Prof. Jan Żaryn: Nie możemy przegrać batalii o historię z Izraelem, nawet jeśli będzie to bardzo kosztowna walka

Zdaniem gościa Poranka Wnet zapisy nowelizacji ustawy o IPN w zakresie karania za zbrodnie ukraińskie powinna zostać znowelizowana, ponieważ zawiera liczne nieścisłości i błędy.

Zdaniem gościa Poranka Wnet prof. Jana Żaryna, senatora PiS, można było przewidzieć konflikt na linii Warszawa Tel Awiw: Burza, jaką wywołała nowelizacja ustawy o IPN była do przewidzenia. Nie sama nowelizacja jest tutaj najistotniejsza, ale cały segment spraw, które musiały kiedyś zostać poruszone w relacjach polsko-żydowskich. W aspekcie historycznym głównym problemem jest pytanie, czy społeczność żydowska ma prawo do monopolistycznej interpretacji II wojny światowej według narracji Holokaustu, czy też istnieje miejsce na pokazanie także prawdy o cierpieniach Narodu Polskiego.

Batalii o prawdę historyczną z nie możemy przegrać, nawet jeżeli będziemy musieli ją okupić bardzo daleko idącymi ofiarami, w postaci pomówień czy wstawiania nas do „konta”. Skoro już Izrael zdecydował się tak nerwowo zareagować, to musimy kontynuować szerzenie prawdy o II wojnie światowej – podkreślił prof. Jan Żaryn.

Senator Prawa i Sprawiedliwości podkreślił, że od kwestii historycznych, znacznie ważniejszy jest wymiar finansowy spory ze środowiskami żydowskimi: Zbliżamy się do rozwiązania bardzo poważnych zaniedbań w kontaktach polsko-izraelskich, związanych z ustawą reprywatyzacyjną. To jest oczywiście ten moment, który będzie rozstrzygający, jeśli chodzi o, mówiąc kolokwialnie, dogadanie się między Polakami a Żydami.

Jan Żaryn przyznał, że zapisy przygotowane przez klub Kukiz’15 o penalizacji propagowania baderyzmu, dalece odbiegają od zasad poprawnej legislacji: Wiemy po debacie sejmowej, że te zapisy stygmatyzujące narodowościowo Ukraińców, został wprowadzony jako segment zewnętrzny do wcześniej przygotowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości ustawy i niewątpliwie z punktu widzenia językowego ten segment nie pasuje do pozostałych zapisów. (…) Myślę, że to był polityczny kompromis między PiS a Kukiz’15. Chciano, żeby tutaj nastąpił konsensus.

Zapisy dotyczące zbrodni ukraińskich, są słuszna merytorycznie, ale można byłoby je mądrzej zapisać. Pytanie, dlaczego senat tego nie zmienił – podkreślił w Poranku Wnet prof. Jan Żaryn.

Zdaniem gościa Poranka Wnet niezbędna będzie nowelizacja przyjętych zapisów w zakresie zakazu propagowania ideologii ukraińskich nacjonalistów: Dlatego powtarzam, kiedy kwestia nowelizacji zostanie wyciszona w sferze międzynarodowej, związanej z relacjami polsko-żydowski, zapewne trzeba będzie ją [nowelizację do ustawy o IPN] udoskonalać. Myślę, że takim momentem właściwym będzie i tak czekająca nas w parlamencie nowelizacja ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, która ureguluje podział kompetencji między IPN a Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

ŁAJ

Obrona suwerenności i zryw innowacyjny – profesor Jan Żaryn o zadaniach rządu po rekonstrukcji [VIDEO]

Senator i historyk mówił o efektach rekonstrukcji i a także o bilansie dwóch lat polskiej dyplomacji i wyzwaniach stojących przed polską polityką zagraniczną

Morawiecki dostał szansę stworzenia takiego gabinetu, który będzie mu bliski, takiego doboru współpracowników, którzy wykonają jego plan.

Elementy tego planu, to zdaniem gościa Poranka: tzw. zryw innowacyjny polskiej gospodarki i umocnienie pozycji Polski na mapie Europy.

Aktualnym zadaniem rządu, a zwłaszcza nowego kierownictwa MSZ jest szukanie kompromisu z Komisją Europejską, przy równoczesnym zachowaniu prawa do reformowania państwa

Jesteśmy i powinniśmy być traktowani jak państwo suwerenne. Jesteśmy gotowi do rozmów, ale nie na warunkach utraty należnej nam pozycji. Nie jesteśmy bytem do wyciskania pieniędzy potrzebnych zachodowi. Jesteśmy wolnym, suwerennym państwem.

