Prof. Krasnodębski: Polska nie narusza wartości europejskich. To UE stosuje podwójne standardy

Nie ma silnej wspólnoty między narodami europejskimi. Nie znaczy to jednak, że są one całkowicie sobie obce – stwierdza socjolog, eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości, prof. Zdzisław Krasnodębski.

Przy okazji pandemii koronawirusa większość polityków w Parlamencie Europejskim jeszcze mocniej będzie głosić przesłanie federalistyczne.

Profesor Zdzisław Krasnodębski omawia stan Unii Europejskiej w dobie pandemii koronawirusa. Jego zdaniem, aktualny kryzys obnażył słabość Wspólnoty i daleko idącą rozbieżność interesów państw członkowskich.

Nie ma silnej wspólnoty między narodami europejskimi. Nie znaczy to jednak, że są one całkowicie sobie obce.

„Bezczelnością” nazywa eurodeputowany PiS reakcję Komisji Europejskiej na podjęte w związku z epidemią przez Polskę i Węgry kroki prawne. Socjolog wyraża obawę, że UE będzie dążyć do dalszego rozszerzania swoich kompetencji. Ubolewa nad faktem, że nie jest rozważane zawieszenie wdrażania polityki Nowego Zielonego Ładu.

Niektórzy z epidemii wyciągają takie wnioski, że konieczne jest zacieśnienie współpracy w ramach Unii Europejskiej, także w sprawach służby zdrowia.

Prof. Krasnodębski apeluje do wszystkich zwolenników idei „Europy ojczyzn” o „bardziej ofensywne” działanie na rzecz tej koncepcji.

Nie ma czegoś takiego, jak „naród europejski”. Filozofowie głoszący takie tezy się mylili.

Postuluje, by Unię Europejską budować „od dołu, a nie od góry”. Rozmówca Łukasza Jankowskiego ocenia,  że unijni przywódcy pod płaszczykiem obrony wartości europejskich w istocie chronią własne partykularne interesy.

To że Polska chce przeprowadzać wybory i kontroluje granice, nie jest naruszeniem wartości europejskich. Dzisiaj nikt nie stosuje tych samych kryteriów do siebie i do innych. Jest to przejaw rasizmu i starego wewnątrzeuropejskiego imperializmu.

Rozmówca Łukasza Jankowskiego opowiada o inicjatywie współpracy państw Europy Środkowej, tzw. Europie Karpat, której propagatorem jest były marszałek Sejmu Marek Kuchciński.  Apeluje o większe wsparcie dla silnie dotkniętych epidemią koronawirusa Hiszpanii i Włoch ze strony bogatych państw Północy.

Wysłuchaj całej rozmowy już teraz!

A.W.K.

Marek Kuchciński: Konwencja samorządowa pokazała, że możemy trwale zmienić Polskę

Marszałek Sejmu patronujący w konferencji Europy Karpat, odbywającej się w ramach Forum Ekonomicznego, wskazywał na znaczne przyspieszenie projektów infrastrukturalnych tworzonych w ramach Trójmorza.


NA XXVIII Forum ekonomicznym w Krynicy przewodnim tematem był rozwój kontaktów międzynarodowych w ramach integrowania regionu Trójmorza. Geopolityka regionu była głównym tematem rozmowy Krzysztofa Skowrońskiego z Marszałkiem Sejmu Rzeczpospolitej Markiem Kuchcińskim: Jeżeli popatrzymy na Europę Karpat to teraz dopiero wydać, że pewne plany i marzenia zmieniają się w czyny, czego pilnują parlamenty narodowe współpracujących państw. To na forum Europy Karpat powstał pomysł Collegium Carpaticum, zakładające współpracę kilku karpackich uczelni i to się stało.

Marszałek pozytywnie odniósł się również do diecezji rady nagrody Człowieka Roku Forum Ekonomicznego w Krynicy o wyróżnieniu premiera Litwy Sauliusa Skvernelisa: To bardzo celna decyzja. Litwa bardzo mocno otworzyła się na współpracę z Polską, dzięki postawie premiera Litwy. To trzeba było do cenić.

Via Carpatia już jest budowania w Polsce, po części na Słowacji czy Węgrzech, gdyby nie przyspieszenie ze strony rządu Polski to mogłoby trwać nawet kilkanaście lat. My postawiliśmy na współprace i wspólną deklarację ministrów infrastruktury to bardzo ważne wydarzenie – zaznaczy Marek Kuchciński.

Marszałek był również pytany o zaangażowanie Bukaresztu w program integracji regionu: Trójmorze to inicjatywa, która wykluła się na forum Europy Karpat już kilka lat temu. Widzimy wielkie zainteresowanie we współpracy w ramach Europy Karpat, nie tylko ze strony rządu Rumunii, ale także samorządy. (…) Wielkim i silnym gospodarczo krajom niespecjalnie zależy na wzroście gospodarczym w naszym regonie. Myślę, że nam towarzyszy męstwo i odwaga, ale też rozwaga w działaniu – podkreślił Marek Kuchciński.

My musimy być gotowi do współpracy z Chinami, nie tylko w wymiarze jedwabnego szlaku, ale też przekazywaniu towarów dalej na zachód – zaznaczył Marszałek Sejmu Marek Kuchciński, podkreślając jednocześnie, że jeżeli Polska nie będzie silnym krajem, także pod względem infrastrukturalnym, to może stracić na kontaktach z Chinami.

Gospodarz konferencji Europa Karpat potwierdził, że relacje na linii Warszawa-Kijów są jedną z największych wyzwań dla Polskiej polityki zagranicznej: Ukraina jest ciągle wyzwaniem. Mamy obowiązek, żeby wspierać niepodległości Ukrainy, zagrożonej agresją rosyjską, pamiętając, że w sprawach naszych narodów są jeszcze kwestie do rozwiązania.

Marszałek Sejmu odniósł się również do sytuacji politycznej na krajowej scenie, w horyzoncie czterech wyborów: Patrząc w perspektywie 21 miesięcy (czterech kolejnych wyborów od samorządowych w październiku 2018 roku do prezydenckich w maj 2020), to rzeczywiście wyzwanie jest ogromne, opozycja nie ma ciekawych rozwiązań, jest gotowa tylko nas krytykować, ale to, co przedstawiliśmy na konwencji samorządowe, prezentacja premiera Morawieckie i tych kilkoro kandydatów z rodzinami, to świadczy o tym, że mamy szanse, aby zmienić Polskę trwale.

ŁAJ