Prof. Zybertowicz: Rosja powinna oddać broń masowego rażenia. To warunek w imię pokojowego życia całej ludzkości

Prof. Andrzej Zybertowicz / Fot. Konrad Tomaszewski, Radio WNET

Prof. Andrzej Zybertowicz o polityce Zachodu wobec Rosji oraz kremlowskich działaniach na rzecz paraliżowania zachodnich centrów decyzyjnych.

Prof. Andrzej Zybertowicz stwierdza, że czas od 2014 r. został zmarnowany przez Zachód. Już wówczas należało podjąć podobne środki jak teraz i dać Ukrainie gwarancje bezpieczeństwa.

Gość Poranka Wnet wskazuje na artykuł New York Times, który stwierdza, że odzyskanie przez Ukrainę wszystkich odebranych jej przez Rosję ziem jest nierealne. Amerykańscy dziennikarze sądzą, że trzeba pozwolić Putinowi na wyjście z twarzą z konfliktu.

Już w obrębie rdzenia amerykańskiego establishmentu tworzona jest polityka zwątpienia w to, że nagle ludzkość dostała dzięki dzielności i inteligencji Ukraińców szansę definitywnego złamania kręgosłupa zbrodniczego autorytarnego reżimu.

Czytaj także:

Gen. Bogusław Samol: Ukraina ma 2-3 miesiące na zbudowanie sił, które wyprą wroga

Prof. Zybertowicz sądzi, że zachodnie elity są zmanipulowane- czy to drogą agenturalną, czy przez powiązania biznesowe z Rosją. Dodaje, iż należy przeanalizować, jak skutecznie uderzyć w Rosję, by doprowadzić do pokoju.

Wysłuchaj całej rozmowy już teraz!

A.P.

Dr hab. Andrzej Zybertowicz: Strajk Kobiet to doświadczenie antypokoleniowe, pielęgnacja hiperindywidualizmu

Dr hab. Andrzej Zybertowicz o skutkach protestów Strajku Kobiet, identyfikacji płciowej, braku odpowiedzialności młodego pokolenia i antypisizmie.


Dr hab. Andrzej Zybertowicz rozważa, czy uczestnictwo w protestach Strajku Kobiet można analizować jako doświadczenie pokoleniowe dla młodzieży. Zauważa, że

To jest doświadczenie antypokoleniowe, pielęgnacja hiperindywidualizmu.

Hasła „moja macica, moja sprawa” są radykalnie antywspólnotowe. Socjolog zauważa, że sama formuła „Strajk Kobiet” jest oparta na „wyraźnej silnej tradycyjnej identyfikacji płciowej”, podczas gdy

Wśród ideologów, apologetów tego Strajku jest wizja przyszłości trans-binarnej, która przezwycięża identyfikacje płciowe.

Zastanawia się, jak to przeżywają uczestnicy protestów. Czy protesty zjednoczą jego uczestników w kształtowaniu się tożsamości pokoleniowej, czy pogłębią indywidualistyczne zagubienia?

Dynamika protestów bierze się stąd, że pielęgnowano antypisizm.

Prof. Zybertowicz wyjaśnia, że antypisizm spełnił swoją funkcję w systemie jako narracja utrzymująca w całości opozycję, po tym, jak okazało się, że nie wystarczy on do odsunięcia Zjednoczonej Prawicy od władzy. Zastanawia się, czy mogą być wyrazem chęci zachowania nieodpowiedzialnego stylu życia seksualnego przez młodych ludzi.

Tu ewidentnie chodzi o jakąś swobodę ekspresji seksualnej. […] Nie wiem, czy ta agresywność w obronie prawa do aborcji nie jest jakąś próbą obrony polisy ubezpieczeniowej przed niechcianą ciążą, w sytuacji pokolenia, które nie nauczyło się odpowiedzialności.

Kwestią do zbadania, jak zauważa, jest to, ile stosunków seksualnych odbywa się obecnie pod wpływem alkoholu i narkotyków, kiedy to nie myśli się o żadnej antykoncepcji.

Posłuchaj całej rozmowy już teraz!

K.T./A.P.

Prof. Zybertowicz: Wzburzenie emocjonalne nie będzie trwało długo, ale jego skutki mogą być długotrwałe

Dr hab. Andrzej Zybertowicz o protestach, ich wulgarności, celach protestujących, alternatywie wobec demokracji liberalnej oraz błędzie Zjednoczonej Prawicy.


Dr hab. Andrzej Zybertowicz zaznacza, że przedstawiając swe poglądy ws. trwających protestów nie wyraża stanowiska Prezydenta  RP, ani żadnej innej instytucji publicznej. Stwierdza, że w tej chwili prezydent Andrzej Duda nie czuje potrzeby wyrażania swego stanowiska.

Doradca prezydenta Andrzeja Dudy krytycznie spogląda na falę protestów. Przyznaje, że jako członek obozu władzy i osoba o poglądach konserwatywnych może nie być w pełni obiektywny. Wskazuje na błąd Zjednoczonej Prawicy, która w pierwszej mierze powinien zadbać o matki chorych dzieci.

Najpierw należało zbudować sprawny system wsparcia dla matek.

W jego opinii polski rząd powinien na początku zadbać o matki, które wychowują dzieci niepełnosprawne, a następnie kontestować kompromis aborcyjny.

Wzburzenie emocjonalne nie będzie trwało długo, ale jego skutki mogą być długotrwałe.

Ponadto twierdzi, że obecne protesty są dopełnieniem rewolucji obyczajowej, którą Polska zdołała do tej pory uniknąć w przeciwieństwie do krajów zachodnich. W tym konkretnym wypadku chodzi o tzw. prawa reprodukcyjne. Socjolog mówi o protestujących:

Oni nie uświadamiają sobie, że chcą zapisać Polskę i Polaków, poprzez zmiany regulacji aborcyjnych, do demokracji liberalnej, która znalazła się na równi pochyłej.

Owa rewolucja prowadzi nasz kraj do systemu demokracji liberalnej, która stoi na równi pochyłej. Zdaniem naszego gościa alternatywą ścieżką, którą powinien podążyć nasz kraj nie jest system taki, jak w Rosji, czy na Białorusi, tylko demokracja republikańska.

Republikańska wizja demokracji wiąże prawa jednostki z odpowiedzialnością.

Dr hab. Zybertowicz podkreśla, że ułomność debaty akademickiej sprawia, że nie dostrzegamy tej alternatywy, mając wrażenie, że mamy do wyboru między autorytaryzmem a demoliberalizmem.

Kiedy wulgarność przestaje być marginesem, a staje się postulatem politycznym, staje się czymś innym niż tylko wulgarnością.

Rozmówca Łukasza Jankowskiego zauważa, że „wolność przyniosła za sobą upadek obyczajów”. W PRL-u manifestacje nie były tak wulgarne. Mamy teraz do czynienia z kumulacją gniewu wobec władzy. Ów gniew może być wywołany przez mechanizm przeniesienia złych emocji, które, szczególnie w czasie pandemii, odczuwało wielu Polaków.

Posłuchaj całej rozmowy już teraz!

K.T./A.P.