Znamy nominowanych do Nagrody BohaterONy 2022 im. Powstańców Warszawskich

Powstancy-Warszawscy, prof. Piotr Glinski, Agnieszka-Łesiuk-Krajewska-i-Artur-Martyniuk-Prezes-Zarzadu-POLREGIO / Fot. materiały organizatora konferencji inaugurującej BohaterON 2022

 Poznaj tych, którzy dzięki podejmowanym działaniom mają w tym roku szansę na statuetkę BohaterONa za opowiadanie historii naszego kraju i promowanie współczesnego patriotyzmu!

• W ramach VII edycji ogólnopolskiej kampanii społeczno-edukacyjnej „BohaterON – włącz historię” przyznane zostaną kolejne BohaterONy – nagrody dla tych którzy w szczególny sposób promują wiedzę o historii Polski oraz współczesny patriotyzm.
• Komitet Organizacyjny Nagrody wybrał po 5 nominowanych w 7 kategoriach.
• Głosowanie Kapituły Nagrody i głosowanie on-line internautów potrwa do 8 listopada.
• Przyznane zostaną Złote, Srebrne i Brązowe BohaterONy oraz Złote BohaterONy Publiczności.
• BohaterONy zostaną wręczone 25 listopada podczas Gali Nagrody w Studiu Polskiego Radia im. W. Lutosławskiego w Warszawie.

Nagroda BohaterONy im. Powstańców Warszawskich przyznawana jest od 2019 roku. Jej celem jest wyróżnienie osób, firm i instytucji, których aktywność w szczególny sposób promowała wiedzę o historii Polski z lat 1918–1989 oraz działalność i edukację historyczno-patriotyczną. Organizatorzy rozszerzyli formułę i w tym roku zgłoszenia mogły dotyczyć również współczesnych wyrazów patriotyzmu oraz wcielania w życie wartości tak ważnych dla Powstańców Warszawskich. Oceniane będą działania z okresu od 1 sierpnia 2021 r. do 31 lipca 2022 r.

Przez ponad 2 miesiące kandydata do Nagrody mogła zgłosić każda pełnoletnia osoba poprzez formularz dostępny na stronie www.bohateron.pl. Komitet Organizacyjny Nagrody wyłonił tych, którzy będą mieć szansę na otrzymanie statuetki BohaterONa. Teraz wszystko w rękach Kapituły Nagrody oraz internautów!
– To budujące, że jest tak wielu społeczników, pasjonatów, artystów, dziennikarzy, instytucji, organizacji pozarządowych i firm, dla których inspirowanie innych dzięki opowiadaniu historii Polski XX wieku
w sposób angażujący i ciekawy jest bardzo ważne. Jesteśmy także pod wrażeniem dokonań tych, którzy zaangażowali się działania pomocowe, w głównej mierze dla Ukraińców i Ukrainy w obliczu wojny. Niewyobrażalne ludzkie dramaty, ale w tym wszystkim osoby, których postawy pełne empatii, ofiarności i braterstwa pokazują, że jako naród potrafimy się mobilizować i pomagać. Tak wygląda współczesny wymiar patriotyzmu.

Nagroda od początku nosi imię Powstańców Warszawskich, gdyż są oni dla nas wzorem, pokoleniem, od którego możemy uczyć się miłości do ojczyzny i bliźniego i tego, że zawsze dobro drugiego człowieka jest na pierwszym miejscu – mówi Agnieszka Łesiuk-Krajewska, pomysłodawczyni Nagrody i organizatorka projektu BohaterON – włącz historię!

Czytaj też:

BohaterON w Twojej Szkole – VII edycja projektu w nowej cyfrowej odsłonie

NOMINOWANI DO NAGRODY BOHATERONY 2022 IM. POWSTAŃCÓW WARSZAWSKICH
Instytucja:
• Poznańskie Centrum Dziedzictwa/Centrum Szyfrów Enigma;
• Muzeum Dzieci Polskich – ofiar totalitaryzmu. Niemiecki nazistowski obóz dla polskich dzieci w Łodzi (1942-1945);
• Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL;
• Archiwum Akt Nowych;
• Jednostka Wojskowa Komandosów w Lublińcu.
Dziennikarz:
• Aleksandra Głogowska, Radio dla Ciebie;
• Edyta Poźniak, Polskie Radio;
• Michał Przedlacki, TVN;
• Monika Meleń, Telewizja Polska;
• Portal histmag.org.
Firma:
• Fakro;
• Grupa Arche.;
• Poczta Polska;
• POLREGIO;
• Tarczyński.
Nauczyciel:
• Andrzej Tomczyk, Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Raciborzu;
• Arkadiusz Pater, Szkoła Podstawowa nr 21 w Koszalinie;
• Grzegorz Banaś, Liceum Ogólnokształcące im. Zygmunta Działowskiego w Wąbrzeźnie;
• Cornelius McGrath, St Marty’s Secondary School, Nenagh, Irlandia;
• Izabella Czernecka, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Brzesku.
Organizacja non profit:
• Społeczny Komitet Opieki nad Grobami Poległych Żołnierzy Batalionów ,,Zośka” i ,,Parasol”;
• Fundacja Dziedzictwa Kulturowego;
• Fundacja Twarze Depresji;
• Fundacja Wspólnota Pokoleń;
• Związek Harcerstwa Polskiego.
Osoba publiczna:
• Agnieszka Cubała, pisarka;
• Marek Bukowski, aktor, scenarzysta, reżyser;
• Martyna Wojciechowska, podróżniczka, dziennikarka, działaczka społeczna;
• Omenaa Mensah i Rafał Brzoska, przedsiębiorcy zaangażowani w działalność filantropijną;
• Piotr Blak, artysta, muzyk.