Senator podkreślił, że  plan gospodarczy rządu będzie skierowany do całego społeczeństwa, niezależnie od różnic światopoglądowych i ponad działaniami opozycji.

Pytany o bilans działań byłego szefa MSZ, profesor Żaryn wskazał duży wysiłek na rzecz Polaków za granicą. Zdaniem senatora poprawy wymaga kwestia  poprawy jakości kadr w MSZ, a także większa aktywność polskiej dyplomacji w związku ze stuleciem niepodległosci

W każdym większym państwie co roku są obchodzone wydarzenia związane z zakończeniem I wojny światowej. Nie wyobrażam sobie, aby nie było woli w kadrach MSZ uczestniczenia w nich, ale takiego uczestniczenia, aby sprawa Polska w nich wybrzmiała. Liczę więc na większą aktywność, jeśli chodzi o dynamikę propolskiego działania na arenie międzynarodowej.  Suwerenność i samostanowienie narodów jest bardzo ważnym elementem także współczesnej polityki zagranicznej.

Jan Żaryn scharakteryzował też sylwetkę profesora Jana  Czaputowicza, który zastąpił Witolda Waszczykowskiego na stanowisku szefa dyplomacji

Jest to jeden ze sprawniejszych intelektualistów polskich, którzy znają się na polityce zagranicznej. Jestem bardzo ciekawy, jak intelektualista jego pokroju da sobie radę w resorcie, który składa się z papierków i biurokracji. Siłę daje mu Mateusz Morawiecki, a nie kancelaria prezydenta czy PiS.

Zapraszamy do wysłuchania całej rozmowy.

JN

 

Czy istnieje zbiorowy geniusz polityczny Polaków? Czy może jeszcze się ujawnić, tak jak w czasie I wojny światowej?

Dzień 24. z 80 / Poranek WNET / prof. Jan Żaryn – O gorącym sporze dotyczącym ustaw reformujących ustrój wymiaru sprawiedliwości oraz o obchodach Roku gen. Józefa Hallera i jego „Błękitnej Armii”.

W Poranku WNET nadawanym z Opola Antoni Opaliński rozmawiał z profesorem Janem Żarynem, senatorem PiS, inicjatorem uchwały Senatu w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem Generała Józefa Hallera.[related id=”31393″]

Rozmowa w Poranku nie mogła jednak nie dotyczyć bieżącej polityki, gdyż Senat dziś pracuje nad uchwaloną przez Sejm nową ustawą o Sądzie Najwyższym. Przewiduje ona m.in. przeniesienie w stan spoczynku wszystkich sędziów SN, z wyjątkiem tych, których pozostanie w stanie czynnym zostanie zatwierdzone przez prezydenta (według pierwszej wersji projektu ustawy miała to być kompetencja ministra sprawiedliwości).

Senator Jan Żaryn uważa, że należy „oddzielić sprawy ważne i najważniejsze od drugorzędnych”. Można więc oczywiście kontestować proponowane zmiany w ramach porządku demokratycznego. Jednak to, co było widać w czasie prac sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, pokazało wyraźnie, że opozycja totalna nie ma żadnych kontrpropozycji względem projektów wprowadzanych przez Prawo i Sprawiedliwość. Nie ma też wcale woli sformułowania innego projektu zmian w wymiarze sprawiedliwości.

Jedynie ogólnie mówi się o potrzebie zmian. Cała energia idzie w kierunku zniszczenia tego, co proponuje koalicja rządząca.

Profesor Jan Żaryn ma nadzieję, że prezydent Andrzej Duda, jako osoba stojąca z boku sporu politycznego i bardziej obiektywnie patrząca na to, co się dzieje w parlamencie, doprowadzi do dyskusji na temat trzech ustaw reformujących ustrój wymiaru sprawiedliwości (wspomnianej już ustawy o Sądzie Najwyższym, a także wcześniej już uchwalonych nowelizacjach ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i o ustroju sądów powszechnych), a następnie podejmie salomonową decyzję.

