Pierwsza w Polsce elektrownia fotowoltaiczna w technologii 4.0

Dyrektor Departamentu Rozwoju Energetyki KGHM Polska Miedź Piotr Kuzdra wskazuje, że budowa obiektu zapoczątkowuje nowy trend w polskiej energetyce.

Piotr Kuzdra mówi o pierwszej elektrowni fotowoltaicznej w Polsce, wybudowanej przez KGHM Zanam. Wskazuje, że jest ona zapowiedzią nowego trendu w energetyce.

Coraz większe znaczenie będą miały duże, naziemne instalacje fotowoltaiczne.

Budowa elektrowni jest elementem długofalowej strategii KGHM, wdrażanej od dwóch lat.

Dyrektor Kuzdra zapewnia, że obiekt skonstruowany w sposób umożliwiający błyskawiczne naprawianie ewentualnych usterek, a także ich przewidywanie.

Dzięki zaawansowanemu monitoringowi, będziemy cały czas mieli pod kontrolą to, co dzieje się z elektrownią.

Gość „Popołudnia WNET” podaje, że KGHM obecnie kupuje energię głównie od podmiotów polskich, jest ona pozyskiwana głównie z gazu i węgla. Jak mówi, energia wytwarzana przez samą spółkę w żadnym stopniu nie pochodzi już z węgla:

Z własnych źródeł pozyskujemy taką ilość energii, którą takie miasta jak Wrocław i Poznań zużywają przez cały rok.

Zasoby te stanowią 20% całej wykorzystywanej przez KGHM energii.  Rozmówca Magdaleny Uchaniuk mówi o planach dania „nowego życia” obszarom pogórniczym.

Wysłuchaj całej rozmowy już teraz!

A.W.K.

Żydok: Do 2030 KGHM połowę energii chce produkować ze źródeł odnawialnych i niskoemisyjnych

Dyrektor Departamentu Analiz Regulacyjnych i Strategicznych w KGHM Polska Miedź mówi o wpływie Nowego Zielonego Ładu UE na funkcjonowanie spółki.

 

Radosław Żydok mówi o wyzwaniach stojących przed KGHM Polska Miedź w związku z unijnym Nowym Zielonym Ładem. Wskazuje, że spółka poświęca na tego typu działania 25% swoich zysków.

Do 2030 połowę energii chcemy produkować ze źródeł odnawialnych i niskoemisyjnych. Nie chcemy jeszcze mówić, kiedy zredukujemy emisję do zera. Nie pozwala na to odpowiedzialność przed naszymi interesariuszami.

Spośród inwestycji proekologicznych dyrektor Żydok wymienia farmy słoneczne. Jak jednak dodaje:

Musimy patrzeć również na inne źródła, gdyż energia słoneczna ma zbyt niską efektywność. Poza tym, my działamy 24 godziny na dobę.

Rozmówca Adriana Kowarzyka podkreśla, że ograniczenie emisji gazów cieplarnianych przyniesie nie tylko korzyści ekologiczne, ale i ekonomiczne. Przestrzega, że nieuchronne koszty ewentualnego zaniechania przy wprowadzaniu Nowego Zielonego Ładu poniosą przede wszystkim konsumenci.

Już teraz Polacy płacą za prąd 20% więcej niż Niemcy. Ekologia jest ważna, ale jeżeli biznes się nie spina, to i na ekologię środków nie będzie.

Radosław Żydok ubolewa nad tym, że europejscy politycy często propagują pomysły nieoparte na fachowej wiedzy. Zwraca uwagę, że urzędnicy są skłonni do narzucania zbyt wyśrubowanych wymagań jeżeli chodzi o ochronę śr0dowiska.

Jak mówi gość „Kuriera w samo południe”, w Polsce nie mamy dużych możliwości obniżenia cen energii poprzez jej import. Zapytany o unijne regulacje energetyczne wskazuje, że kluczowa dla KGM jest rekompensata tzw. kosztów pośrednich, z kolei najbardziej uciążliwa jest kontrola innowacji wprowadzonych przez przedsiębiorstwa zagraniczne i przymus ich implementacji:

UE jest bardzo dobra w dokładaniu kosztów, które nie dają wzrostu produkcji. Korzyści wyciągają z tego Chiny, Kanada i państwa afrykańskie.

