Dariusz Bonisławski: Stowarzyszenie Wspólnota Polska otwiera kampanię „Jest nas 60 milionów!”

Spośród 20 milionów Polaków żyjących poza granicami Polski, jedynie milion mieszka na wschodzie. Polonię z Ameryki Południowej wspiera Stowarzyszenie Wspólnota Polska.

Dariusz Bonisławski mówi o działaniach Wspólnoty Polskiej na rzecz Polonii południowoamerykańskiej. Gość „Popołudnia WNET” przypomina, że wiele lat po 1989 r. pomoc świadczona była Polakom szczególnie za wschodnią granicą. Jak zaznacza, pomoc ta wciąż jest realizowana, jednak spośród 20 mln Polaków, żyjących poza granicami naszego kraju, tylko 1 mln mieszka na wschodzie. Reszta rodaków zamieszkuje obie Ameryki i Zachodnią Europę.

Musimy się otwierać nie tylko na wschód, ale w dobie nowej emigracji, musimy też śmiało pójść na zachód.

Niedawno stowarzyszenie organizowało kongres poświęcony młodzieży polonijnej w krajach Ameryki Płd. Inicjatywa ta, jak mówi, „spotkała się bardzo dobrym przyjęciem”. Nawiązano kontakty, które będą owocować wsparciem dużej liczby Polaków.

We wrześniu w Warszawie, z inicjatywy Marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego oraz partnerów polonijnych, miało miejsce spotkanie, którego celem było świętowanie 100-lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę. Jednym z priorytetów ustalonych na spotkaniu była praca z młodzieżą i wsparcie Polaków z Ameryki Południowej. Dariusz Bonisławski podkreśla, że bez kształtowania młodzieży nie będzie możliwe kontynuowanie działalności kulturalnej organizacji polonijnych.

Bez młodzieży, bez tych, którzy wejdą do organizacji polonijnych, zastąpią, wesprą tych, którzy dotychczas tam działają.

Gość „Popołudnia WNET” zaprasza również, nasze radio do przystąpienia do koalicji, którą  Stowarzyszenie Wspólnota Polska zamierza stworzyć.  Jak, sam zaznacza, już niedługo dojdzie do jej inauguracji, a  hasło kampanii brzmi „Jest nasz 60 milionów”. Celem kampanii będzie informowanie mieszkańców naszego kraju o Polonii, jej dorobku, wkładzie w historię Polski, a także uświadamianie Polakom na obczyźnie, że Polska jest miejscem, w którym można żyć godnie i dostatnio.

Chcemy aby ich wiedza o kulturze, o zywczajach nie poprzestawała na tym co wywieźli ich przodkowie z Polski, ale by była to wiedza aktualna

Posłuchaj całej rozmowy już teraz!

A.M.K./M.K.

America First – inauguracyjna mowa Donalda Trumpa

Przez dziesięciolecia wspieraliśmy obcy przemysł i broniliśmy obcych granic (…) Teraz będziemy stosowali dwie zasady: kupuj amerykańskie i zatrudniaj Amerykanów – powiedział nowy prezydent USA

Donald Trump został 45 prezydentem Stanów Zjednoczonych. Podczas swojego inauguracyjnego przemówienia nowy prezydent zapowiedział m.in. powrót do aktywnego protekcjonizmu, ochronę miejsc pracy i nacisk na rozwój amerykańskiego przemysłu.

We fragmentach związanych z  polityką zagraniczną zwróciła uwagę nie tylko zapowiedź zdecydowanej rozprawy z terroryzmem islamskim (który ma zostać „wykorzeniony” z powierzchni Ziemi), ale i deklaracja zmniejszenia ingerencji w wewnętrzne sprawy innych krajów:  We do not seek to impose our way of life on anyone, but rather to let it shine as an example.

Zgodnie z amerykańską tradycją w wystąpieniu nie mogło zabraknąć odwołań do Biblii i wiary w Boga. Z punktu widzenia aksjologii przewodnim motywem pierwszego przemówienia był jego wspólnotowy charakter i odwołanie do „zwykłych” Amerykanów.

Inauguracyjne przemówienie Donalda Trumpa

Przysięga prezydencka