Bogusław Sonik: Koalicja Obywatelska wstrzyma się od głosu ws. ratyfikacji funduszu odbudowy

autor: Jarosław Roland Kruk / Wikipedia, licencja: CC-BY-SA-3.0

Parlamentarzysta wskazuje, że odrzucenie funduszu byłoby szkodliwe dla wszystkich państw członkowskich UE.


Bogusław Sonik mówi o ratyfikacji unijnego Funduszu Odbudowy. Ocenia, że rządowy plan wykorzystania wspólnotowych środków został przedstawiony opozycji zdecydowanie za późno i nie powinien jeszcze trafić do Brukseli. Zdaniem polityka nie ma żadnej gwarancji, że pieniądze te zostaną podzielone w sposób sprawiedliwy.

Gość „Poranka WNET” krytycznie odnosi się do postawy Lewicy wobec KPO. Negatywnie ocenia ponadto sposób, w jaki Zjednoczona Prawica traktuje opozycję.

Jak zapowiada parlamentarzysta, posłowie Koalicji Obywatelskiej we wtorkowym głosowaniu nie opowiedzą się ani za, ani przeciw ratyfikacji Funduszu Odbudowy. Podkreśla, że odrzucenie koncepcji zwiększenia zasobów własnych UE bardzo zaszkodziłoby wszystkim krajom członkowskim.

Wczoraj odbył się klub, gdzie dyskutowano na ten temat. Pojawiają się głosy, że nie powinniśmy głosować przeciwko, bo byłoby to źle odebrane przez obywateli którzy oczekują na środki z tego funduszu. (…) Prawdopodobnie wstrzymamy się.

Rozmówca Magdaleny Uchaniuk nie jest zaskoczony porozumieniem PiS i Lewicy. Zwraca uwagę, że oba ugrupowania przejawiają silne tendencje socjalne, czy wręcz socjalistyczne.

 

A.W.K.

Prof. Bartoszewski: zawierając porozumienie z PiS ws. funduszu odbudowy, Lewica postąpiła bardzo nierozsądnie

Poseł PSL-Koalicji Polskiej postuluje, by w obliczu problemów koalicji rządzącej opozycja mówiła jednym głosem. Krytycznie ocenia ponadto koncepcję tzw. paszportów szczepionkowych.

Profesor Władysław Teofil Bartoszewski krytykuje Lewicę za zgodę na kompromis ws. ratyfikacji unijnego funduszu odbudowy. Wskazuje, że opozycja miała szansę wynegocjować znacznie lepsze zapisy w opracowanym przez rząd Krajowym Planie Odbudowy.

Jeżeli rząd nie ma realnej większości, opozycja powinna mówić jednym głosem. Niestety, Lewica zadziałała za naszymi plecami. Uważam to za nierozsądne.

Parlamentarzysta informuje, że Koalicja Polska podejmie decyzję ws. ewentualnego poparcia KPO po jego gruntownym przeanalizowaniu.  Jak ocenia, rząd Zjednoczonej Prawicy pogrążyłby się w upadku gdyby nie to, że Lewica coraz częściej w sejmowych głosowaniach zajmuje takie samo stanowisko jak Prawo i Sprawiedliwość.

Pieniądze z UE należy zainwestować w sposób racjonalny. Nie chcemy, aby fundusz odbudowy stał się funduszem wyborczym PiS. Mamy już niekorzystne doświadczenia z Funduszem Inwestycji Lokalnych.

Rząd mógł upaść już wiele razy. Uratowały go dziwne konstrukty sejmowe.

Gość „Popołudnia WNET” sceptycznie odnosi się do kwestii certyfikatów szczepionkowych. Wskazuje, że nie dają one gwarancji tego, że ich posiadacze nie będą roznosili koronawirusa. Poza tym:

W Polsce zaszczepiło się 8% populacji. Takie paszporty można wprowadzać dopiero wtedy, kiedy szczepieniu podda się większość obywateli.

Wysłuchaj całej rozmowy już teraz!

A.W.K.

