„Z analizy wynika, że nie jest on członkiem SDP” Oświadczenie Krzysztofa Skowrońskiego ws. Jacka Międlara

Prezes SDP, Krzysztof Skowroński wydał oświadczenie ws. przyjęcia Jacka Międlara w poczet członków organizacji – Został przyjęty przez Oddział Dolnośląski SDP z pominięciem procedur – zaznaczył.

W odpowiedzi na publiczne zarzuty informuję, że sprawdziłem tryb i okoliczności przyjęcia Jacka Międlara w poczet członków Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Stwierdzam, że Jacek Międlar został przyjęty przez Oddział Dolnośląski SDP z pominięciem zapisanych w statucie procedur. Brak opinii Komisji Członkowskiej Oddziału oraz brak uchwały Zarządu Oddziału moim zdaniem unieważnia cały proces.

Z analizy dostarczonego materiału wynika, że Jacek Międlar nie jest członkiem SDP. Postawię tę sprawę na najbliższym posiedzeniu Zarządu Głównego oraz skieruję wniosek o wyjaśnienie sprawy do Głównej Komisji Rewizyjnej.

Decyzje o przyjęciu do Stowarzyszenia nie leżą w kompetencji ani prezesa SDP, ani Zarządu Głównego SDP. Podpisywanie legitymacji jest  czynnością rutynową leżącą w gestii Sekretarza Generalnego SDP,  którego z powodu pandemii i restrykcji epidemicznych zastępowałem.

W przypadku podpisania legitymacji Jacka Międlara doszło do biurokratycznego błędu proceduralnego, za który biorę odpowiedzialność. Wszystkich członków Stowarzyszenia przepraszam za zaistniałą sytuację.

Jednocześnie podkreślam, że kierowana przeze mnie  organizacja jest otwarta i jest w niej miejsce dla dziennikarzy pochodzących z różnych środowisk, o różnych światopoglądach i postawach ideowych.

Przypadek Jacka Międlara, kontrowersje oraz gorące komentarze pokazują, jak głęboka jest potrzeba poważnej dyskusji na temat zdefiniowania zawodu dziennikarza.

 

Krzysztof Skowroński

prezes SDP

Krzysztof Skowroński: Jacek Międlar nie spełnia warunków Kodeksu Etyki Dziennikarskiej i nie powinien być członkiem SDP

Krzysztof Skowroński, szef Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich wydał oświadczenie w związku z przyjęciem w szeregi tej organizacji Jacka Międlara.

Jacek Międlar o przyjęciu do Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich poinformował w niedzielę w mediach społecznościowych, zamieszczając zdjęcie swojej legitymacji.

Oświadczenie w tej sprawie wydał szef organizacji Krzysztof Skowroński.

A.N.