Jacek Bartosiak: Jestem wciąż doktorem i myślę, że pozostanę

Featured Video Play Icon

Jacek Bartosiak / Fot. Konrad Tomaszewski, Radio Wnet

W rozmowie z Krzysztofem Skowrońskim dr Jacek Bartosiak odnosi się do sprawy dotyczącej odebrania mu tytułu naukowego przez Radę Naukową Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk.

Dyrekcja Instytutu Studiów Politycznych PAN poinformowała 14 czerwca 2024 r. o odebraniu tytułu doktora Jackowi Bartosiakowi. Na stronie instytutu ukazała się następująca informacja:

W dniu 14 czerwca 2024 Rada Naukowa ISP PAN podjęła uchwałę o uznaniu nieważności uchwały o nadaniu stopnia doktora Panu Jackowi Bartosiakowi.

Doktorat Bartosiaka

Jacek Bartosiak to szef think tanku Strategy & Future, zajmującego się geopolityką. Doktoryzował się w roku 2016. Tytuł jego pracy doktorskiej to „Geostrategiczna Sytuacja USA i Chin na Zachodnim Pacyfiku i w Eurazji a amerykańska koncepcja wojny powietrzno-morskiej”. Myśli z pracy doktorskiej wykorzystał w książce „Pacyfik i Eurazja. O wojnie”. Recenzentami pracy Jacka Bartosiaka byli dr hab. Hubert Królikowski oraz prof. dr hab. Stanisław Koziej, a napisana została pod kierunkiem prof. dr. hab. Bogdana Góralczyka.

Bartosiak został oskarżony o plagiat przez prawnika Michała Piegzika. To właśnie w związku z tym oskarżeniem w ISP PAN rozpoczęto procedurę badania pracy doktorskiej szefa Strategy & Future, zakończoną, na razie nieprawomocnie, odebraniem tytułu naukowego.

Decyzja jest nieostateczna, nieprawomocna, będę się od niej odwoływać. Dopiero zacznę batalię o to, bo do tej pory uważałem, że jest to sprawa tak oczywista, że wystarczy naświetlenie kilku rzeczy – mówi Jacek Bartosiak, proszony o komentarz do sprawy.

Ekspert podkreśla, że z uwagi na nieprawomocność decyzji nadal pozostaje doktorem.

Kwestia biegłych

Odnosząc się do postępowania w sprawie badania jego doktoratu, Bartosiak podkreśla, że brali w nim udział biegli, którzy od lat wypowiadali się publicznie w sposób, który miał go poniżać.

Nie zgadzali się nie tylko z moją nie pracą naukową, ale z moim postępowaniem jako człowieka. Co w trybie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego powinno ich absolutnie wykluczyć jako stronniczych. Z urzędu powinni podlegać wykluczeniu – twierdzi szef Strategy&Future.

Zapraszamy do zapoznania się z całą rozmową, w której poza kwestią doktoratu mowa jest również o sytuacji geopolitycznej na świecie, na naszym kanale Spotify lub YouTube!