Lisicki: Szef WHO przez wiele lat współpracował z różnymi fundacjami i przedsiębiorstwami kontrolowanymi przez Gatesa

W „Poranku WNET” redaktor naczelny tygodnika „Do Rzeczy”, Paweł Lisicki, mówi m.in. o o wpływie Billa Gatesa na świat. Dziennikarz odnosi się również do kwestii ratyfikacji Funduszu Odbudowy UE.


W najnowszym „Poranku WNET” Paweł Lisicki mówi m.in. o wpływie Billa Gatesa na świat. Jak podkreśla dziennikarz podejrzanym są bliskie kontakty filantropa z szefem Światowej Organizacji Zdrowia, czy jego majątek:

Jeśli patrzymy na dziesiątkę osób, które mają w tej chwili największy wpływ na to jak działa świat, to w tej grupie na pewno znajdzie się Bill Gates. Dotyczy to nie tylko samej potęgi finansowej.

Rozmówca Krzysztofa Skowrońskiego analizuje strategie biznesowe Billa Gatesa. Redaktor naczelny „Do Rzeczy” wyciąga następujące wnioski:

Biznes Billa Gatesa od kilkunastu lat nie opiera się na „naturalnym” podejściu do biznesu, gdzie ważny jest przede wszystkim zysk. Przedsięwzięcia, w które inwestuje Bill Gates łączą się z pewnym światopoglądem, z ideologią – komentuje Paweł Lisicki.

Paweł Lisicki przybliża również słuchaczom związki między Billem Gatesem a szefem Światowej Organizacji Zdrowia (WHO):

Jeśli bierzemy pod uwagę sytuację związaną z pandemią, czy z tzw. „pandemią”, to czy jest rzeczą właściwą to, że szef WHO przez wiele lat współpracował z różnymi fundacjami i przedsiębiorstwami, które kontrolował Gates? – podkreśla gość audycji.

Lisicki krytykuje również chęć wprowadzenia tzw. paszportu szczepionkowego. Dziennikarz obawia się, że wiele zachodnich krajów będzie dążyło do stworzenia państw zamordystycznych przy zgodzie większej części społeczeństwa:

Dyskusja na temat paszportów szczepionkowych prawdopodobnie skończy się ich wprowadzeniem. (…) Już podnoszą się głosy niektórych ekspertów wskazujące, ze osoby, które nie będą chciały się zaszczepić będą w różny sposób szykanowane czy odbierze się im podstawowe uprawnienia.

Ponadto nasz gość odnosi się do kwestii ratyfikacji Funduszu Odbudowy Unii Europejskiej. Redaktor naczelny obawia się, że za unijne pieniądze Polska odda część swojej suwerenności:

W aspekcie długoterminowym uważam, że poparcie tego porozumienia jest szkodliwe, ponieważ w bardzo dużym stopniu ogranicza naszą suwerenność – podkreśla Paweł Lisicki.

Zapraszamy do wysłuchania całej rozmowy!

N.N.

Bogdan Rzońca: Dzięki funduszowi odbudowy UE następne pokolenia zobaczą nową, lepszą Polskę

Europoseł PiS komentuje porozumienie z Lewicą w kwestii ratyfikacji funduszu. Uwypukla znaczenie środków z niego pochodzących dla rozwoju naszego kraju w najbliższych latach.

Bogdan Rzońca komentuje porozumienie Prawa i Sprawiedliwości z Lewicą ws. unijnego Funduszu Odbudowy. Wskazuje, że głosowanie za projektem jest przejawem troski o kraj:

Te pieniądze są nam niezbędne, polscy przedsiębiorcy na nie czekają […] Mam, nadzieję, że dzięki nim młodzi ludzie zobaczą inną, lepszą Polskę.

Eurodeputowany wyraża nadzieję, że również pozostałe ugrupowania opozycji parlamentarnej zagłosują za ratyfikacją Funduszu.Komentuje ponadto sceptyczne głosy na jego temat, pojawiające się w innych krajach UE.

Wydaje mi się, że rozsądek zwycięży i wszystkie kraje przyjmą Plan Odbudowy.