Głównym przedmiotem namysłu powinno być to, czy zasadnicze kompetencje w organizacji wymiaru sprawiedliwości powinna mieć władza wykonawcza (minister sprawiedliwości), władza ustawodawcza czy też prezydent. W każdym razie w dyskusji na ten temat nie powinno być wątpliwości, że reforma wymiaru sprawiedliwości jest potrzebna.

[related id=31450]

W drugiej części rozmowy gość opowiedział o roku Hallerowskim, który został uchwalony przez Senat. Uchwała stwierdza między innymi, że „Ogłoszenie roku 2017 Rokiem Generała Józefa Hallera pozwoli nie tylko przybliżyć postać samego generała i jego najbliższych (Stanisława Hallera i Cezarego Hallera, również oficerów Wojska Polskiego), ale także skupi uwagę Polaków na ważnych wydarzeniach i wyjątkowych organizacjach, zasłużonych w dziejach Polski, znanych z krzewienia polskości i patriotycznego ducha”.

Dzięki „Błękitnej Armii” gen. Jozefa Hallera i Komitetowi Narodowemu Polskiemu, któremu podlegała, wygraliśmy I wojnę światową. KNP reprezentował interesy narodu polskiego wobec państw Ententy (sojuszu pomiędzy Wielką Brytanią, Francją i Rosją). Działalność Komitetu i gen. Józefa Hallera doprowadziła do tego, że i militarnie, i politycznie wygraliśmy I wojną światową, pomimo że jeszcze wtedy nie istniało wolne i suwerenne państwo polskie.

Jest to „fenomen w naszych dziejach”. Warto się przyjrzeć, kto do niego doprowadził, a także zastanowić się,

czy zbiorowy geniusz polityczny naszego narodu, który wtedy zadziałał i w efekcie którego odzyskaliśmy niepodległość, jest czymś co tkwi w nas i może jeszcze ujawnić się , czy też było to jednorazowe wydarzenie w dziejach Polski, które już się nie powtórzy?

– pytał w Poranku Wnet z Opola profesor Żaryn, zachęcając do udziału w różnych imprezach związanych z obchodami roku Hallerowskiego, szczególnie tych organizowanych przez profesora Wiesława Jana Wysockiego.

Zapraszamy do wysłuchania całej rozmowy, która dostępna jest w siódmej części dzisiejszego Poranka WNET.

JS

Jan Żaryn: Zaproszenie imigrantów przez Angelę Merkel miało doprowadzić do destabilizacji kultury europejskiej (VIDEO)

O tym, a także o sprawach polskich – jak brak prawdziwej reprywatyzacji wpłynął na polskie życie publiczne i z czym będzie musiała zmierzyć się komisja weryfikacyjna – rozmawialiśmy w Poranku Wnet.

W poniedziałek (29 maja) Aleksander Wierzejski gościł w Radiu Wnet senatora PiS, profesora Jana Żaryna. Tematem rozmowy była reprywatyzacja, reforma wymiaru sprawiedliwości, problem Europy z imigrantami islamskimi oraz sytuacja geopolityczna po szczycie NATO i spotkaniu grupy G7.

Jan Żaryn uważa, że fundamentem zła, które nazywa się złodziejską reprywatyzacją w Warszawie i w innych miejscach Polski, jest brak kompleksowej ustawy reprywatyzacyjnej. To właśnie brak przekazania właścicielom lub ich dzieciom czy wnukom mienia, odebranego w czasach komunizmu, umożliwił powstanie szajki reprywatyzacyjnej.

Brak  prawdziwej reprywatyzacji bardzo mocno wpłynął na polską rzeczywistość pod względem etycznym. To zaniechanie spowodowało, że państwo i samorządy były postrzegane jako paserzy. Tak zwana afera reprywatyzacyjna to jeden z tego owoców, które teraz zbieramy.

Na uwagę uczestniczącego w rozmowie Adama Borowskiego, że wielu ludzi poniosło już bardzo poważne konsekwencje „dzikiej reprywatyzacji”, gdyż zostali wyrzuceni na bruk z przejętych nieruchomości, profesor Jan Żaryn powiedział, że ustawa reprywatyzacyjna prawnie uporządkowałaby sytuację mieszkańców nieruchomości, którzy w dobrej wierze funkcjonowali w mieszkaniach, zwracanych właścicielom lub ich spadkobiercom. Zamieszkiwali (oni lub ich rodzice czy dziadkowie) w nich nieraz przez 20-30 lat i przez te lata ponosili liczne nakłady. Brak uregulowania ich sytuacji skutkował stosowaniem rozwiązań „siłowych” przez tych, którzy mniej lub bardziej legalnie odzyskali kamienice. Problem zwrotu nieruchomości właścicielom i praw ich lokatorów mógł być rozwiązany inaczej niż za pomocą „pasersko-złodziejskiego procederu”, jak to miało miejsce.