Pasjonat:
• Artur Szulc, historyk, pisarz;
• Kamil Dziurdź, komendant 2 Szczepu Harcerskiego Szkwał w Tarnowskiej Woli;
• Katarzyna Węgrzyn, autorka bloga ,,Gdzie w Polsce na weekend”;
• Ksawery Skąpski, wolontariusz zaangażowany w pomoc uchodźcom z Ukrainy;
• Zygmunt Walkowski, fotograf, specjalista interpretacji zdjęć Warszawy.

– Jesteśmy niezmiernie dumni, że możemy zaprezentować szerszemu gronu efekty pracy
i działań tych niesamowitych ludzi, którzy poświęcili czas, energię oraz środki na to, by edukować kolejne pokolenia oraz przekazywać cenne wartości i idee. Zapraszamy do zagłosowania na tych, którzy Państwa zdaniem szczególnie zasługują na docenienie. Wybór 5 nominowanych w każdej kategorii spośród wszystkich otrzymanych zgłoszeń to nie lada wyzwanie i duża odpowiedzialność! Wybór tylko 5 kandydatów w każdej kategorii był niezwykle wymagający i trudny, dlatego chcielibyśmy wyrazić swoje uznanie dla każdego przesłanego zgłoszenia – dodaje Łesiuk-Krajewska.

Spośród nominowanych wyboru laureatów w każdej z 7 kategorii dokona Kapituła Nagrody złożona
z Powstańców Warszawskich, przedstawicieli polskiego rządu, biznesu, historyków, osób publicznych
i ambasadorów kampanii „BohaterON – włącz historię”. Przyznane zostaną Złote, Srebrne i Brązowe BohaterONy. Wpływ na wyniki będą mieli także internauci, którzy w głosowaniu online w każdej kategorii przyznają również Złote BohaterONy Publiczności.
Głosowanie on-line będzie trwało do 8 listopada na stronie: https://bohateron.pl/bohaterony-2022/zaglosuj/.

Wręczenie BohaterONów laureatom nastąpi 25 listopada podczas uroczystej Gali Finałowej w Studiu Polskiego Radia im. W. Lutosławskiego w Warszawie.
Gali towarzyszyć będzie widowisko muzyczne pt. ,,Bohaterowie z ruin, czyli historia warszawskich robinsonów” w reżyserii Haliny Przebindy. Współorganizatorem widowiska jest Narodowe Centrum Kultury.
Wystąpią: Stanisława Celińska, Sebastian Karpiel-Bułecka, Maciej Musiałowski, Katarzyna Dąbrowska, Piotr Cugowski, Skubas, Jan Młynarski, Cleo, Warszawski Chór Dziecięcy oraz Gość Specjalny.
_________________________________________________________________________________

Partnerami strategicznymi VII edycji projektu są: PKN ORLEN i POLREGIO. Do grona Partnerów należą: Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum II Wojny Światowej, Instytut Pamięci Narodowej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowe Centrum Kultury, Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Fundacja PZU, Poczta Polska, Totalizator Sportowy – właściciel marki LOTTO, Polskie Line Lotnicze LOT, PGNiG, Fundacja PGNiG, Fundacja State of Poland, Bank Gospodarstwa Krajowego, PCP Films, Polskie Radio, Telewizja Polska, Ministerstwo Obrony Narodowej, Wojsko Polskie.