Gość „Popołudnia WNET” ocenia również unijną agendę ideologiczną. Przestrzega, że jej realizacja nie przyniesie niczego dobrego. Postuluje, by zamiast tego zająć się wsparciem rodzin. Jak dodaje, ekspansja lewicy jest możliwa między innymi na skutek bierności tej części społeczeństwa, która reprezentuje poglądy bardziej konserwatywne.

Omówiony zostaje ponadto temat tzw. paszportów covidowych. Europoseł PiS nie sądzi, by były one zagrożeniem dla prywatności obywateli. Dają za to szansę na powrót branży powiązanych z turystyką do normalnego funkcjonowania.

A.W.K.

Bogusław Liberadzki: Głosowanie z PiS-em to nie grzech. My gramy o 58 mld euro dla Polski

Bogusław Liberadzki o umowie między PiS-em a Lewicą ws. unijnego Funduszu Odbudowy, błędzie taktycznym PO, żądaniu Marty Lempart i powiązaniu funduszy unijnych z praworządnością.

Bogusław Liberadzki komentuje porozumienie między Lewicą a Prawem i Sprawiedliwością w sprawie unijnego Funduszu Odbudowy. Przypomina, że europosłowie lewicy głosowali w Parlamencie Europejskim za jego przyjęciem. Wyjaśnia, że rozwiązanie wykracza poza traktaty unijne. Z tego powodu potrzeba jest zgody wszystkich krajów.

Poseł Lewicy ocenia, że Platforma Obywatelska zmarnowała okazję, którą wykorzystała Lewica. Sądzi, że nie będzie problemów w Parlamencie Europejskim.  Dodaje, iż 66 proc. społeczeństwa jest za ratyfikacją. Wracając do głosowania Lewicy wskazuje, że:

Nie mieliśmy żadnego głosu: zbłądziliście, nie należało ratyfikować.

[related id=143468 side=right]Dodaje, że PO niedawno głosowała razem z PiS-em przeciwko wyborze Piotra Ikonowicza na Rzecznika Praw Obywatelskich. Tymczasem chce ona ona wmówić im, że głosowanie z PiS-em jest grzechem. Przypomina, iż:

Do 30 kwietnia należy przedłożyć krajowy plan odbudowy do Komisji Europejskiej.

Podkreśla, że Lewica kieruje się troską o interes narodowy.

Zobaczmy, jak społeczeństwo oceni. My gramy o 58 mld dla Polski.

Porozumieniem Lewicy z PiS w sprawie Krajowego Planu Odbudowy, oburzony jest Strajk Kobiet. Liberadzki, odnosząc się do krytyki ze strony liderki tj proaborcyjnej organizacji, podkreśla że chodzi o pierwszy etap. W drugim zaś w ramach mechanizmu powiązania funduszy z praworządnością zostaną poruszone takie kwestie jak prawa kobiet, czy  środowisk LGBT.

Jeszcze Polska będzie na cenzurowanym, chyba, że koalicja rządząca z wielu rzeczy się wycofa.

Wysłuchaj całej rozmowy już teraz!

A.P.

Fogiel o Krajowym Planie Odbudowy: mam nadzieję, że w Sejmie znajdzie się większość uznająca znaczenie tego projektu

Wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości mówi o kondycji koalicji Zjednoczonej Prawicy oraz szansach na ratyfikację funduszu odbudowy Unii Europejskiej.

Radosław Fogiel informuje, że nastroje po spotkaniu liderów Zjednoczonej Prawicy są bardzo optymistyczne. Jak mówi:

Formuła naszej koalicji jest skuteczna i powinna funkcjonować przynajmniej do wyborów w 2023 r., a jeżeli byłoby to możliwe.

Wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości zapewnia, że w najbliższym, czasie odbywać się będą kolejne, robocze spotkania. Ubolewa nad krytycznym stanowiskiem Solidarnej Polski wobec funduszu odbudowy UE.

Mam nadzieję że w Sejmie znajdzie się większość, która poprze ten projekt.