Przez lata jedyną grupą, która miała kontrolę nad tym procesem, byli prawnicy. Tylko oni mieli pełną świadomość stanu prawnego i umiejętność rozumienia istniejących luk prawnych. To też w sensie etycznym bardzo negatywnie wpływało na nasze życie publiczne.

Senator Jan Żaryn zwrócił uwagę na podobny problem odnośnie do aktualnego sporu między ministerstwem sprawiedliwości a środowiskami prawników o reformę wymiaru sprawiedliwości. Prawnicy, ze względu na ich znajomość prawa, są przeciwnikiem stawiającym bardzo silny opór. W pojedynku tym zasadnicze będzie to, czy autorytet państwa i obywatelska postawa społeczeństwa będą współkreatorami rozwiązania problemu. Możliwe jest tu popełnienie różnych błędów, które może napotkać również komisja do sprawy weryfikacji tzw. reprywatyzacji w Warszawie.

W idei tej powołanej specjalną ustawą komisji, która rozpoczyna właśnie działalność, profesor Jan Żaryn zauważa element rewolucyjności. Komisja będzie bowiem musiała (w pewnym sensie) zmierzyć się z podstawowymi i regułami prawnymi, jak niedziałanie prawa wstecz czy przedawnienie. Nie są one kwestionowane, ale nie zawsze są nośnikami sprawiedliwości.

Zapytany o przedmiot obrad klubu parlamentarnego PiS, który zebrał się na Podkarpaciu, senator odparł, że nie brał w nich udziału, ale że PiS w ostatnim czasie zajmują przede wszystkim dwie kwestie – reforma wymiaru sprawiedliwości oraz imigracja islamska do Europy.

Masa ludzi – imigrantów, a nie uchodźców, jak są błędnie nazywani – chce być lokowana tam, gdzie zdążali lub gdzie zostali zaproszeni albo przebywa ich rodzina, a nie na przykład w Polsce. Problem islamskiej imigracji jest problemem paneuropejskim.

Zaproszenie muzułmanów do Europy przez kanclerz Angelę Merkel miało – zdaniem profesora Jana Żaryna – w długim okresie doprowadzić do destabilizacji kultury i cywilizacji europejskiej i dzięki rozwiązaniu problemu, jakim jest według lewicy religijność, realizować neomarksistowski projekt Europy, jako miejsca szczęśliwości. Sprowadzenie muzułmanów miało zniszczyć chrześcijaństwo, a sam islam skazić europejskim konsumpcjonizmem. To się jednak nie udało, gdyż islam, w przeciwieństwie do chrześcijaństwa, okazał się na to bardzo odporny. Projekt lewicy – multikulturalizm, jako recepta na wszelkie zło przegrywa.

Profesor Jan Żaryn skomentował też wypowiedź Angeli Merkel po spotkaniach przywódców państw NATO i grupy G7, że Europa nie ma co liczyć na pomoc Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, a powinna ze swoimi problemami radzić sobie sama. To zdanie kanclerz Niemiec należy rozumieć jako przygotowywanie europejskiej opinii publicznej na wzmocnienie projektu Francja-Niemcy-Rosja. Polityka europejska zawsze polega na szukaniu u zewnętrznego mocarstwa (USA) pomocy w zdławieniu agresji państwa, które próbuje ją zdestabilizować, albo na dogadywaniu się z potencjalnym agresorem, tłumiąc w ten sposób jego potencjalny imperializm. W przypadku tej drugiej opcji zawsze są ofiary, którymi często była Polska i Polacy.

Jan Żaryn uważa, że Stany Zjednoczone pod wodzą Donalda Trumpa mają zbyt twarde oczekiwania wobec Europy, aby w zmian za pomoc w obronie całego kontynentu przez USA, poddała się administracji amerykańskiej. Alternatywą jest któryś z partnerów przyeuropejskich, który mógłby zastąpić Amerykanów, ale w którym trzeba zdławić potencjalne niebezpieczeństwo antyeuropejskości. Taką grę między USA, Rosją i Turcją Angela Merkel proponuje Francji i innym członkom Unii Europejskiej. Zdaniem senatora PiS, historia podpowiada jednak, że z punktu widzenia Polski i Europy Środkowej Ameryka jest potrzebna.