Zgodę na udział w Komitecie Honorowym przedsięwzięcia wyrazili: Pan Mateusz Morawiecki, Prezes Rady Ministrów w roli Przewodniczącego Komitetu Honorowego; Pani Elżbieta Witek, Marszałek Sejmu; Pan prof. Tomasz Grodzki, Marszałek Senatu; Pan prof. Piotr Gliński, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego; Pan Jacek Sasin, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Aktywów Państwowych; Pan Mariusz Błaszczak, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej; Pan prof. dr hab. Zbigniew Rau, Minister Spraw Zagranicznych; Pani Marlena Maląg, Minister Rodziny i Polityki Społecznej; Pan dr hab. Przemysław Czarnek, Minister Edukacji i Nauki; Pan Rafał Trzaskowski, Prezydent m.st. Warszawy; Pan Piotr Mazurek ,Pełnomocnik Rządu do spraw polityki młodzieżowej, Wiceprzewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego; Pan Jan Józef Kasprzyk, Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych; Pan dr Paweł Pietrzyk, Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych; Pan Mariusz Olczak, Dyrektor Archiwum Akt Nowych; Pan Piotr Krawczyk, Szef Agencji Wywiadu; Pan Jan Ołdakowski, Dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego; Pan dr hab. Grzegorz Berendt, Dyrektor Muzeum II Wojny Światowej; Pan Robert Kostro, Dyrektor Muzeum Historii Polski; Pan Paweł Żurkowski, Dyrektor Muzeum Wojska Polskiego; Pan Paweł Pawłowski, Dyrektor Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie; Pani Teresa Stanek, Prezes Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.
Do Kapituły Nagrody BohaterONy 2022 im. Powstańców Warszawskich przystąpili:
Powstańcy Warszawscy: Pani Hanna Zawistowska-Niwińska ps. „Zerwicz”, Pani Maria Mordasewicz, ps. „Myszka”, Pan Stanisław Wołczaski, ps. „Kazimierz”, Pan Janusz Gołuchowski ps. „Orwicz”, Pan prof. Piotr Gliński, Przewodniczący Kapituły Nagrody, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Pan dr hab. Przemysław Czarnek, Minister Edukacji i Nauki; Pan Jacek Sasin, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Aktywów Państwowych; Pan Jan Józef Kasprzyk, Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych; Pan Piotr Mazurek ,Pełnomocnik Rządu do spraw polityki młodzieżowej, Wiceprzewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego; Pan dr Karol Nawrocki, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej; Pan Piotr Legutko, Dyrektor TVP Historia; Pani dr Agnieszka Kamińska, Prezes Zarządu Polskiego Radia; Pan Karol Żbikowski, Prezes Zarządu Platige Image; Pani Halina Przebinda, Dyrektor artystyczny TOProduction; Pan Jan Edmund Kowalski, Prezes Zarządu, Pałac Saski Sp. z o.o.; Pan prof. Rafał Wiśniewski, Dyrektor Narodowego Centrum Kultury; Pan Wojciech Kaczmarczyk, Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności; Pan prof. Wojciech Roszkowski, autor publikacji o historii Polski XX i XXI wieku, profesor nauk humanistycznych; Pan prof. Andrzej Nowak, historyk; Pan Tomasz Okoń, pomysłodawca i autor programu „Historia bez cenzury”; Pani Olga Bołądź, aktorka, ambasadorka kampanii BohaterON – włącz historię!; Pan Michał Czernecki, aktor, ambasador kampanii BohaterON – włącz historię!; Pani Karolina Gorczyca, aktorka, ambasadorka kampanii BohaterON – włącz historię!; Pani Małgorzata Kożuchowska, aktorka, ambasadorka kampanii BohaterON – włącz historię!; Pan Antoni Pawlicki, aktor, ambasador kampanii BohaterON – włącz historię!; Pani Magdalena Różczka, aktorka, ambasadorka kampanii BohaterON – włącz historię!; Pani Agnieszka Więdłocha, aktorka, ambasadorka kampanii BohaterON – włącz historię!; Pan Maciej Zakościelny, aktor, ambasador kampanii BohaterON – włącz historię!;

BohaterON w Twojej Szkole – VII edycja projektu w nowej cyfrowej odsłonie

BohaterON w twojej szkole / materiały prasowe

Ruszyły zapisy dla szkół i przedszkoli do projektu BohaterON w Twojej Szkole 2022, będącego częścią VII edycji ogólnopolskiej kampanii BohaterON – włącz historię!

 • Tegoroczna edycja mocno stawia na wirtualne działania edukacyjne oraz budowanie społeczności dzięki nowym platformom cyfrowym.

 • Tradycyjne kartki-laurki wykonywane dotychczas przez uczniów zastąpione zostaną wpisami na działającym od 1 sierpnia portalu www.dumnizpowstańców.pl – wirtualnym miejscu pamięci
  o Powstańcach i Powstaniu Warszawskim.

