Prezydent Andrzej Duda zabrał głos na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ

We wtorek Andrzej Duda zabrał głos w debacie generalnej 74. Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Wystąpienie skupiło się na kwestiach pokoju, ekologii, a także zrównoważonego rozwoju.

„Chciałbym z tego miejsca wezwać do działań na rzecz pokoju przez prawo, troski o środowisko naturalne przez współodpowiedzialność i działania na rzecz polityki dobrobytu przez zrównoważony rozwój” – powiedział Andrzej Duda przemawiając w nowojorskiej siedzibie ONZ podczas debaty generalnej.

W 74. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ wzięli udział szefowie rządów i państw z około 60 krajów. Głównym tematem rozmów były kwestie zmian klimatycznych i redukcji emisji gazów cieplarnianych. Prezydent Duda podsumował członkostwo Polski w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Przypomnijmy, obok 5 stałych członków w jej działaniu rotacyjnie bierze udział 10 członków niestałych.

Jak powiedział, „Ostatnie kilka lat pokazało niestety, że prawo międzynarodowe jest współcześnie nierzadko kwestionowane i dezawuowane”. Podczas gdy to właśnie prawo międzynarodowe daje podstawę do urzeczywistnia takich zasad, jak suwerenna równość państw, sprawiedliwość, odpowiedzialność, bezpieczeństwo”. Podkreślił, że „prawo nie służy wyłącznie państwom, a całej ludzkości i każdej jednostce z osobna”. „Naruszenie jego norm musi się wiązać z konsekwencjami, a jednostki za to odpowiedzialne muszą być pociągnięte do odpowiedzialności” – oświadczył.

Andrzej Duda mówił również o wsparciu dla wzajemnego zrozumienia i współpracy pomiędzy grupami etnicznymi, kulturowymi i religijnymi, która jak zaznaczył prezydent: Jest dziś ważniejsza niż kiedykolwiek. Od kilku lat Polska postuluje zwiększenie aktywności organizacji międzynarodowych na rzecz pełnego respektowania praw mniejszości religijnych oraz zapewnienia wolności religii i swobody wyznania.

M.N.