JS

 

 

Obejrzyj wywiad z senatorem RP również na YouTube:

Poranek Wnet 29 maja 2017 z Cafe Niespodzianka w siedzibie Stowarzyszenia Wolnego Słowa przy Marszałkowskiej w Warszawie

Spotkanie Grupy G7, szczyt NATO, wolność słowa w Polsce, komisja do spraw reprywatyzacji w Warszawie, problem uchodźców i imigrantów w Europie i wiarygodność sondaży – m.in. o tym w Poranku WNET.

Jan Żaryn – historyk, senator RP;

Ryszard Czarnecki – wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego;

Jan Pietrzak – satyryk;

Adam Borowski – szef Klubu Gazety Polskiej w Warszawie;

Marcin Palade – socjolog, specjalista od badań opinii publicznej;

Irena Lasota – publicystka z USA;

Jerzy Byczyński – działacz polonijny z Wielkiej Brytanii, szef inicjatywy British Poles;

Weronika Kubas – Komitet Obrony Lokatorów, członek Rady Społecznej przy Komisji Weryfikacyjnej do spraw reprywatyzacji w Warszawie;

Michał Komuda – Muzeum Powstania Warszawskiego.


Prowadzący: Aleksander Wierzejski

Wydawca: Antoni Opaliński

Realizator: Karol Zieliński

Wydawca techniczny: Andrzej Abgarowicz


Zapraszamy do wsparcia nas na wspieram.to/latownet

 

Część pierwsza: 

Adam Borowski o działalności Stowarzyszenia Wolnego Słowa, polegającej na rozwijaniu narodowej świadomości Polaków.

Część druga:

Weronika Kubas prawnych aspektach „dzikiej reprywatyzacji” w Warszawie i o tym, że znaczna część spraw uległa już przedawnieniu, co nie podważa jednak sensu funkcjonowania Komisji Weryfikacyjnej do spraw reprywatyzacji w Warszawie;

Irena Lasota o cyklu wizyt zagranicznych prezydenta Trumpa, który odwiedził Arabię Saudyjską, a także wziął udział w szczycie NATO w Brukseli oraz spotkaniu G7 we włoskiej Taorminie.

Część trzecia:

Michał Komuda o spotkaniu w Muzeum Powstania Warszawskiego poświęconym wojnie w Syrii. O konflikcie opowiedzieli Dariusz Malejonek i operator filmowy Michał Król.

Jerzy Byczyński o zbiórce na pomoc sierotom po rodzicach zabitych w zamachu na koncercie Ariany Grande w Manchesterze. Nasz rozmówca opisał akty solidarności miejscowej społeczności z bliskimi ofiar zamachu, zwrócił jednak uwagę na brak pomysłu na walkę z terroryzmem w Anglii.

Część czwarta:

Adam Borowski o reprywatyzacji w Warszawie i prywatyzacji w Polsce. Odpowiedzialni za ogromne nadużycia nie zostali dotąd ukarani, jednak istnieje nadzieja, że ten stan ulegnie zmianie.

Jan Żaryn o braku ustawy reprywatyzacyjnej, umożliwiającym dokonywanie nadużyć po 1989 roku. Senator wyraził nadzieję, że sytuacja, w której część ludzi znajduje się ponad prawem, nie będzie już miała miejsca. Walka o sanację państwa w tym aspekcie będzie jednak wyjątkowo trudna.

Część piąta: 

Jan Pietrzak o festiwalu w Opolu, gdzie jego kabaret „Pod Egidą” przez 25 lat nie był dopuszczany do występów.

Marcin Palade o poparciu, jakim cieszą się główne partie polityczne w Polsce, a także dynamice zmian preferencji wyborczych oraz czynnikach na nią wpływających. Podczas gdy sondaże pokazują stabilne poparcie dla PiS-u, PO w ostatnich miesiącach się umacnia, w znacznej mierze kosztem Nowoczesnej. Socjolog komentował także taktykę ruchu Kukiz’15.