 • Dodatkowo organizatorzy uruchomili stronę www.BohaterONwTwojejSzkole.pl, na której nauczyciele będą mogli nie tylko znaleźć scenariusze i materiały do zajęć na temat Powstania Warszawskiego, ale również dodać własne, sprawdzone metody i konspekty poruszające zagadnienia z historii Polski XX wieku i edukacji patriotycznej.

 • Jak co roku, na nauczycieli czeka również możliwość udziału w 4-dniowym seminarium organizowanym w Warszawie.

BohaterON w Twojej Szkole to część ogólnopolskiej kampanii o tematyce historycznej BohaterON – włącz historię!. Kampania ma na celu upamiętnienie, uhonorowanie i bezpośrednią pomoc uczestnikom Powstania Warszawskiego, edukację społeczeństwa, a także promocję patriotycznych postaw i historii Polski XX wieku. W ramach sześciu edycji kampanii Polacy z kraju i zagranicy wysłali do Powstańców Warszawskich ponad milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy kartek i listów z życzeniami. Statuetki Brązowego, Srebrnego i Złotego BohaterONa im. Powstańców Warszawskich, a także Złotego BohaterONa Publiczności przyznawane corocznie od 2019 roku otrzymało ponad 70 osób i instytucji, których działania w szczególny sposób promowały wiedzę o historii Polski (lata 1918-1989) oraz edukację historyczno-patriotyczną. 

BohaterON w Twojej Szkole to działania skierowane do placówek oświatowych i instytucji związanych z edukacją dzieci i młodzieży. Misją projektu jest tworzenie i przekazywanie wiedzy historycznej – szczególnie tej dotyczącej Powstania Warszawskiego – w atrakcyjnej dla młodych ludzi formie oraz nowoczesna edukacja patriotyczna. W tym celu, we współpracy z metodykami i praktykami ze wszystkich poziomów nauczania tworzone są konspekty zajęć
i materiały edukacyjne do wykorzystania na lekcjach historii, polskiego, wychowawczych, czy zajęciach dodatkowych.

Od 2016 roku w działania edukacyjne – BohaterON w Twojej Szkole – zaangażowało się ponad 7 000 przedszkoli, szkół i placówek dla dzieci i młodzieży. Niemal 1 500 000 uczniów z Polski oraz polskich placówek zagranicą wzięło udział w naszych lekcjach z zakresu historii i edukacji patriotycznej. Ponadto, blisko 500 nauczycieli uczestniczyło
w warsztatach i seminariach.


Od
tej edycji zamiast wykonywania tradycyjnych kartek-laurek organizatorzy proponują uczniom dokonanie wpisów na działającym od 1 sierpnia portalu www.dumnizpowstańców.pl – wirtualnym miejscu pamięci
o Powstańcach i Powstaniu Warszawskim. Wpisy mogą mieć formę słowną lub audiowizualną.

Zmiana formuły akcji z tradycyjnej na wirtualną jest przede wszystkim odpowiedzią na sugestie zgłaszane organizatorom przez odbiorców kampanii – w szczególności przez nauczycieli oraz Powstańców Warszawskich, którzy mają ograniczone możliwości przechowywania dużej ilości laurek oraz odpisywania nadawcom.

Organizatorzy starali się, by w ramach strony www.dumnizpowstańców.pl znalazło swoje miejsce przesłanie akcji Pamiętamy i jesteśmy dumni z tego, co dla nas zrobili zawarte w ponad milionie kartek, listów i laurek wysłanych do Powstańców Warszawskich. Tradycyjne kartki do Powstańców nadal będą wykonywane i wysyłane, ale wyłącznie przez  dzieci przebywające w szpitalach, tak aby każdy Powstaniec mógł taką symboliczną kartkę otrzymać.


 Akcję wysyłania kartek do Powstańców Warszawskich zainicjowaliśmy 8 lat temu. Szkoły co roku bardzo chętnie uczestniczą w tym projekcie, więc nie mamy wątpliwości, że jest potrzebny i ważny. Zależy nam na nowoczesnej edukacji, dlatego od tej edycji – przy zachowaniu pierwotnego sensu idei – postanowiliśmy wzmocnić wirtualny charakter akcji i skupić się na cyfrowej formie przekazania życzeń i słów wdzięczności dla Powstańców Warszawskich. Portal to nowoczesne narzędzie do budowania społeczności dumnej z naszej historii i maksymalnego przedłużenia pamięci o bohaterach walk sprzed 78 lat. Dla uczniów może to być okazja do współczesnego i nowoczesnego spojrzenia na patriotyzm, przekonującego, że nie jest to coś archaicznego i wstydliwego. – mówi Agnieszka Łesiuk-Krajewska, organizatorka kampanii „BohaterON – włącz historię!”

