Decyzje KNF: zmiany na najwyższych stanowiskach w zarządzie Giełdy Papierów Wartościowych – prezesa i wiceprezesa

Odwołanie przez KNF dotychczasowej prezes zarządu Giełdy Papierów Wartościowych, Małgorzaty Zaleskiej; rezygnacja jej następcy, Rafała Antczaka; powołanie Jacka Fotka na wiceprezesa zarządu spółki.

Na początku stycznia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Giełdy Papierów Wartościowych powołało Rafała Antczaka na prezesa spółki. Wniosek o powołanie Antczaka na stanowisko prezesa giełdy złożył podczas NWZ GPW przedstawiciel Skarbu Państwa.

W poniedziałek Giełda Papierów Wartościowych poinformowała, że Rafał Antczak zrezygnował z funkcji prezesa zarządu giełdy z powodów osobistych. Rafał Antczak miał zastąpić Małgorzatę Zaleską, którą wcześniej walne zgromadzenie akcjonariuszy odwołało z pełnionej przez nią – od stycznia 2016 roku – funkcji.

GPW podała, że uchwała o powołaniu Antczaka na prezesa nie weszła w życie z uwagi na brak decyzji Komisji Nadzoru Finansowego, która wyraża zgodę na zmiany w składzie zarządu Giełdy Papierów Wartościowych.

Na wtorkowym posiedzeniu KNF wyraziła zgodę na odwołanie sprawującej funkcję od stycznia 2016 r. prezes, a jednocześnie na powołanie do zarządu GPW Jacka Fotka i powierzenie mu funkcji wiceprezesa zarządu spółki.

Jacek Fotek w latach 1999-2002 był zatrudniony w Banku Handlowym na stanowisku doradcy prezesa zarządu, a wcześniej – dyrektora Departamentu Kontroli Wewnętrznej. W latach 2003-2009 pracował w PZU Asset Management, m.in. w randze wiceprezesa zarządu odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem, kontrolę wewnętrzną i audyt.

W latach 2009-2012 oraz 2013-2016 pracował jako prezes BondSpot. W przeszłości był członkiem Rad Nadzorczych m.in. w PGE (2015-2016), Fundacji GPW (2015-2016) i IAiR (2014-2016).

PAP/jn