Gustavo Petro: sukces, czy porażka Kolumbii? / Éxito o fracaso de Colombia?

Gustavo Petro; Fotografía oficial de la Presidencia de Colombia; flickr.com; domena publiczna

W dzisiejszym wydaniu República Latina podsumujemy pierwszy rok rządów kolumbijskiego prezydenta Gustavo Petro oraz rządzącego Kolumbią Pacto Histórico

Rok 2022 był przełomowy w dziejach Kolumbii. W tym bowiem roku po raz pierwszy w historii tego kraju prezydentem został wybrany polityk z lewicy. Z Gustavo Petro, bo o nim mowa, wielu Kolumbijczyków wiązało nadzieje na nową jakość rządów. Tym bardziej, że po kilkunastu latach rządów prawicowych populistów, związanych z byłym prezydentem Álvaro Uribe wielu Kolumbijczyków znajdowało się w kiepskiej sytuacji materialnej. Dodatkowo kraj przez cały czas nękany był walkami z pseudolewicową partyzantką, prawicowymi paramilitares oraz gangami narkotywkowymi.

Gustavo Petro obiecał swoim rodakom zaprowadzić pokój oraz bezpieczeństwo ekonomiczne. Jego rządy miały stać się przyjazne dla mniejszości etnicznej: ludności rdzennej oraz pochodzenia afrykańskiego. Kraj przejść miał również przez transformację ekologiczną, zaś najbogatsi mieli zostać obłożeni dodatkowym podatkiem.

Tymczasem minął rok rządów, zaś Gustavo Petro w sondażach poparcia niemalże „szoruje po dnie”. Co zatem poszło nie tak? Rozmowy pokojowe z ugrupowaniami paramilitarnymi ruszyły pełną parą i mówi się wręcz o możliwości podpisania nowych traktatów pokojowych. Wiele też zrobiono dla ludności zmarginalizowanej i wykluczonej. Czy zatem Kolumbijczycy bnie zaufali nowej władzy? Dlaczego macierzysty blok prezydenta, Pacto Histórico, poniósł porażkę w niedawnych wyborach lokalnych. Dlaczego mieszkańcy najważniejszych miast Kolumbii: Bogoty, Medellín, Cali oraz Barranquilli zaufali politycznym konkurentom Petro? Skąd biorą się coraz częstsze demonstracje przeciwników Petrismo? Dlaczego prezydenta opuszczają jego dotychczasowi sojusznicy z innych ugrupowań politycznych? Czy jest to tylko wynik niepopularnych projektów reform społecznych? Czy Gustavo Petro ma tendencje autorytarne, o co oskarżają go jego przeciwnicy polityczni? A może członkom rządu Petro zasmakowała polityka i związane z nią apanaże? Czy Gustavo Petro ma pomysł na dalszą część swoich rządów? Jak zamierza przekonać Kolumbijczyków do dalszego zaufania dla jego rządów?

Na te i inne pytania związane z rządami Gustavo Petro postaramy się odpowiedzieć w dzisiejszym wydaniu República Latina. Nasz gość, Hermes Llain, opowie o blaskach i cieniach obecnego rządu Kolumbii.

Y la versión en castellano:

El año 2022 marcó un hito en la historia de Colombia. Ese año, por primera vez en la historia del país, un político de izquierdas fue elegido presidente. Con Gustavo Petro, muchos colombianos depositaron sus esperanzas en una nueva calidad de gobierno. Sobre todo porque, tras varios años de gobierno de populistas de derechas asociados al ex presidente Álvaro Uribe, muchos colombianos se encontraban en una situación material precaria. Además, el país estaba constantemente asolado por combates con guerrillas pseudoizquierdistas, paramilitares de derechas y bandas de narcotraficantes.

Gustavo Petro prometió traer la paz y la seguridad económica a sus compatriotas. Su gobierno iba a ser amistoso con las minorías étnicas: la población indígena y los afrodescendientes. El país también iba a experimentar una transformación ecológica y los más ricos iban a pagar más impuestos.

Sin embargo, a un año de gobierno, Gustavo Petro está casi en el fondo de las encuestas de opinión. ¿Qué ha fallado? Las conversaciones de paz con los grupos paramilitares están en pleno apogeo e incluso se habla de la posibilidad de firmar nuevos tratados de paz. También se ha hecho mucho por las poblaciones marginadas y excluidas. Entonces, ¿les faltó confianza a los colombianos en el nuevo gobierno? ¿Por qué el bloque del presidente, Pacto Histórico, fue derrotado en las recientes elecciones locales? ¿Por qué los habitantes de las principales ciudades de Colombia, Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, confiaron en los rivales políticos de Petro? ¿Por qué las crecientes manifestaciones de los opositores al petrismo? ¿Por qué el presidente está siendo abandonado por sus antiguos aliados de otros grupos políticos? ¿Es sólo el resultado de los impopulares proyectos de reforma social? ¿Tiene Gustavo Petro tendencias autoritarias, como le acusan sus adversarios políticos? ¿O es que los miembros del gobierno Petro han desarrollado un gusto por la política y los apaños que conlleva? ¿Tiene Gustavo Petro una idea para el resto de su gobierno? ¿Cómo piensa convencer a los colombianos para que sigan confiando en su gobierno?