Organizatorzy uruchomili także platformę www.BohaterONwTwojejSzkole.pl, na której nauczyciele będą mogli nie tylko znaleźć scenariusze i materiały do zajęć na temat Powstania Warszawskiego, ale również dodać własne, sprawdzone metody i konspekty poruszające zagadnienia z historii Polski XX wieku.

– Idea dzielenia się wiedzą jest nam bliska, dlatego formuła cyfrowej biblioteki to również zachęta dla nauczycieli
i edukatorów do wymiany materiałów w celu wzajemnego inspirowania się pomysłami dotyczącymi nowatorskich treści i form nauczania historii
– dodaje Łesiuk-Krajewska.

UCZESTNICTWO W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNE.

Na zgłoszenia szkół organizatorzy czekają do 2 października. Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy, a następnie na podstawie dostępnych materiałów przeprowadzić lekcje oraz wspólnie z uczniami pokazać, że pamięć
o Powstańcach Warszawskich jest wiecznie żywa – dodając wpisy na 
www.dumnizpowstańców.pl .

Wypełnienie krótkiego, elektronicznego sprawozdania z przeprowadzonej akcji gwarantuje otrzymanie przez koordynatora i szkołę dyplomów udziału. Czas na realizację projektu i odesłanie sprawozdania pedagodzy mają do 31 października.


Jak co roku, na najbardziej zaangażowanych nauczycieli czeka również czterodniowe stacjonarno-terenowe seminarium organizowane w Warszawie. W tym roku planowane jest ono w terminie 6-9 października. W programie przewidziano m.in.: spotkanie ze świadkiem historii; zwiedzanie miejsc pamięci z przewodnikiem; warsztaty z aktywnych metod nauczania oraz narzędzi pomagających w efektywnym prowadzeniu lekcji. Udział w seminarium jest bezpłatny, organizatorzy zapewniają także pokrycie kosztów noclegu i wyżywienia. Rekrutacja trwa od 1 do 10 września. Na podstawie nadesłanych zgłoszeń organizatorzy wybiorą 40 osób (2 grupy po 20 osób: I – nauczyciele ze szkół podstawowych, II – nauczyciele szkół ponadpodstawowych), które wezmą udział w spotkaniu.

Harmonogram projektu BohaterON w Twojej Szkole 2022

 • 01.09 – 02.10 przyjmowanie zgłoszeń przedszkoli i szkół

 • 01.09– 10.09 rekrutacja nauczycieli na seminarium

 • do 31.10 lekcje/zajęcia tematyczne i wpisy na portalu www.dumnizpowstańców.pl
 • do 31.10 wysłanie sprawozdań
 • do 31.12 wysyłka dyplomów i zaświadczeń

PARTNERZY AKCJI BOHATERON W TWOJEJ SZKOLE 2022

Kampania BohaterON-włącz historię! realizowana jest pod patronatem Ministra Edukacji i Nauki.

Seminarium organizowane jest we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej.

Seminarium dla nauczycieli BohaterON 2022 współfinansowane jest przez Ministerstwo Obrony Narodowej w ramach Otwartego Konkursu Ofert na rok 2022 pn. Wdzięczni Bohaterom – Żołnierzom Armii Krajowej.

PARTNERZY VII EDYCJI KAMPANII BOHATERON – WŁĄCZ HISTORIĘ!

 

Więcej informacji o kampanii jest dostępnych na stronie: www.bohateronwtwojejszkole.pl

Dumni z Powstańców – start VII edycji kampanii BohaterON

Powstancy-Warszawscy, prof. Piotr Glinski, Agnieszka-Łesiuk-Krajewska-i-Artur-Martyniuk-Prezes-Zarzadu-POLREGIO / Fot. materiały organizatora konferencji inaugurującej BohaterON 2022

1 sierpnia rusza VII edycja ogólnopolskiej kampanii społeczno-edukacyjnej BohaterON – włącz historię, której celem jest uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego.

 

 • Obecna edycja kampanii stawia na większą obecność w internecie i budowanie wirtualnej społeczności.
 • Na stronie internetowej www.dumnizpowstańców.pl przez 63 dni można zamieszczać wpisy związane z wdzięcznością i pamięcią bohaterów Powstania Warszawskiego.
 • Przyznane zostaną kolejne BohaterONy – nagrody dla osób i instytucji
  w szczególny sposób promujących wiedzę o historii Polski oraz współczesny patriotyzm.

 

 1. rocznica Powstania Warszawskiego, przypadająca 1 sierpnia, będzie połączona
  z rozpoczęciem ogólnopolskiej kampanii społeczno-edukacyjnej „BohaterON – włącz historię”. To już VII edycja kampanii, której celem jest podziękowanie uczestnikom Powstania Warszawskiego, niesienie pomocy potrzebującym i szerzenie edukacji na temat tak ważnego dla naszej tożsamości narodowej wydarzenia.

