8 proc. prac dyplomowych może być plagiatem

Jak poinformował OPI – Jak wynika z pierwszych statystyk, pozyskanych z Jednolitego Systemu Antyplagiatowego, 8 procent prac dyplomowych przebadanych w 2019 roku może nosić znamiona plagiatu.

Uczelnie z całej Polski na początku 2019 roku zaczęły korzystać z Jednolitego Systemu Antyplagiatowego, utworzonego przez specjalistów Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego. Za pomocą tego systemu przebadano już 273 992 prac, z których 22 007 został przekroczony próg ostrzegawczy, określający zauważalny poziom potencjalnych zapożyczeń z innych tekstów.

Tekst pracy licencjackiej wprowadzany jest do systemu, gdzie tekst porównywany jest z innymi pracami i treścią stron. Na podstawie analizy podobieństwa między badanymi tekstami generowany jest raport, gdzie ukazane są podejrzane fragmenty.

Jednolity System Antyplagiatowy jest to pierwsze w Polsce takie rozwiązanie, które oferuje analizę długich fragmentów tekstu również pod kątem zmiany szyku wyrazów czy wykorzystywania parafrazy.

Od stycznia do czerwca 2019 roku z Jednolitego Systemu Antyplagiatowego skorzystało prawie 100 tys. promotorów z 333 uczelni. Autorzy systemu podkreślają, że jeszcze w tym roku planowane jest poszerzenie baz dokumentów, do których system porównuje prace dyplomowe, o wewnętrzne dokumenty uczelni, w tym prace zaliczeniowe studentów czy treść wielu kolejnych polskich i zagranicznych stron internetowych.

M.N.