Dr Katarzyna Dembicz: Wydaje mi się, że Fidel Castro jest kontrowersyjny tak jak każda wielka postać

– Wydaje mi się, że tak jak każda wielka postać jest kontrowersyjny. Można przytaczać argumenty za jego pozytywnym wpływem oraz nazywać go mordercą – mówiła dr Katarzyna Dembicz, wykładowca na UW.

Wydaje mi się, że tak jak każda wielka postać jest kontrowersyjny. Można przytaczać argumenty za jego pozytywnym wpływem oraz nazywać go mordercą – mówiła dr Katarzyna Dembicz, wykładowca na UW.

Zapytana, czy śmierć dyktatora doprowadzi do zmian w elitach na Kubie, stwierdziła, że nie widzi na to zbyt dużej szansy: – Fidel Castro już od kilku lat nie brał czynnego udziału w życiu politycznym kraju, ani nie wpływał na politykę zagraniczną.

Natomiast te zmiany, które wprowadza Raul Castro, moim zdaniem, idą w kierunku umocnienia dotychczasowych elit politycznych związanych z partią komunistyczną Kuby i siłami zbrojnymi – kontynuowała.

Nie zgadza się z analitykami, którzy wskazują, że Kuba podąży szlakiem zmian Wietnamu lub Chin: – Wydaje mi się, że raczej zmiany na Kubie podążą w kierunku zmian jakie miały miejsce w Europie Środkowo-Wschodniej, czyli zostanie zachowana pewien system państwa opiekuńczego, natomiast umocnią się dotychczasowe elity – do której dołączą osoby bogacące się.

Jednak jej zdaniem Fidel Castro nie jest osobą czarno białą: – Nie można umniejszać roli Fidela Kastro w historii najnowszej. Odegrał kluczową rolę w sporze między Związkiem Radzieckim a Stanami Zjednoczonymi, odegrał bardzo ważną rolę w procesie dekomunizacji państw afrykańskich. Wydaje mi się, że tak jak każda wielka postać jest kontrowersyjny. Można przytaczać argumenty za jego pozytywnym wpływem – jak również nazywać go dyktatorem i mordercą.

Rewolucja kubańska nie wzięła się znikąd. Fidel Kastro stworzył swoją wielkość na bazie ogromnej niechęci Kubańczyków, wobec Stanów Zjednoczonych – a zdaniem pani doktor, pragnienie suwerenności chciał spełnić za wszelką cenę, co doprowadziło do tylu ofiar.

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy

WJB