Polityk zapewnia, że nie istnieje konieczność ratyfikacji dokumentu w Sejmie większością 2/3, gdyż nie zakłada on przekazania Brukseli żadnych kompetencji państw członkowskich. Przestrzega, że odrzucenie funduszu pogrążyłoby Unię w długoletniej zapaści.

Wszyscy politycy w Sejmie powinni umieć uznać, że interes Polski jest interesem wiodącym.

Gość „Poranka WNET” ocenia ponadto, że nie należy wyolbrzymiać znaczenia faktu, iż w wyborach na prezydenta Rzeszowa ugrupowania tworzące Zjednoczoną Prawicę wystawiły dwóch konkurencyjnych kandydatów.

Wysłuchaj całej rozmowy już teraz!

A.W.K.

Kowalczuk: we Włoszech fundusz odbudowy UE jest postrzegany jako ostatnia szansa na wyciągnięcie kraju z zapaści

Korespondent Polskiego Radia w Rzymie informuje o luzowaniu obostrzeń antyepidemicznych we Włoszech, postrzeganiu Rosji na Półwyspie Apenińskim oraz o funduszu odbudowy UE.


Piotr Kowalczuk mówi o luzowaniu obostrzeń antyepidemicznych we Włoszech. Zauważa, że do niedawna ludzie siedzieli w domu, gdyż zwyczajnie nie było dokąd pójść.

Od poniedziałku to się zmieniło. W wielu regionach mamy stopniowe otwieranie różnych miejsc. […] Te restauracje, które mają ogródki, mogą przyjmować gości.

Kina prowadzą akcję sprzedaży biletów z długim terminem ważności.  Korespondent Polskiego Radia odnosi się również do kwestii relacji Federacji Rosyjskiej z Unią Europejską i poszczególnymi krajami członkowskimi w obliczu kryzysu dyplomatycznego m.in. na linii Praga-Moskwa. Jak zauważa:

We Włoszech Rosja nie jest postrzegana jako wielkie niebezpieczeństwo. Tutejsi komuniści darzą ją wręcz wielką miłością.

[related id=142813 side=]Gość „Poranka WNET” porusza również temat odbudowy Włoch po kryzysie wywołanym pandemią. Unijny plan jest na Półwyspie Apenińskim postrzegany jako szansa, być może ostatnia, na to, by kraj po latach zapaści wreszcie stanął na nogi.

Wysłuchaj całej rozmowy już teraz!

A.W.K.

Zandberg: uwspólnotowienie długu to dobry krok dla Europy. Polska potrzebuje tych 250 mld euro z funduszu odbudowy

Poseł Lewicy z ramienia Partii Razem wskazuje, że poparcie Lewicy dla ratyfikacji funduszu odbudowy będzie zależało od szczegółów rządowego planu. Analizuje ponadto wady systemu emerytalnego Polski.

Adrian Zandberg komentuje nowe koncepcje dotyczące Otwartych Funduszy Emerytalnych. Wskazuje, że prywatyzacja emerytur jest rozwiązaniem chybionym. Powinno się ten system raczej oprzeć  na pomocy państwa i solidarności międzypokoleniowej.

Bieda-emerytury nie biorą się znikąd. (…) To co zrobił rząd, to prezent dla instytucji zarządzających, żeby miały czym zarządzać.

Polityk postuluje zlikwidowanie tzw. umów śmieciowych. Jak ocenia, rząd w swojej polityce kieruje się głównie interesami instytucji finansowych. Stąd skandalicznie niski, wedle słów parlamentarzysty, poziom świadczeń emerytalnych w naszym kraju. Gość „Popołudnia WNET” porusza również temat funduszu odbudowy UE. Ocenia, że uwspólnotowienie długu jest bardzo dobrym pomysłem. Uzależnia jednak zgodę na ratyfikację projektu od tego, jak w szczegółach będzie wyglądać opracowany przez rząd Krajowy Plan Odbudowy.

Nie mam wątpliwości, że #Polska potrzebuje tych 250 miliardów. (…) W przeciwieństwie do pana Ziobry uważam jednak, że uwspólnotowienie długu to krok w dobrą stronę, to ważny impuls dla Europy.

Wysłuchaj całej rozmowy już teraz!

A.W.K.