 

Tegoroczna edycja BohaterONu ma nowy, bezpłatny, wirtualny wymiar. W ramach projektu Dumni z Powstańców powstała specjalna strona internetowa, na której każda osoba będzie mogła zamieścić własny wpis, wyrazić wdzięczność Powstańcom Warszawskim za pomocą słów, zdjęć, filmów. Będzie można też oznaczyć swoje miasto i zaprosić innych do udziału
w kampanii w mediach społecznościowych. Akcja potrwa 63 dni w nawiązaniu do czasu trwania Powstania Warszawskiego. Po 2 października możliwość dodawania wpisów zostanie zamknięta aż do 1 sierpnia następnego roku.


 W tej edycji kampanii odwołujemy się do internautów z Polski, aby rozszerzyć zasięg, budować społeczność dumną z naszej historii i maksymalnie przedłużyć pamięć o bohaterach walk sprzed 78 lat. Naszym marzeniem jest, żeby na internetowej mapie pojawiło się jak najwięcej znaczników z różnych zakątków Polski symbolizujących dowody pamięci, dodawanych zarówno przez osoby prywatne, jak i instytucje, firmy, czy szkoły. W planach mamy rozszerzenie znaczników poza granice Polski  – mówi Agnieszka Łesiuk-Krajewska, organizatorka kampanii „BohaterON – włącz historię!” 

Strona www.dumnizpowstańców.pl to nowa forma akcji Kartka dla Powstańca, która towarzyszyła poprzednim edycjom BohaterONu. W jej ramach przesłanie Pamiętamy i jesteśmy dumni z tego, co dla nas zrobili zawarte zostało w ponad milionie kartek, listów i laurek wysłanych do Powstańców Warszawskich. Organizatorzy liczą, że zmiana formuły i nowy wymiar Kartki dla Powstańca zaangażuje nowych odbiorców i zwiększy zasięg akcji.

 

Powstańcy waraszawscy: Hanna Zawistowska-Niwińska ps. „Zerwicz”, Halina Rogozińska ps. „Mała”, Stanisław Wołczaski, ps. „Kazimierz”, Zbigniew Rylski ps. „Brzoza” oraz aktor Michał Czernecki, ambasador akcji BohaterON i Agnieszka Łesiuk Krajewska, organizatorka akcji

 

Tradycyjne kartki do Powstańców nadal będą wykonywane i wysyłane, ale wyłącznie przez    dzieci przebywające w szpitalach. Wirtualne miejsce pamięci jest odpowiedzią na sugestie zgłaszane organizatorom przez odbiorców kampanii – w szczególności przez Powstańców Warszawskich.

W celu promocji strony www.dumnizpowstańców.pl został przygotowany spot telewizyjny oraz materiały outdoor z udziałem Powstańców Warszawskich, aktorów i sportowców. W spocie występują Powstańcy Warszawscy: Hanna Zawistowska-Niwińska ps. „Zerwicz”, Halina Rogozińska ps. „Mała”, Stanisław Wołczaski, ps. „Kazimierz”, Zbigniew Rylski ps. „Brzoza” oraz ambasadorzy akcji: Olga Bołądź, Michał Czernecki, Anna Dereszowska, Paweł Fajdek, Karolina Gorczyca, Magdalena Górska, Małgorzata Kożuchowska, Leszek Lichota, Aleksandra Mirosław, Antoni Pawlicki, Magdalena Różczka, Jakub Wesołowski, Agnieszka Więdłocha, Maciej Zakościelny oraz Bartosz Zmarzlik.

Portal www.dumnizpowstańców.pl od 1 września będzie też ważnym elementem działań edukacyjnych. Uczniowie szkół, które zgłoszą się do projektu BohaterON w Twojej Szkole, będą mieli możliwość zamieszczenia wpisu w oparciu o scenariusze zajęć. Dodatkowo organizatorzy uruchomią platformę www.BohaterONwTwojejSzkole.pl, na której nauczyciele będą mogli nie tylko znaleźć scenariusze i materiały do zajęć na temat Powstania Warszawskiego, ale również dodać własne, sprawdzone metody i konspekty poruszające zagadnienia  z historii Polski XX wieku. Jak co roku, na nauczycieli czeka również seminarium organizowane w Warszawie.

W internecie również odbywa się zbiórka funduszy na rzecz Powstańców Warszawskich. Znajduje się pod linkiem www.zrzutka.pl/bohateron i potrwa do 2 października, czyli symbolicznie do ostatniego dnia walk toczących się w Warszawie 78 lat temu.  Zbiórkę można wspierać nie tylko poprzez wpłaty pieniężne i udostępnienia, ale również zakładając własne skarbonki na rzecz zrzutki, do czego organizator zaprasza zarówno osoby fizyczne, jak i organizacje non profit, instytucje i firmy.

