaniem jest też przyspieszenie procedury wdrożenia artykułu 4. Traktatu Północnoatlantyckiego.

Zapraszamy do wysłuchania całej rozmowy!

P.K.

Ociepa: gdybyśmy włączyli białoruskie media to usłyszelibyśmy, że to Polska szykuje inwazję na Białoruś

Gościem „Poranka Wnet” jest Marcin Ociepa – wiceminister obrony narodowej, który wypowiada się na temat kryzysu na granicy polsko-białoruskiej.


Marcin Ociepa uważa, że mimo dość zasadnych porównań działania reżimu Łukaszenki różnią się od działań prezydenta Turcji Recepa Erdogana przy poprzednim europejskim kryzysie migracyjnym.

Tutaj mamy do czynienia z używaniem wprost służb aparatu państwowego Białorusi, natomiast Turcy pozorowali brak pomocy dla procesu migracyjnego.

Wiceminister obrony narodowej stwierdza, że działania Łukaszenki motywowane są chęcią zemsty na Zachodzie za brak uznania jego prezydentury.

Sytuacji nie zmienia niedawny telefon Kanclerz Angeli Merkel do białoruskiego dyktatora, który uznany został jako swego rodzaju akt uznania. Zdaniem gościa „Poranka Wnet” jest to jednak nadinterpretacja.

Tak daleko bym nie poszedł w tej ocenie. To krótkoterminowe zwycięstwo.

Zdaniem Marcina Ociepy nie jest zaskoczeniem, że służby białoruskie uderzają w najczulsze punkty Rzeczpospolitej, obserwując tematy debat publicznych toczonych wewnątrz naszego kraju. Próbują budować narrację, według której Polska planuje atak na Białoruś.

Zdaniem gościa „Poranka Wnet” zakres hybrydowej rozgrywki politycznej dotyka bardzo wielu płaszczyzn i jedną z głównych jest ta medialna.

Wiceminister zwraca również uwagę na poważny problem, jakim są działania agentury rosyjskiej, zwłaszcza na terenie Europy Wschodniej.

Jak podkreśla gość „Poranka Wnet”  konflikt nie ma charakteru militarnego – jego główną osią jest wciąż aspekt polityczno-humanitarny.

Zapraszamy do wysłuchania całej rozmowy!

P.K.

Płk Pietrzak: za dnia są próby prowokacji większych grup, a w nocy ich próby przekroczenia granicy

Gościem „Poranka Wnet” jest płk Marek Pietrzak – rzecznik Wojsk Obrony Terytorialnej, który relacjonuje ostatnie wydarzenia na granicy polsko-białoruskiej.


Płk Marek Pietrzak zdaje relacje z przebiegu ostatnich wydarzeń na granicy polsko-białoruskiej. Sytuację w dalszym ciągu trudno określić jako opanowaną.

Problemy, z którymi uporać się muszą służby stojące na straży granic są inne w zależności od pory dnia – próby przekroczenia granic podejmowane są głównie pod osłoną nocy.

Mieszkańcy terenów przygranicznych wciąż nie czują się bezpieczni – stosunkowo często zauważają osoby obcego pochodzenia w okolicach ich miejsca zamieszkania.

W ostatnim czasie pojawiły się głosy mówiące o zmniejszeniu się liczby migrantów oblegających granicę Rzeczpospolitej z Białorusią, w związku z czym do samych prób przekroczenia granicy miałoby dochodzić nieco rzadziej. Gość „Poranka Wnet” zaznacza, że może się zmniejszyć ich częstotliwość, lecz jednocześnie obserwowana jest tendencja to zwiększania się pojedynczych grup.

Pułkownik raportuje, że ostatnia noc na newralgicznym terenie w okolicach Kuźnicy przebiegła spokojnie.

Zapraszamy do wysłuchania całej rozmowy!

P.K.

Waszczykowski: Niemiecka kanclerz pokazała, czyje interesy w Europie tak naprawdę się liczą

Były szef MSZ o rozmowie Merkel-Łukaszenka. Zdaniem Witolda Waszczykowskiego, gest niemieckiej kanclerz uwypuklił nieznaczność nałożonych na białoruski reżim sankcji.


Gościem wtorkowego „Wywiadu Wnet” jest europoseł i Minister Spraw Zagranicznych w latach 2015-2018, Witold Waszczykowski. Polityk komentuje m.in. wczorajszą rozmowę Angeli Merkel i Aleksandra Łukaszenki. Wg naszego gościa, kanclerz Niemiec „wystąpiła przed szereg” i wykazała się naiwnością w stosunku do białoruskiego przywódcy.

Jeszcze niedawno zastanawialiśmy się czy wpisać Łukaszenkę na listę osób, z którymi nie prowadzi się żadnych rozmów – dodaje były szef resortu dyplomacji.

Witold Waszczykowski odnosi się również do faktu, iż Polska nie wzięła udziału w rozmowie mimo, iż dotyczyła ona kryzysu przy polsko-białoruskiej granicy. Zdaniem byłego ministra, polska dyplomacja nie ponosi za to winy.

Niemiecka kanclerz pokazała, czyje interesy w Europie tak naprawdę się liczą. Nasza dyplomacja nie tutaj nic do powiedzenia – stwierdza gość porannej audycji.

