Prof. Chojna-Duch: Kreowanie barier administracyjnych powoduje, że na rynku farmaceutycznym tworzy się chaos

Gościem „Kuriera w samo południe” jest prof. Elżbieta Chojna-Duch, polska prawniczka i była podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, która mówi o aptekach sieciowych w kontekście prawnym.

Prof. Elżbieta Chojna-Duch w rozmowie z Tomaszem Wybranowskim nakreśliła podstawowe zasady powstawania kolejnych placówek. I można dostrzec tutaj sporą różnorodność, lecz jak do tej pory podstawą całego procesu jest umowa o franczyzę, która zmieniła nieco porządek regulowany wcześniej przez związki farmaceutyczne.

Apteki oparte na umowie franczyzy budzą pewien niepokój tradycyjnych aptekarzy czy związków farmaceutycznych, czego świadectwem są niektóre ich publikacje. – powiedziała profesor Elżbieta Chojna – Duch.

W 2017 roku została przegłosowana ustawa pt. „Apteka dla aptekarzy”, której skutkiem było uzyskanie większościowych praw na rynku farmaceutycznym przez Wojewódzkie Inspektoraty Farmaceutyczne oraz Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Skutkiem tego było zmniejszenie liczby aptek o prawie 2 tysiące placówek, co w połączeniu ze starzeniem się społeczeństwa zdaje się nie wróżyć zbyt dobrze.

Kreowanie barier administracyjnych powoduje, że na rynku tworzy się chaos, który doprowadza do redukcji sieci aptek i ogólnego bałaganu na rynku. (…) Jest to też negatywny sygnał dla inwestorów.

Leki / Fot. jarmoluk, Pixabay.com

Znaczące zmniejszenie liczby aptek może na dłuższą metę prowadzić do niekontrolowanych zmian – chociażby do sytuacji gdy apteki, które ten proces przetrwały, zaczęłyby dyktować nowe, zawyżone ceny produktów lub inicjować zmowy cenowe.

Całość represji zapoczątkowanych przez sytuację z 2017 roku tworzy obraz niezbyt korzystny dla franczyzobiorców. Gość Tomasza Wybranowskiego w „Kurierze w samo południe” zwraca uwagę na konieczność ścisłych regulacji prawnych – to one powinny być podstawą regulacji rynku.

Jasne prawo jest potrzebne do stabilności długotrwałej działalności gospodarczej. Wszyscy przedsiębiorcy, bez względu na branżę, w której działają, muszą mieć zasady przejrzyste – czytelną wykładnię wiążącą dla administracji publicznej, jak i dla podmiotów z tego korzystających oraz pacjentów.

Przepisy prawa nierzadko interpretowane są przesadnie szeroko, co skutkuje np. cofnięciem decyzji o zezwoleniu na prowadzenie placówki farmaceutycznej. Sądy często również wydają sprzeczne orzeczenia, w których ocena stanu prawnego różni się. Wspomniane tendencje stwarzają zagrożenie w postaci kontynuacji procesu redukcji liczby aptek, co zaznacza Prof. Chojna-Duch.

Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest dalsze zmniejszanie się liczby aptek. Wszechstronnie poszkodowany jest również pacjent – ma dalej do apteki, a ceny leków rosną.

Zapraszamy do wysłuchania całej rozmowy!

PK

Trwa walka z dominacją wielkich sieci na rynku aptekarskim. Projekt ustawy w tej sprawie utknął jednak w parlamencie

Kondycja aptek indywidualnych od dawna wyraźnie się pogarsza. Największym zagrożeniem są duże sieci, posiadające nawet po 600 punktów – mówiła w Poranku Wnet prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej.

 

Elżbieta Piotrowska-Rutkowska opisywała zmiany zachodzące na rynku farmaceutycznym – W 2004 r. sieci aptecznych było 45, dziś jest ich 400. Największym zagrożeniem są duże sieci apteczne. Taka sytuacja grozi obniżeniem jakości usług i może być niebezpieczna dla pacjentów.

[related id=”2732″]

Żeby zapobiec obecnym tendencjom, Naczelna Rada Aptekarska promuje zmiany legislacyjne. – Projekt ma na celu równomierne rozmieszczenie aptek, mają one być od siebie oddalone o nie mniej niż 500 metrów, tak by na jedną aptekę przypadało nie mniej niż 300 osób. Projekt ma jednak dotyczyć wyłącznie aptek, które będą otwierane w przyszłości, nie zakłóci on więc funkcjonowania obecnie działającej infrastruktury – referowała nasza rozmówczyni.
Jednak proponowana reforma nie spotkała się z oczekiwanym poparciem parlamentarzystów. – Jesteśmy zaskoczeni faktem, że w komisji deregulacji projekt został oddalony. Obecnie jest on przesunięty na plenarne posiedzenie sejmu.

 

AA