Olszanowski: rząd powinien wprowadzić ceny minimalne produktów rolnych. Rozpatrywany obecnie projekt jest wadliwy

Gospodarstwo rolne/Źródło: wszechnica.org.pl

Jak poprawić sytuację polskich rolników? Jak zminimalizować wpływ wojny na Ukrainie na ten sektor naszej gospodarki. Wyjaśnia ekonomista i producent rolny.

Wysłuchaj całej rozmowy już teraz!

Ardanowski: nie wolno dopuścić, by Polska stała się dziadem ekonomicznym i zamiast pomagać innym, chodziła po prośbie

Olszanowski: Fit for 55 zmusi polskich rolników do zmniejszenia powierzchni produkcyjnej o 4%

Gospodarstwo rolne/Źródło: wszechnica.org.pl

Na zmianę unijnego pakietu jest już dzisiaj za późno – mówi gość Radia Wnet.

Wysłuchaj całej rozmowy już teraz!

Ardanowski: Rolnicy nie wiedzą, z jakich form pomocy mogą korzystać. Przepisy unijne są coraz bardziej skomplikowane