Jan Bogatko: eksperci niemieccy są pewni, że ustępstwa wobec Rosji są nie na miejscu

Jan Bogatko / Fot. Konrad Tomaszewski, Radio Wnet

„Gustav Gressel wychodzi z założenia, że wiosną będzie kolejna zmasowana ofensywa armii rosyjskiej na Ukrainie” – w Poranku Wnet o stanowisku eksperta ds. wschodnich mówi Jan Bogatko.

Wysłuchaj całej rozmowy:

Okres noworoczny jest momentem podsumowań relacji między Berlinem a Warszawą. Uległy one dużym zmianom w wyniku wojny na Ukrainie. Jan Bogatko w „Poranku Wnet” komentuje stanowisko władz niemieckich wobec tego konfliktu, przedstawiając przy tym analizę Gustava Gressela, eksperta od spraw wschodnich w European Council on Foreign Relations. Wypowiadając się na łamach prasy niemieckiej, Gressel stwierdza, że początek roku może przynieść przejście do ofensywy oddziałów armii rosyjskiej.

Gustav Gressel wychodzi z założenia, że wiosną będzie kolejna zmasowana ofensywa armii rosyjskiej na Ukrainie.

Pytanie, czy Rosjanie wiedzą o tym, że się nie da zająć Kijowa.

Jan Bogatko przytacza opinię Gustava Gressela, według którego zwycięstwo Ukrainy jest możliwe i pożądane. Jest to w dużej mierze uzależnione od decyzji Zachodu o wzmocnieniu wsparcia militarnego dla Kijowa. Nie należy zapominać, że w Niemczech nadal działa mocne lobby prorosyjskie, o czym świadczyć może zdekonspirowanie agenta działającego na rzecz Rosjan w niemieckiej agencji wywiadowczej. Jan Bogatko uważa jednak, że istnieje zgoda co do nieustępowania Rosji na tym etapie wojny:

Eksperci niemieccy są pewni co do tego, że ustępstwa wobec Rosji w tym momencie są nie na miejscu i to nawet uważają socjaldemokraci, którzy ex natura sprzyjają stanowisku Moskwy.

Wysłuchaj całej rozmowy już teraz!

Zobacz także:

MSZ Ukrainy: Viktor Orban pośrednio wzywa do klęski Ukrainy w wojnie z Rosją

 

Bogatko: dla Niemiec najważniejszy jest pokój na Ukrainie, gdyż pozwoliłby on na przywrócenie normalnych relacji z Rosją

Korespondent Radia Wnet o przybywaniu do Niemiec poprzez Ukrainę imigrantów ściągniętych na Białoruś oraz o debacie niemieckich ekspertów nt. wojny na Ukrainie.

Jan Bogatko stwierdza, że na dworzec w niemieckim Zgorzelcu,

Nadjeżdżają pociągi nie tylko z uchodźcami, ale także i z osadnikami, ponieważ trasa białoruska […] funkcjonuje dalej.

Jak mówi, imigranci ściągnięci przez Łukaszenkę obecnie przekraczają granicę z Ukrainą, a następnie podróżują na Zachód jako uchodźcy z Ukrainy. Przybywają oni do Niemiec. Przemytnicy korzystają z usług kurierów z centralnych Niemiec.

Trudna sytuacja na granicach RP. Gumińska: Nie są to uchodźcy wojenni, tylko imigranci zarobkowi

Korespondent Radia Wnet z Niemiec przytacza opinie niemieckich komentatorów.

Stawia się pytanie […] : Czy nastąpi rozbiór Ukrainy?

Sabina Fischer przewiduje, że Rosjanie będą tworzyć na okupowanych przez siebie terenach Ukrainy nowe republiki ludowe. Gustav Gressel przewiduje sytuacja na Ukrainie nie zmieni się do maja. W tym czasie Putin przygotowywać będzie nową ofensywę.