Zarembiuk: mimo pewnych różnic, opozycja białoruska jest zjednoczona. Panuje zgoda co do potrzeby walki o demokrację

Białoruś Łukaszenko Łukaszenka Mińsk Grodno Protest Demonstracja 2020

Gdyby nie działalność Polaków i mniejszości białoruskiej w Polsce, więźniów politycznych na Białorusi byłoby znacznie więcej – mówi dyrektor Domu Białoruskiego w Warszawie.

Przewodnicząca Rady Białoruskiej Republiki Ludowej: Razem nie pozwolimy wrogowi zniszczyć naszej wolności