Intentaremos responder a estas y otras preguntas sobre el gobierno de Gustavo Petro en la edición de hoy de República Latina. Nuestro invitado, Hermes Llain, hablará sobre las glorias y las sombras del actual gobierno de Colombia.

 

Nie tylko Barranquilla: Karnawał na kolumbijskich Karaibach / No sólo Barranquilla – el Carnaval en el Caribe colombiano

Kolumbia to jedna z najgorętszych propozycji spędzenia karnawału. Najbardziej znany to oczywiście karnawał w Barranquilla. My przedstawimy alternatywne miejsca na kolumbijskim wybrzeżu karaibskim.

Kolumbia to jedno z najważniejszych centrów współczesnej kultury Ameryki Łacińskiej. To również kraj, którego mieszkańcy przepełnieni są tańcem i muzyką. Wielu z nich zrobiło oszałamiające kariery muzyczne, podbijając uszy odbiorców z różnych części świata. Nic więc dziwnego, że i karnawał w tym kraju obchodzony jest wyjątkowo hucznie.

Wstęp do kolumbijskiego karnawału zrobiliśmy już dwa lata temu. Opowiadaliśmy wówczas o dwóch największych wydarzeniach karnawałowych, tzn. karnawałach w miastach Barranquilla oraz Cali. Tradycji karnawałowych w Kolumbii jest jednak na tyle dużo, że warto o nich wspomnieć w kolejnych audycjach, w kolejnych latach.

W tym roku na samo zakończenie epoki karnawału przeniesiemy się na gorące karaibskie wybrzeże Kolumbii. Króluje tutaj mieszanka gorących afrykańskich rytmów, doprawionych tradycjami kolonialnej Europy oraz (w mniejszym stopniu) indiańskimi. Niekwestionowaną stolicą karnawału jest tutaj położone u ujścia rzeki Magdalena miasto Barranquilla, o którym już wspominaliśmy. Tymczasem wiele innych miast i miasteczek tego regionu ma mnóstwo do zaproponowania żądnemu wrażeń przybyszowi. Takie miasta, jak Cartagena, czy Santa Marta, choć są uboższymi kuzynkami miasta Barranquilla, z pewnością mogą okazać się ciekawą alternatywą dla osób, które nie przepadają za tłumami turystów.

Przewodnikiem po gorącym karaibsko – kolumbijskim karnawale będzie Hermes Llain Jiménez, który znaczną część swojego życia spędził w tej części Kolumbii. W rozmowie ze Zbyszkiem Dąbrowskim nasz gość przypomni największe ciekawostki dotyczące karnawału w Barranquilla. Przedstawimy także alternatywy dla tych, dla których karnawał w Barranquilla jest po prostu zbyt przytłaczający, a mimo wszystko chcieliby się dobrze zabawić. Opowiemy także o tradycjach i zwyczajach mieszkańców karaibskiego wybrzeża Kolumbii, związanych z karnawałem.

A wszystko to już w najbliższy poniedziałek, 12-go lutego, jak zwykle o 21H00! Będziemy rozmawiać po polsku i hiszpańsku!

¡República Latina – dobra zabawa nie tylko w karnawale!

Resumen en castellano: Colombia es uno de los países latinoamericanos más importantes en el caso de la cultura. El país está lleno de la música y los bailes. Muchos artistas de allá son conocidos mundialmente. Por eso no debería sorprenderle a nadie, que también el carnaval en Colombia se celebra con mucho ruido. En una de las emisiones hace dos años hemos mencionado sobre los carnavales de Barranquilla y Cali: unos de los más famosos del país. Sin embargo sería una barbaridad limitar el carnaval colombiano sólo a estos dos eventos.

Hoy vamos a hablar sobre el Caribe colombiano y sus tradiciones del carnaval. Vamos a recordar un poco el carnaval de Barranquilla, ya que es el evento más importante de la región.la gente que no le gusta el montón de la gente, les vamos a ofrecer los lugares menos multitudinarios. Tal Cartagena, como Santa Marta y gran montón de los pueblos caribeños de Colombia le pueden ofrecer mucho entretenimiento a la gente que le gusta divertirse. Nuestro guia por el Caribe colombiano – Hermes Llain Jiménez no sólo nos presentaría los mejores lugares para pasar el carnaval en esta parte de Colombia, sino también los costumbres de la gente caribeña, relacionados con el carnaval.

Les invitamos para escucharnos el lunes, 12 de enero a las 21H00UTC+1! Vamos a hablar polaco y castellano!