Jakóbek: mam nadzieję, że władze Łodzi naprawią błąd, jakim była decyzja o moim zawieszeniu

Zawieszony dyrektor XXXIV Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi informuje, na jakim etapie jest jego walka odzyskanie władzy w szkole.

Dariusz Jakóbek informuje, że trwa procedura weryfikacji postanowienia o jego zawieszeniu w prawach dyrektora szkoły. Jak mówi:

Komisja powołana przez wojewodę nie stwierdziła, abym w jakikolwiek sposób przekroczył swoje kompetencje.

Władze Łodzi rozpatrują w tej chwili odwołanie od decyzji o zawieszeniu Dariusza Jakóbka. Wcześniej twierdziły, że w XXXIV LO wprowadzono zmiany w regulaminie bez konsultacji z radą pedagogiczną. Zdaniem zawieszonego dyrektora jest to nieprawda.

Mam nadzieję, że władze miasta zrozumieją i naprawią swój błąd.

[related id=142525 side=right]Wysłuchaj całej rozmowy już teraz!

A.W.K.

Dariusz Jakóbek: Zawieszenie mnie w prawach dyrektora szkoły jest bezzasadne. Zamierzam odwołać się od tej decyzji

Dyrektor XXXIV Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi uzasadnia swój sprzeciw wobec decyzji władz miasta, tłumaczonej podejrzeniami o dyskryminację na tle światopoglądowym,.

Dariusz Jakóbek komentuje sprawę zawieszenia w prawach dyrektora liceum w Łodzi w związku ze szkolnym regulaminem, który zdaniem miasta dyskryminuje uczniów ze względu na światopogląd.

Będę się odwoływał od tej decyzji. Celem regulaminu jest ochrona uczniów przed przemocą.

[related id= side=]142461Gość „Kuriera w samo południe” wskazuje, że wprowadzenie tego przepisu w szkole zostało głęboko przemyślane. Dementuje, jakoby zasada dotyczyła manifestacji politycznych jedynie ze strony lewicowej.

Dyrektor zapewnia, że większość uczniów po upomnieniu usuwała kontrowersyjne awatary, jednak postawa mniejszości wymagała uregulowania tej sprawy.

Musimy pilnować, by szkoła była apolityczna.

Jak zwraca uwagę, w wielu szkołach obowiązują zasady bardzo dokładnie określające, co może się wyświetlać w okienku dziecka na platformie do nauki online.

Wysłuchaj całej rozmowy już teraz!

A.W.K.