W ramach kampanii BohaterON dotychczas przeznaczono ponad 1,5 mln złotych na wsparcie bohaterów walk o stolicę. Pomoc jest całoroczna i obejmuje bezpośrednie wsparcie, m.in.
w zakresie codziennych obowiązków, koordynacji pomocy medycznej, zapewnianie środków higienicznych oraz medycznych, finansowanie dodatkowych godzin opieki, wynajem sprzętu rehabilitacyjnego, pomoc w drobnych remontach, dostawę obiadów.

Po konferencji prasowej Radio Wnet rozmawiało z jedną z obecnych na wydarzeniu uczestniczek Powstania Warszawskiego:

BohaterONy 2022 – nowa odsłona – nagradzamy opowiadanie historii i współczesny patriotyzm 

Organizatorzy kampanii zapraszają też do wzięcia udziału w IV edycji Nagrody BohaterONy im. Powstańców Warszawskich. Jej celem jest wyróżnienie osób, firm i instytucji, których aktywność w szczególny sposób promowała wiedzę o historii Polski z lat 1918–1989 oraz działalność i edukację historyczno-patriotyczną, a także od tego roku współczesny wyraz patriotyzmu i wcielania w życie wartości tak ważnych dla Powstańców Warszawskich. Oceniane będą działania z okresu od 1 sierpnia 2021 r. do 31 lipca 2022 r. Laureatów w każdej z siedmiu kategorii – instytucja, firma, nauczyciel, osoba publiczna, organizacja non profit, pasjonat i dziennikarz – wybierze Kapituła Nagrody złożona z Powstańców Warszawskich, przedstawicieli polskiego rządu, biznesu, historyków i ambasadorów kampanii „BohaterON – włącz historię”. Przyznane zostaną Złote, Srebrne i Brązowe BohaterONy. Internauci w głosowaniu online w każdej kategorii przyznają również Złote BohaterONy Publiczności.

 

– Jak co roku chcemy wspólnie docenić tych, którzy podtrzymują pamięć o historii Polski XX wieku: społeczników, pasjonatów, artystów, dziennikarzy, instytucje, firmy – wszystkich, którzy swoim zapałem i zaangażowaniem sprawiają, że historia staje się ciekawa i przystępnie podana. Zdecydowaliśmy się w tym roku rozszerzyć ocenianą działalność. Czekamy również na zgłoszenia tych, którzy w sposób szczególny działali np. na rzecz walki z epidemią Covid-19, czy też działają na rzecz pomocy Ukraińcom i Ukrainie. Patriotyzm dziś przybiera zupełnie inny wymiar, a wojna już nie jest nam tak odległa i nierealna  – wyjaśnia Łesiuk-Krajewska.

Tutaj do wysłuchania wypowiedź p. Agnieszki Łesiuk-Krajewskiej specjalnie dla Radia Wnet:

Wypowiedział się dla nas również ambasador BohaterONu, aktor Michał Czernecki:

Kandydata do Nagrody może zgłosić każda pełnoletnia osoba – wystarczy wypełnić formularz online dostępny na stronie www.bohateron.pl.  


…………………………………….
Kalendarium wydarzeń VII edycji kampanii „BohaterON – włącz historię”

Dumni z Powstańców

01.09 – 02.10 możliwość dodawania wpisów na platformie www.dumnizpowstańców.pl
07.08 godz. 17.00 koncert zespołu Ferajna z Hoovera, wydarzenie stacjonarne Wrocław,  transmisja online: https://fb.me/e/1Vooemp2W

 

Nagroda BohaterONy 2022 im. Powstańców Warszawskich 

 • 01.08 – 02.10 przyjmowanie zgłoszeń poprzez formularz na www.bohateron.pl
 • 24.10 – 04.11. Głosowanie Kapituły
 • 21.10 – 04.11 Głosowanie internautów
 • 25.11 wręczenie nagród podczas Gali Nagrody

BohaterON w Twojej Szkole

01.09 – 02.10 przyjmowanie zgłoszeń szkół

01.09 – 10.09 rekrutacja nauczycieli na seminarium dla nauczycieli

Ogólnopolska zbiórka na pomoc Powstańcom Warszawskim

02.07-02.10 zbiórka aktywna pod linkiem  www.zrzutka.pl/bohateron

 

Partnerami strategicznymi VII edycji projektu są: PKN ORLEN i POLREGIO. Do grona Partnerów należą: Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum II Wojny Światowej, Instytut Pamięci Narodowej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowe Centrum Kultury, Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Fundacja PZU, Poczta Polska, Totalizator Sportowy – właściciel marki LOTTO, Polskie Line Lotnicze LOT, PGNiG, Fundacja PGNiG, Fundacja State of Poland, Bank Gospodarstwa Krajowego, PCP Films, Polskie Radio, Telewizja Polska, Ministerstwo Obrony Narodowej, Wojsko Polskie.