Ryszard Czarnecki o szczycie NATO, który miał miejsce w zeszłym tygodniu w Brukseli. Zdaniem naszego gościa, głównym wnioskiem ze spotkania jest widoczne pogorszenie relacji USA-Niemcy, co stanowi pewną szansę dla Polski.

 

Posłuchaj całego Poranka Wnet:

 

Zapraszamy do wsparcia nas na wspieram.to/latownet

Jan Paweł II przywrócił Polakom ich prawdziwą naturę, poczucie wolności i siły – wspomina senator Jan Żaryn

Wielkie słowa św. Jana Pawła II wypowiedziane podczas pielgrzymek pozwoliły Polakom odkryć naturalność i odrzucić narzuconą przez komunizm sztuczność. Ówczesne wybory ludzi nadal mają znaczenie.

 

O wczorajszej dwunastej rocznicy śmierci św. Jana Pawła II i dziejowym znaczeniu jego postaci dla Polski mówił w Poranku WNET historyk, profesor Jan Żaryn, senator RP. Profesor, który, jak sam powiedział, należy do pierwszego „pokolenia JP II”, wspominał pierwsze pielgrzymki papieskie w Polsce i wyjazdy młodych ludzi do Rzymu.  Mówił też o trwałości pokoleniowego podziału, który sięga wyborów dokonywanych przez ludzi w czasach późnego PRL.

Jak mocno papieskie pielgrzymki wpłynęły na kondycję ludzi, na odkrywanie w sobie siły, prawa do wolności – tego wszystkiego, co jest w naturze człowieka, a co zostało przez komunizm nadszarpnięte, tak że społeczeństwo nie wiedziało, co jest jego naturą, a co jest sztucznością. To odkrycie naturalności nastąpiło  przez klimat wizyt  Jana Pawła II , przez wielkie słowa, które wypowiadał.

[related id=”9715″ left side]

Senator skomentował również ostatnie wiadomości związane z polityką MON i prerogatywami prezydenta RP. W kontekście 20-lecia konstytucji zwrócił uwagę na niejasność Ustawy Zasadniczej w tym aspekcie:  – Warto zadać pytanie, czy po dwudziestu latach funkcjonowania konstytucji nie należałoby jej doprecyzować w kwestii kompetencji prezydenta dotyczących spraw wojska i polityki zagranicznej.

ax

Senator PiS Jan Żaryn: Polska młodzież utożsamia się z pokoleniem Żołnierzy Wyklętych i pielęgnuje pamięć o poległych

Polacy od 6 lat masowo uczestniczą w obchodach dnia 1 marca, w rocznicę śmierci ostatniego składu zarządu IV ZG WiN. Inicjatorami tego święta byli prezydent Lech Kaczyński i prezes IPN Janusz Kurtyka.

W związku ze zbliżającymi się obchodami Dni Żołnierzy Wyklętych Klub Poselski PiS zorganizował we wtorek konferencję „Podziemna armia powraca – młode pokolenie Polaków o dziedzictwie Żołnierzy Niezłomnych”.

Honorowym uczestnikiem spotkania był gen. Jan Podhorski,  konspiracyjny działacz antykomunistyczny, represjonowany przez władze PRL.  Polityków PiS ucieszył udział w konferencji młodzieży z grup rekonstrukcyjnych i harcerzy.

– Dzięki temu, że to święto zostało wpisane do kalendarza obchodów ważnych wydarzeń z historii Polski, mogliśmy spowodować, że rzeczywiście w polskiej wspólnocie narodowej odżyła potrzeba upamiętnienia Żołnierzy Wyklętych, Żołnierzy Niezłomnych. Szczególnie młodzi Polacy zdecydowali się utożsamiać z pokoleniem Żołnierzy Wyklętych i jesteśmy dzisiaj pełni dumy i satysfakcji, że udało nam się, także jako historykom, przesłanie o Żołnierzach Wyklętych doprowadzić do takiego stanu – powiedział senator Jan Żaryn (PiS), który zabrał głos w imieniu Społecznego Komitetu Obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Historyk podkreślił, że młodzi ludzie dzisiaj chętnie uczestniczą w wielu konkursach związanych z tematyką  Żołnierzy Wyklętych, m.in. w zawodach sportowych, takich jak bieg „Tropem Wilczym”  oraz chętnie  biorą udział w wielu akcjach rekonstrukcyjnych.