Co więcej, rozmówca Magdaleny Uchaniuk pochyla się także nad kwestią rosyjską. Według europosła, Rosja nie jest w tej chwili w stanie zaatakować świata, chociaż buduje ku temu potencjał. Ponadto, polityk mówi również o sankcjach wobec reżimu Łukaszenki:

W kontekście rozmowy Merkel z Łukaszenką zaczynamy rozumieć kosmetyczność nałożonych przez UE sankcji – przyznaje Witold Waszczykowski.

Zapraszamy do wysłuchania całej rozmowy!

N.N.

Dr Eberhardt: Wczorajsza rozmowa z Angelą Merkel nie sprawi, że Łukaszenka zakończy swoje działania

Dyrektor OSW komentuje wczorajszą rozmowę telefoniczną na linii Berlin-Mińsk. Zdaniem eksperta, wczorajsza konwersacja nie sprawi, że Łukaszenka zakończy kryzys migracyjny na granicy.


Trzecim gościem Magdaleny Uchaniuk we wtorkowym „Poranku Wnet” jest dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, dr Adam Eberhardt. Politolog komentuje m.in. wczorajszą rozmowę Angeli Merkel i Aleksandra Łukaszenki:

Wczorajsza rozmowa z Angelą Merkel nie sprawi, że Łukaszenka zakończy swoje działania – podkreśla ekspert.

Nasz gość wypowiada się na temat kryzysu migracyjnego przy polsko-białoruskiej granicy. Dr Adam Eberhardt uważa, że Rosja wiąże z kryzysem konkretne nadzieje:

Jedną z nich jest destabilizacja Zachodu – zaznacza szef OSW.

Według rozmówcy Magdaleny Uchaniuk, zachodnie państwa są skłonne negocjować z Łukaszenką, co grozi odłożeniem na bok kwestii jego postępowania wobec opozycji. Ekspert dodaje, iż na Białorusi przebywa kilkuset więźniów politycznych, w tym Polacy. Co więcej, nasz gość audycji odnosi się również do kwestii ukraińskiej:

Celem Rosji jest rzucenie Ukrainy na kolana; wojna w tym kraju nadal się toczy. (…) Polityka Zełeńskiego budzi na Kremlu poczucie bezsilności i wściekłości – tłumaczy dr Adam Eberhardt.

Zapraszamy do wysłuchania całej rozmowy!

N.N.

Dr Jasina: Niemcy poinformowali nas o rozmowach z Łukaszenką w ostatniej chwili. To nie powinno tak wyglądać

Rzecznik MSZ komentuje sytuację na polsko-białoruskiej granicy oraz wczorajszą rozmowę Angeli Merkel i Aleksandra Łukaszenki. Polska nie wzięła udziału w rozmowie.

Pierwszym gościem „Poranka Wnet” jest rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych, dr Łukasz Jasina. Rozmówca Magdaleny Uchaniuk komentuje wczorajszą rozmowę telefoniczną, jaką odbyli Angela Merkel i Aleksander Łukaszenka. Mimo, iż Polska nie wzięła udziału w emblematycznej rozmowie, rzecznik uważa, że aktywnie uczestniczymy w europejskiej debacie na temat sytuacji przy polsko-białoruskiej granicy.

Polska aktywnie uczestniczy we wszystkim, co się dzieje – stwierdza.

Według dr Łukasza Jasiny powodem nie uczestniczenia Polski w rozmowie z Niemcami i Białorusią był fakt, iż strona niemiecka o rozmowie poinformowała w ostatniej chwili.

Niemcy poinformowali nas o rozmowach z Łukaszenką w ostatniej chwili, to nie powinno tak wyglądać – podkreśla rzecznik resortu dyplomacji.

Ponadto, gość porannej audycji dodaje, że docenia, iż Angeli Merkel udało się uniknąć ponownego uznania Łukaszenki za prezydenta Białorusi. Co więcej, rzecznik jest zdania, że wszyscy sojusznicy Polski zgadzają się z działaniami podjętymi przez polski rząd przy wschodniej granicy:

Bez względu na wszystkie różnice, nasi sojusznicy zdecydowanie deklarują, że stoją po stronie Polski – mówi dr Łukasz Jasina.

Zapraszamy do wysłuchania całej audycji!

N.N.

Piotr Bąk: służby są zorganizowane i sprawne, ale obywatele są zagubieni

Gościem „Poranka Wnet” jest Piotr Bąk – starosta powiatu tatrzańskiego, który mówi o przebiegu Święta Niepodległości w Zakopanem oraz kryzysie na granicy.

Piotr Bąk opowiada o przebiegu Święta Niepodległości w Zakopanem – jego obchody cieszyły się, jak co roku, bardzo dużym zainteresowaniem.

Gość „Poranka Wnet” komentuje również wydarzenia na granicy polsko-białoruskiej, zaznaczając, że nie przeszła ona na południu bez echa.

Starosta uważa, że – mimo wysokiego stopnia zorganizowania służb mundurowych –  chaos informacyjny sprawia, że obywatele czują się w całej sytuacji zagubieni.

Zapraszamy do wysłuchania całej rozmowy!

P.K.