Dr inż. Majcher: Liberalna energetyka to wzrost cen. Potrzebny jest rozwój krajowej biomasy do użycia w ciepłownictwie

|Wzrost cen, szansa jaką niesie biomasa i potrzeba konkretnych działań ws. energii jądrowej. Dr inż. Jerzy Majcher komentuje „Politykę energetyczną Polski do 2040 r.”.

Jak mówi dr inż. Jerzy Majcher, to dobrze, że rząd przyjął strategię rozwoju polskiej energetyki do 2040 r. Obecnie trzeba wcielić ją w życie. Przyznaje, że niepokoją go ustalenia unijne ws. transformacji energetycznej.

Jestem zaniepokojony jako specjalista tym, co zostało zapisane.

Niezależny doradca ds. energetyki ocenia zapewnienia o dążeniu do jak najniższych cen energii jako pobożne życzenia. Wszędzie, gdzie wprowadzono „liberalne zasady funkcjonowania rynków energetycznych” można było zaobserwować wzrost cen. Czeka nasz inflacja i wzrost kosztów życia.

Jeżeli 50 proc emisji CO2 w Polsce jest po stronie ciepłownictwa i mówi się, że to będzie gospodarka wodorowa, to w żaden sposób rozsądny inżynier nie może powiedzieć, iż to dobra droga.

Alternatywą jest rozwój krajowej biomasy do wykorzystania w ciepłownictwie. W rolnictwie jest potężny potencjał. Dr inż. Majcher stwierdza, że ceny w Niemczech i Danii byłyby jeszcze wyższe, gdyby nie rządowe dotacje.

Nie można deklarować rozwoju energetyki jądrowej latami i nic nie robić.

Posłuchaj całej rozmowy już teraz!

A.P.

Dr inż. Jerzy Majcher: Żywotność źródeł fotowoltaicznych i wiatrowych to 12-15 lat. Co potem z tym złomem zrobić?

Dr inż. Jerzy Majcher o projekcie Nowego Zielonego Ładu i problemach związanych z OZE oraz o budowie elektrowni atomowej w Polsce, wykorzystaniu biomasy i zgazowaniu węgla.

Dr inż. Jerzy Majcher zdradza, że kierował odbudową elektrowni Turów. Nadzorował też budowę bloku elektrowni w Będzinie.  Skończył zarządzanie wielkimi projektami George Washington Institute. Niezależny doradca ds. energetyki odnosi się do unijnego Nowego Zielonego Ładu. Zauważa, że

W hasłach Zielony Ład układa się bardzo dobrze.

Jednak w szczegółach ma on wady. Deklaruje się dążenie do zeroemisyjności. Powoduje to brak równowagi, gdyż następuje skupienie się na odejściu od paliw kopalnych. Nasz gość zastanawia się jakie źródła mają je zastąpić.

Jakie skutki tych źródeł będą dla nas jako odbiorców?

Stwierdza, że w Hiszpanii miała miejsce katastrofa w systemie opartym wyłącznie o odnawialne źródła energii. Dodaje, że o rozwoju energetyki jądrowej mówi się w Polsce od lat. Zamiast tylko mówić powinno się w końcu zacząć działać:

Ja potrzebuję od 20 lat decyzji politycznej, że budujemy.

Niemniej jednak inercja rządu w tym zakresie jest zatrważająca. Nie ma decyzji o wyborze technologii, ani wyborze lokalizacji. W miejscach zarezerwowanych pod ewentualną budowę nic się nie dzieje. Dr inż. Majcher zaznacza, że nie należy bać się niepopularności decyzji. Podkreśla, iż

Świadome społeczeństwo wie, że energia jądrowa jest i bezpieczna i jednocześnie czysta, więc tutaj wątpliwości nie ma.

Zauważa, że w przypadku OZE  takich jak panele fotowoltaiczne, wszystko jest z importu. Są to źródła „szalenie drogie”, a na dodatek krótkotrwałe.

Jeżeli mówimy o energetyce jądrowej to mówimy w perspektywie wieku. Od decyzji do utylizacji to jest sto lat. Natomiast źródła fotowoltaiczne i wiatrowe- ich żywotność nie przekracza 12-15 lat.

Jak tłumaczy gość Poranka Wnet, nie mamy środków do utylizacji skrzydeł wiatraków, czy innych części tych technologii. Zauważa, że potencjalnie możemy mieć 20 mln ton krajowej biomasy rocznie, która może zapewnić nam bezemisyjną energię. Trzeba zacząć patrzeć perspektywicznie na rozwój polskiego rolnictwo.

Nie wspomina się o możliwości produkcji rolnej na rzecz energetyki.

Austriacy i Duńczycy wykorzystują już swoje rolnictwo pod tym kątem. Tymczasem polskie rolnictwo ma większy potencjał od rolnictwa Austrii i Danii. Inną kwestią o której należy dyskutować jest wykorzystanie naszych zasobów naturalnych w zielony sposób przez zgazowanie węgla.

Wysłuchaj całej rozmowy już teraz!

K.T./A.P.