Wykład o zapomnianym w Polsce konserwatywnym działaczu i myślicielu, Emanuelu hrabi Małyńskim (1875-1938)

Zachęcamy do obejrzenia barwnego, ilustrowanego zdjęciami wykładu pana Ryszarda Mozgola pt. „Emanuel hr. Małyński – przeciw komunizmowi, przeciw rewolucji, przeciw demo-oligarchii.”


Emanuel Małyński (1875-1938), posiadacz ogromnych dóbr na Wołyniu, był jednym z najbogatszych ludzi w Polsce. Większość życia spędził w Paryżu, później przeniósł się do Szwajcarii.
Jako młody człowiek w Paryżu prowadził życie światowca. Był też jednym z pionierów lotnictwa i finansował próby aeroplanowe. Obserwacja wydarzeń pierwszej wojny światowej i postępów rewolucji spowodowała, że zaczął zajmować się publicystyką, pisaniem książek i wydawaniem w Szwajcarii czasopisma „Contrrevolution”.
Opublikował ok. 30 książek, głównie po francusku (2005 we Francji ukazała się 25 tomowa seria dzieł E.Małyńskiego). Po polsku  wydano 2 jego książki, m.in. w 1922 r. „Na ratunek Europie”.
Hrabia Małyński współpracował z konserwatywnymi myślicielami we Francji, Włoszech, Hiszpanii, Brazylii. Zainspirował też myślicieli w innych krajach. Jego pisma są studiowane obecnie na uniwersytetach amerykańskich. Można też znaleźć wzmianki o nim u rosyjskiego politologa Dugina.

W pismach Emanuela Małyńskiego znajdujemy prorocze przemyślenia na temat dalszego rozwoju świata – już przed pierwszą wojną światową przewidywał postępy rewolucji, a w traktacie wersalskim upatrywał zapowiedź następnej wojny. Zachęcał do przeciwstawiania się myśli rewolucyjnej jako prowadzącej do zagłady świata.