Wysłuchaj całej rozmowy już teraz!

A.W.K.

Wstrząs w kopalni w Polkowicach. Rannych jest ośmiu górników

W nocy z wtorku na środę miał miejsce silny wstrząs w kopalni Polkowice-Sieroszowice. Na miejscu zdarzenia było 16 górników, z których połowa odniosła niewielkie obrażenia.

Ośmiu górników, jak informuje KGHM Polska Miedź-właściciel kopalni, zostało kontrolnie skierowanych do szpitali w Głogowie i Lubinie. Wstrząs w kopalnie Polkowice-Sieroszowice wynosił według pomiaru 7 na 10 w górniczej skali stosowanej w Zagłębiu Miedziowym. Szczegóły zdarzenia zbada komisja złożona z ekspertów KGHM-u oraz Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu.

A.P.

Radosław Stach: Srebro to produkt uboczny, ale pomaga w wyniku finansowym KGHM

Wiceprezes KGHM ds. produkcji Radosław Stach o kondycji KGHM w trakcie pandemii, procesie wydobywczym miedzi i srebra.

Wiceprezes KGHM ds. produkcji Radosław Stach ocenia, że spadki cen miedzi na świecie były istotne, ale ostatecznie ich poziom jest znacznie lepszy, niżeli prognozowali analitycy. Na pytanie redaktora Skowrońskiego o przebieg procesu pozyskiwania miedzi, przedstawiciel KGHM opisuje proces produkcyjny:

Nazywamy to potocznie-miasto podziemne. Króciutka podróż, zjeżdżamy klatką, wsiadamy do Land Rovera (…) w tym miejscu, gdzie dojedziemy, są wielkie maszyny, które wydobywają rudę miedzi. Transportują ją na przenośniki taśmowe, potem z powrotem do szybu na górę i cały proces technologiczny trwa.

Gość „Poranka Wnet” wskazuje, że w ciągu jednego dnia, kopalnia KGHM wydobywa 100 tys. ton rudy miedzi z kopalń. Produktem ubocznym jest natomiast srebro, którego Polska jest zależna od wydobycia od pierwszego do trzeciego co do wielkości producenta srebra.

Wiceprezes Radosław Stach podkreśla, że KGHM International posiada wiele aktywów zagranicznych, ale:

Najważniejszym naszym aktywem jest Chile. Nie Kanada, ale Ameryka Południowa jest dla nas największym i najważniejszym projektem. Jeśli chodzi o Amerykę Północną to mamy tam małe projekty i na tę chwilę są rentowne.

Na pytanie o opłacalność budzącej kontrowersje inwestycji w Kanadzie, wiceprezes KGHM oświadczył, że:

Uważam, że inwestycja była dobra. Natomiast, faktycznie jak ona zostanie zakończona na etapie projektu zakończenia finansowania, wtedy będziemy mogli podliczyć wszystkie środki i powiedzieć sobie, czy to był dobry ruch, czy nie, ale to jeszcze nie jest ten moment.

Słuchaj całej rozmowy już teraz!

M.K.

Adamczak: Żelazny most jest najbardziej monitorowanym obiektem na świecie

Marcin Adamczak opowiada o budowie przez KGHM Polska Miedź S.A. największym i jednocześnie najlepiej monitorowanym zbiorniku poflotacyjnym w Europie.

Żelazny most to obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. Jego zadaniem jest zagospodarowanie odpadów z procesu technologicznego, produkcja wody na potrzeby procesu rotacji oraz zagospodarowanie nadmiaru wód kopalnianych.

Jest to bardzo ważny obiekt w samym procesie technologicznym. Do obiektu trafia 32 mln ton odpadów rocznie. Następnie odpady są składowane – mówi gość „Poranka WNET”.

W tej chwili na jedną tonę odpadu płynie 5 ton wody. Ta woda z powrotem wraca do procesu, a jej nadmiar jest odprowadzany do Odry wodociągami. Wszystko jest zgodne z decyzjami wodno-prawnymi.

Jak podkreśla: Żelazny most jest najbardziej monitorowanym obiektem na świecie. Służy to głównie celom związanym z bezpieczeństwem. Monitorujemy ewentualne przesunięcia zapór, aby nie stworzyć niebezpieczeństwa dla otoczenia.