– Chciałbym, żeby to wybrzmiało: bez wątpienia to, że dzisiaj młodzi ludzie są z Polską i tworzą Polskę, i pokazują, że nie z byle jaką Polską chcą mieć do czynienia, tylko z Polską Żołnierzy Wyklętych, oznacza, że właśnie są tą powracającą armią – powiedział Jan Żaryn. – Jest z nami piękna polska młodzież, która z pokolenia na pokolenie, jak zawsze, jest gotowa do służenia. Ta służba jest spowodowana tym, że wie, do kogo się zwrócić o pomoc w tej przestrzeni historycznej, by otrzymać dobrą informację, jak się zachować w chwilach, w których jest zadane narodowi polskiemu ważne pytanie.

Gen. Jan Podhorski skomentował poniedziałkowe podsumowanie konkursu wiedzy o Żołnierzach Wyklętych oraz przebieg biegu „Tropem Wilczym”.  Podkreślił, że liczba młodych uczestników zawodów sportowych i innych wydarzeń historyczno-kulturalnych Dnia Żołnierzy Wyklętych stale rośnie:  – Osiemdziesiąt  procent  młodego pokolenia jest za nami, a wczorajszy dzień to potwierdził.

Posłanka PiS Iwona Michałek wskazała, że w kwestii edukacji młodego pokolenia na temat historii Polski z lat 1944-1956 jest jeszcze wiele do zrobienia:

– Musimy wielu jeszcze upamiętnić, odkryć, pokazać społeczeństwu, że to naprawdę była armia, a nie jednostki. 

Konferencję podsumował jeden z jej głównych organizatorów, dr Dariusz Kucharski.  Ocenił, że fenomen Żołnierzy Wyklętych polega na tym, że żyją jeszcze pośród nas bojownicy o wolną Polskę z tamtych lat:

– Mamy szansę tych żołnierzy zobaczyć, spotkać się z nimi i posłuchać ich wspomnień. Najważniejsze, że możemy ich upamiętnić za życia. Przyglądając się życiorysom poszczególnych bohaterów tych minionych tragicznych czasów, widać, że byli niezwykle przywiązani do polskiej tradycji i wartości i każdy w swój indywidualny sposób te polskie wartości odczytywał.

(PAP)/jn

Jan Żaryn: ujawanienie zbioru zastrzeżonego wyjaśni genezę III RP

Liczę na ujawnienie akt wywiadu PRL, które zostały zablokowane po 1989 . Badanie zdarzeń związanych z wczesnymi latami 90-tymi pozwoli wyjaśnić genezę wielu patologii III RP 

 

Gościem Poranka WNET był profesor Jan Żaryn, historyk i senator RP.  Rozmowa dotyczyła aktualnej sytuacji międzynarodowej, ujawnienia akt ze zbioru zastrzeżonego IPN, wreszcie rocznicy Powstania Styczniowego.

Geopolityka ma swoje wymaganie związane z cierpliwością i długim trwaniem procesów  Nie sądzę, żeby doszło do radykalnej zmiany w polityce USA. Natomiast polskie interesy muszą być naszą troską. I to naszym celem jest szukanie zabezpieczeń dla tych interesów, także w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi.
Opinia publiczna została bardzo mocno poruszona ujawnieniem akt ze zbioru zastrzeżonego. Na razie będą to tylko katalogi. Dopiero na tej podstawie historycy i dziennikarze będą mogli rozwijać badania. Poruszenie opinii publicznej wynika z nadziei, że na podstawie tych akt będzie można lepiej odczytać to co się stało po 1989 roku. Liczę zwłaszcza na ujawnienie akt wywiadu PRL, które zostały zablokowane. Bardzo wielu oficerów departamentu pierwszego w ogóle nie przeszło weryfikacji tylko miękko przeszła do III RP, być może z częścią aktywnej agentury PRL przeobrażona w agenturę służącą interesom III RP. Liczę też na wyjaśnienie niektórych afer lat 90-tych.

Profesor zwrócił uwagę, że badanie początków III RP  nie jest jedynie kwestią historyczną, lecz może wyjaśnić np genezę obecnego systemu bankowego i jego patologii.

Jan Żaryn mówił też o rocznicy Powstania Styczniowego – W odróżnieniu od poprzednich powstań było ono powszechne, odczuwane we wszystkich zaborach. Zarówno krytyka jak i dziedzictwo tego wydarzenia miały charakter ogólnopolski.

ax