Anna Paluch, poseł PiS, o możliwościach rozliczania: Wszystko powoli, na razie trzeba przebudować aparat sprawiedliwości

Dzień 43. z 80/Nowy Targ / Jeżeli ktoś przez lata służył w zupełnie innych układach, z otwarciem na Wschód, to się tak łatwo na Zachód nie przestawi – powiedziała poseł Anna Paluch o generalicji WP.

[related id=33969]- To jest procedura, którą między sobą uzgadniają prezydent i minister obrony, jak nie będzie 15 (sierpnia – przyp. red.), to będzie w kolejnym terminie. Myślę, że trzeba do sprawy podchodzić ze spokojem – powiedziała posłanka PiS Anna Paluch, pytana o wczorajszą informację Biura Bezpieczeństwa Narodowego, że w tym roku ze względu na „brak uzgodnień dotyczących nowego systemu kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP” nie będzie promocji generalskich, bowiem sytuacja ta nie stwarza warunków „do merytorycznej oraz uwzględniającej potrzeby armii oceny przedstawionych kandydatur do awansów generalskich”.

Jej zdaniem obowiązująca konstytucja wprowadza pewnego rodzaju rozdźwięk. Z tego też powodu, jak możemy się domyślać, bo posłanka nie chciała tego ująć literalnie, istnieją zgrzyty na linii minister obrony narodowej Antoni Macierewicz – prezydent Andrzej Duda. Dodała, że jedynymi dobrze i bez zgrzytów współpracującymi w ramach obowiązującej konstytucji byli bracia Kaczyńscy w okresie, gdy jeden był premierem, a drugi prezydentem.

– Wówczas niejasne przepisy konstytucji nie potrafiły wprowadzić bałaganu – oceniła posłanka Paluch. Dodała, że aktualnie mamy do czynienia z przebudową polskiej armii, która jest jedną z ostatnich skamielin postkomunizmu.

– To są działania, które powinny zostać rozłożone na lata – powiedziała.

– Korpus oficerski trzeba w dużej mierze po prostu przeorać – stwierdziła posłanka. Zauważyła, że jest już nowe pokolenie Polaków, którzy chcą Polsce służyć również jako żołnierze. Widzi tu potrzebę otwarcia dla nich możliwości awansu. – Jeżeli ktoś przez lata całe służył w zupełnie innych układach, z otwarciem na wschód, to się tak łatwo na zachód do współpracy nie przestawi.

Jej zdaniem zmiany w kształceniu wojskowych poszły w dobrym kierunku. Przypomniała, że liczebność polskiego korpusu oficerskiego w stosunku do liczby szeregowych jest bardzo duża. Nie ma więc potrzeby ciągłego rozbudowywania go.  Zauważyła, że pensje oficerskie stanowiły duży udział w budżecie polskiej armii, a trzeba te „proporcje doprowadzić do właściwego wymiaru”.

Przyszłość armii widzi w młodym pokoleniu, które trzeba szkolić, bowiem od lat odzwyczajane jest od umiejętności posługiwania się bronią.

– Męskie cechy, jak odwaga i skłonność do ryzyka, są niestety w zaniku, dlatego nowe pokolenie trzeba przygotować mentalnie, psychicznie i kondycyjnie do obrony Polski – powiedziała Paluch. Przypomniała, że właśnie w Nowym Targu i jego okolicach wykuwały się Legiony Józefa Piłsudskiego, a tradycje legionowe są tam po dziś dzień żywe.

– Wszystko powoli, na razie trzeba przebudować aparat sprawiedliwości – powiedziała posłanka PiS, której prowadzący audycję redaktor Witold Gadowski wypomniał zapowiedzi przedwyborcze PiS, w których obiecywano rozliczenia i wsadzanie do więzień osób odpowiedzialnych za stan państwa. Jej zdaniem, rząd PiS spokojnie i konsekwentnie realizuje wszystkie zapowiedzi przedwyborcze i „żadne krzyki nas od tego nie odwiodą”.

Reforma sądownictwa to bardzo poważne zadanie, bo właśnie problemy z wymiarem sprawiedliwości sprawiają, że jego niewydolność osobiście dotyka każdego Polaka, uważa posłanka PiS, która od 12 lat jest posłem. Jej zdaniem zdecydowana większość próśb o interwencję dotyczy działań polskich sądów, które są postkomunistyczną skamieliną.

Przypomniała postawę profesora Strzembosza, co jest  jej „wielkim osobistym zawodem”, który w ’90 roku sformułował pogląd, jakoby sądownictwo i  adwokatura z własnym samorządem miały same się oczyścić.

– Musimy uporządkować sądownictwo, bo ono decyduje o komforcie życia Polaków – zadeklarowała posłanka Paluch.

[related id=33956]W okręgu podhalańsko-nowosądeckim na 10 mandatów właściwie 9 przypadło ugrupowaniom konserwatywnym i patriotycznym, to jest 8 – PiS, 1 – Kukiz’15 i tylko 1 PO. Sukcesów wyborczych ugrupowań patriotycznych na Podhalu upatruje w historii tego regionu Polski. Przypomniała, że osadnictwo w tym regionie trwało od czasów średniowiecza, bo chociażby Nowy Targ lokowany był przez Kazimierza Wielkiego w 1346 roku, a jej rodzinne Krościenko dwa lata później. W tamtych czasach powstał również zamek czorsztyński. W czasach Rzeczpospolitej Obojga Narodów Podhale było królewszczyzną i ludność tych obszarów nie była narażona na ucisk pańszczyźniany.

– W moim rodzinnym Krościenku przez cały XVI wiek mieszczanie tłukli się ze starostą, który chciał ich zapędzić do odrabiania pańszczyzny – powiedziała gość Poranka Wnet. W latach późniejszych „jak komuś było za ciasno w rygorach w Małopolsce, uciekał na Podhale”, gdzie były nieprzebyte bory i „góralska śleboda”(swoboda – przyp. red.). Jej zdaniem w charakterze ludzi z Podhala historia odcisnęła swoje piętno, bowiem do tej pory górale to ludzie bardzo przedsiębiorczy.

Posłanka PiS podkreśliła także, że „wiara tutaj zawsze ludziom dodawała sił i pozwalała zachować kręgosłup moralny”.

MoRo

Chcesz posłuchać całego Poranka Wnet, kliknij tutaj

Wywiad z Anną Paluch w części szóstej Poranka Wnet.