Obiekt nosi taką nazwę, ponieważ znajduje się w obrębie miejscowości, która nazywa się Żelazny Most. Obiekt główny ma 1400 ha powierzchni. Żelazny Most w ciągu dwóch lat wzrośnie z 1,4 tys. do 2 tys. hektarów.

Słuchaj całej rozmowy już teraz!

M.N.

Stanisław Kot: Początkowo w Hucie Miedzi Głogów pracowali wszyscy prócz hutników. Dziś załogą można się chwalić wszędzie

– Huta Miedzi Głogów to fenomen. Z niczego utworzono załogę ekspertów, a huta z jednego z największych polskich trucicieli stała się jedną z najczystszych na świecie – mówi Stanisław Kot.

 

 

Stanisław Kot, były wiceprezes KGHM Polska Miedź S.A., opowiada o unikalności obiektu, w którym wcześniej pracował. Jest to największa huta surowcowa w Europie, produkująca ponad 450 tysięcy ton miedzi elektrolitycznej rocznie. Drugim produktem, którego wydobyciem zajmuje się spółka, jest srebro. Kolejną cechą wyróżniającą zakład na tle innych obiektów tego rodzaju jest unikalna technologia, która poza oddziałem KGHM Polska Miedź S.A. w Głogowie funkcjonuje tylko w dwóch miejscach na świecie – w Australii i w Zambii.

Ponadto sama Huta Miedzi Głogów jest największym jednostkowym pracodawcą w tym mieście. Gość Poranka zakład ten określa mianem fenomenu. Jak mówi, w 1971 r., kiedy to huta została oddana do użytku, pracowali w niej wszyscy prócz hutników. Obecnie na terenie obiektu pracują eksperci, którymi zakład może chwalić się wszędzie. Huta uczyniła również olbrzymie postępy w dziedzinie ochrony środowiska. O ile w latach 80. zakład znajdował się na liście 80 największych trucicieli w Polsce, o tyle obecnie, po wdrożeniu inwestycji wartych miliardy złotych, huta stała się jedną z najczystszych na świecie.

Stanisław Kot mówi także o tym, jak rozpoczęła się jego kariera w KGHM Polska Miedź S.A.

Wysłuchaj całej rozmowy już teraz!

A.K.

Starzecki: Huta Miedzi i Wydział Metali Szlachetnych — to przede wszystkim cechuje miasto Głogów

Aleksander Starzecki, zastępca kierownika wydziału ds. produkcji w Wydziale Metali Szlachetnych Huty Miedzi Głogów opisuje historię, jaką przebyło miasto od czasów jego młodości.

 

Huta Miedzi Głogów jest jednym z oddziałów KGHM Polska Miedź S.A. To zakład hutniczy, do którego trafia, wzbogacony przez ZWR, koncentrat rudy:

To tu produkujemy srebro najlepszej jakości, tak zwane cztero-dziewiątkowe w ilości 1375 ton. Warto podkreślić, że w produkcji srebra, Huta Miedzi „Głogów” była liderem światowym przez trzy sezony.

Oprócz tego zakładu funkcjonują jeszcze dwie huty: Huta Miedzi „Cedynia” i „Legnica”. W Głogowie i Legnicy produkują przede wszystkim miedź elektrolityczną.

Huta Miedzi Głogów może nie jest dla mnie najważniejszym miejscem. Pierwsze miejsce zajmuje dla mnie dom rodzinny, a tuż po tym jest moje miejsce pracy – mówi Aleksander Starzecki. Jak dodaje gość „Poranka WNET” , w Hucie pracuje od 17 lat.

Huta Miedzi „Głogów” oprócz miedzi produkuje również inne pierwiastki takie jak: srebro metaliczne i złoto metaliczne.

Huta Miedzi i Wydział Metali Szlachetnych to przede wszystkim cechuje miasto Głogów — zaznacza rozmówca „Poranka WNET” oraz przybliża drogę, jaką pokonało miasto, aby znaleźć się w czołówce produkcji pierwiastków.

M.N.

Górski: Nigdy bym nie pomyślał, że zostanę triathlonistą. Żeby się przekonać co się potrafi, trzeba najpierw spróbować

O tym, jak ruch zmienił jego życie, co czuje, kiedy biegnie i jak zrealizował swoje marzenie „dzięki głowie” mówi Jerzy Górski.