 

Zgodę na udział w Komitecie Honorowym przedsięwzięcia wyrazili: Pan Mateusz Morawiecki, Prezes Rady Ministrów w roli Przewodniczącego Komitetu Honorowego; Pani Elżbieta Witek, Marszałek Sejmu; Pan prof. Tomasz Grodzki, Marszałek Senatu; Pan prof. Piotr Gliński, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego; Pan Jacek Sasin, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Aktywów Państwowych; Pan Mariusz Błaszczak, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej; Pan prof. dr hab. Zbigniew Rau, Minister Spraw Zagranicznych; Pani Marlena Maląg, Minister Rodziny i Polityki Społecznej; Pan dr hab. Przemysław Czarnek, Minister Edukacji i Nauki; Pan Rafał Trzaskowski, Prezydent m.st. Warszawy; Pan Piotr Mazurek ,Pełnomocnik Rządu do spraw polityki młodzieżowej, Wiceprzewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego; Pan Jan Józef Kasprzyk, Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych; Pan dr Paweł Pietrzyk, Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych; Pan Mariusz Olczak, Dyrektor Archiwum Akt Nowych; Pan Piotr Krawczyk, Szef Agencji Wywiadu; Pan Jan Ołdakowski, Dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego; Pan dr hab. Grzegorz Berendt, Dyrektor Muzeum II Wojny Światowej; Pan Robert Kostro, Dyrektor Muzeum Historii Polski; Pan Paweł Żurkowski, Dyrektor Muzeum Wojska Polskiego; Pan Paweł Pawłowski, Dyrektor Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie; Pani Teresa Stanek, Prezes Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

Do Kapituły Nagrody BohaterONy 2022 im. Powstańców Warszawskich przystąpili:
Powstańcy Warszawscy: Pani Hanna Zawistowska-Niwińska ps. „Zerwicz”, Pani Maria Mordasewicz, ps. „Myszka”,  Pan Stanisław Wołczaski, ps. „Kazimierz”, Pan Janusz Gołuchowski ps. „Orwicz”, Pan prof. Piotr Gliński, Przewodniczący Kapituły Nagrody, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Pan dr hab. Przemysław Czarnek, Minister Edukacji i Nauki; Pan Jacek Sasin, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Aktywów Państwowych; Pan Jan Józef Kasprzyk, Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych; Pan Piotr Mazurek ,Pełnomocnik Rządu do spraw polityki młodzieżowej, Wiceprzewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego; Pan dr Karol Nawrocki, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej; Pan Piotr Legutko, Dyrektor TVP Historia; Pani dr Agnieszka Kamińska, Prezes Zarządu Polskiego Radia; Pan Karol Żbikowski, Prezes Zarządu Platige Image; Pani Halina Przebinda, Dyrektor artystyczny TOProduction; Pan Jan Edmund Kowalski, Prezes Zarządu, Pałac Saski Sp. z o.o.; Pan prof. Rafał Wiśniewski, Dyrektor Narodowego Centrum Kultury; Pan Wojciech Kaczmarczyk, Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności; Pan prof. Wojciech Roszkowski, autor publikacji o historii Polski XX i XXI wieku, profesor nauk humanistycznych; Pan prof. Andrzej Nowak, historyk; Pan Tomasz Okoń, pomysłodawca i autor programu „Historia bez cenzury”;


Pani Olga Bołądź, aktorka, ambasadorka kampanii BohaterON – włącz historię!; Pan Michał Czernecki, aktor, ambasador kampanii BohaterON – włącz historię!; Pani Karolina Gorczyca, aktorka, ambasadorka kampanii BohaterON – włącz historię!; Pani Małgorzata Kożuchowska, aktorka, ambasadorka kampanii BohaterON – włącz historię!; Pan Antoni Pawlicki, aktor, ambasador kampanii BohaterON – włącz historię!; Pani Magdalena Różczka, aktorka, ambasadorka kampanii BohaterON – włącz historię!; Pani Agnieszka Więdłocha, aktorka,

 

 

ambasadorka kampanii BohaterON – włącz historię!; Pan Maciej Zakościelny, aktor, ambasador kampanii BohaterON – włącz historię!; 

…………………………………………………………………….

Więcej informacji o kampanii jest dostępnych na stronie: www.BohaterON.pl