Jerzy Górski przedstawia swój życiorys, w którym pewnego czasu zamienił używki na sport i dziś zachęca wszystkich ludzi wokół, aby oprócz skupieniu się na rozwijaniu sił umysłowych oraz duchowych, doskonalić swoją fizyczną stronę.

Jak jesteśmy chorzy, to się nie ruszamy, ruch ukształtował mnie na nowo.

Jak mówi, „zakochałem się w triathlonie”. Jest pewien, że każdy potrafi poprawić swoje warunki fizyczne; wystarczy tylko „zacząć chcieć”. Nasz gość jest tego przykładem. Wybrał triatlon. Efektem jego ciężkiego wysiłku była wygrana Double Iron Triathlonu (podwójny Ironman)  w Huntsville w 1990 r. Dystans 7,6 km pływania, 360 km jazdy na rowerze i 84 km biegu pokonał w czasie 24 godzin, 47 minut i 46 sekund.

Nie miałem prawa tego ukończyć, ale głowa mnie doprowadziła do tego, że zrealizowałem to marzenie.

Tak mówił o biegu, który udało mu się ukończyć mimo kontuzji.

Wsparcie odczuwam od kilkudziesięciu lat, kiedy to jeszcze nie był KGMH. Pierwszą pomoc dostałem od Huty Miedzi.

Następnie mówi o biegowej Lidze Crossowej i wsparciu tej inicjatywy przez KGHM Polska Miedź S.A.

Jak mówi, „to moje nowe życie z miedzią jest związane”. Środowisko związane z przemysłem miedziowym wsparło jego inicjatywy promujące sport. Jak mówi, bez tego wsparcia „nie robiliśmy tego na tę skalę”. Przy okazji organizowanych przez niego wydarzeń sportowych ludzie przekonują się, że mogą zrobić więcej, niż się po sobie spodziewali. Zaznacza, że ruch to „autentycznie recepta na wszystko”.

Wysłuchaj całej rozmowy już teraz!

K.T./A.P.

Stach: Na współpracy KGHM Polska Miedź S.A. ze szkołami korzystają obie strony

Co się wychyla, pozwala przetapiać złomy i jest elementem strategii KGHM Polska Miedź S.A.? Odpowiada Radosław Stach.

Radosław Stach, wiceprezes Zarządu ds. Produkcji KGMH Polska Miedź S.A. mówi o upamiętnieniu przez spółkę powstania warszawskiego, na obchody rocznicy którego zakłady wyprodukowały 200 specjalnych znaczków Polski Walczącej.

Nazwa pochodzi od tego, że on faktycznie się wychyla, kiedy jest wytapiana surówka, a sam piec pozwala przetapiać miedź, przy innym poziomie pierwiastków niż są przy wytapianiu miedzi.

Gość „Poranka WNET” tłumaczy, czym jest piec wychylno-topielno-rafinacyjny. Jak mówi, że „piec to jeden z naszych elementów strategii”. Jak dodaje jest to „druga odnoga”, która pozwala na wytapianie miedzi nie tylko z katod, ale również pozwala przetapiać złomy.

Jednym z elementów ciągu technologicznego jest tzw. zakład hydrotechniczny, który odbiera szlamy pomiedziowe, które są wytwarzane przez zakłady wzbogacania ród. Jest to nieodłączny element naszej produkcji, który musi istnieć.

Istotną rzeczą, jak stwierdza Stach jest utrzymanie płynności lokowania odpadów pomiedziowych. Sam zakład określa jako jeden z absolutnie najbezpieczniejszych tego typu na świecie.

Program kompetentni to współpraca przemysłu miedziowego, KGHM-u ze szkołami, które są w naszym regionie dolnośląskim, ale także w wielu innych częściach Polski. […] Wychodzimy tu naprzeciw […] aby młodzież kształciła się w kierunkowych aspektach, które są teraz potrzebne w KGHMie.

Rozmówca Tomasz Wybranowskiego mówi ponadto o projekcie Kompetentni w branży, który na razie skupia się głównie na szkołach dolnośląskich.

Wysłuchaj całej rozmowy już teraz!

K.T./A.P.