Janiczek: Nowa placówka PZU Zdrowie oferuje najnowsze technologie medyczne. PZU wraca po pandemii z podwójną siłą

Anna Janiczek z PZU Zdrowie mówi o nowych technologiach, które oferuje PZU Zdrowie, funkcjonowaniu firmy w czasie pandemii koronawirusa i widocznym odbiciu w obszarze stomatologii.


Prezes zarządu PZU Zdrowie, Anna Janiczek wyjaśnia jak działają nowe technologie, które znajdują się w nowo otwartej placówce Centrum Medycznego PZU na ul. Chmielnej w Warszawie.

Są to elektroniczne statoskopy, które pozwalają więcej słyszeć lekarzowi, ponieważ dźwięk, który przechodzi przez tablet zostaje wzmocniony (…) Elektroniczne głowice USG, dzięki którym lekarz może podejrzeć tkanki robiąc zastrzyk. Mamy też iluminator żył. Jest to urządzenie, które pokazuje na ręce dokładnie gdzie przebiegają żyły.

Prezes Janiczek wskazuje, że w dobie koronawirusa, placówki medyczne PZU nie były zamknięte, a liczba teleporad wzrosła dwukrotnie. Dodaje również, że rośnie zainteresowanie opieką medyczną, którą prezesi firm chcą oferować swoim pracownikom.

Rozmówczyni Magdaleny Uchaniuk zaznacza, że PZU odczuło zastój gospodarczy spowodowany COVID-19, a firma przeszła na pracę zdalna, natomiast obecnie placówki powracają do normalnego funkcjonowania.

Widzę teraz, że niektóre z naszych obszarów medycznych, nawet ze zdwojoną siła teraz odbijają. Jako przykład podam stomatologię. Jeśli popatrzymy na wizyty stomatologiczne to mam wrażenie, że wszyscy wrócili do dentystów. Po stomatologi widziałam, że najładniej powróciła do rzeczywistości, nawet ze zdwojoną siłą.

Posłuchaj całej rozmowy już teraz!

M.K.

Dr Tomasz Rzymkowski, Adam Gawęda, Maciej Pawłowski, Anna Janiczek – Popołudnie WNET – 30.07.2020 r.

Popołudnia WNET można słuchać od poniedziałku do piątku w godzinach 16:00 – 18:00 na: www.wnet.fm, 87.8 FM w Warszawie, 95.2 FM w Krakowie i 96,8 FM we Wrocławiu. Zaprasza Magdalena Uchaniuk-Gadowska.

Goście Popołudnia WNET:

Dr Tomasz Rzymkowski – poseł PiS;

Adam Gawęda – ekspert w zakresie polityki surowcowej i energetycznej, były sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych;

Anna Janiczek – prezes Zarządu PZU Zdrowie;

Maciej Pawłowski – ekspert ds. Włoch i  Hiszpanii, PISM;

Lech Wydrzyński – uczestnik strajku w Stoczni Szczecińskiej


Prowadzący: Magdalena Uchaniuk-Gadowska

Wydawca: Magdalena Uchaniuk-Gadowska

Realizator: Franciszek Żyła


Tomasz Rzymkowski

Dr Tomasz Rzymkowski wyjaśnia, że konwencja stambulska „ma charakter blankietowy”. Atakuje tradycyjne role społeczne: macierzyństwo i ojcostwo. Nie wspomina ona o prawdziwych przyczynach przemocy domowej. Decyzję premiera ws. konwencji nasz gość ocenia jako dobrą. Wskazuje, że wypowiedzenie konwencji międzynarodowej jest złożonym procesem. W przypadku stwierdzenia niezgodności konwencji z Konstytucją jej zapisy z automatu nie są stosowane. Zauważa, że w Rumunii Trybunał Konstytucyjny zakwestionował zapisy konwencji.

Poseł PiS odnosi się do realizacji amerykańskiej ustawy 447 w formie raportu dla amerykańskiego Departamentu Stanu. Przyznaje, że brak ustawy reprywatyzacyjnej, o której mówi raport jest faktem. Przypomina, że ustawę reprywatyzacyjną zawetował w 1999 r. prezydent Aleksander Kwaśniewski. W kolejnych latach zaś problem narastał. Polityk wskazuje, że środowiska amerykańskich Żydów chcą pieniędzy dla swoich fundacji. W raporcie pojawia się kwestia mienia bezspadkowego, choć te, jak na całym świecie od starożytności przepada na rzecz gminy lub skarbu państwa. „Roszczenia amerykańskich Żydów są absolutnie bezzasadne”- ocenia.

Dr Rzymkowski komentuje wniosek Lewicy o ogłoszenie roku 2021 r. rokiem Róży Luksemburg. Wskazuje, że „trudno znaleźć inną kobietę w XX w., która by tak zajadle zwalczała ideę niepodległej Polski”. Zauważa, że wniosek o upamiętnienie ideowej komunistki został złożony teraz, gdy niedługo będziemy świętować stulecie zwycięstwa nad bolszewikami.


Adam Gawęda/ Foto. MAP/ CC BY 3.0

Adam Gawęda odnosi się do problemu restrukturyzacji polskiego górnictwa. Wskazuje, że ostatnie spotkanie wicepremiera Sasina ze związkowcami było ważnym początkiem dialogu w tej sprawie. Stwierdza, że trzeba określić zapotrzebowanie energetyczne Polski na kilka następnych dekad. Potrzeba nowych, czystych elektrowni węglowych. Były sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych mówi o zachęcaniu Polskiej Grupy Górniczej do dobrych rozwiązań. Wskazuje na potrzebę przyjęcia mierników, które pozwolą na ocenę poszczególnych kopalń. Zauważa, że obecnie są załogi, w których znaczna część górników jest na kwarantannie. Nasz gość odnosi się do problemu kupowania przez spółki Skarbu Państwa rosyjskiego węgla. Wskazuje, że obecnie ważnym zadaniem jest utrzymanie płynności.


Anna Janiczek komentuje oficjalne otwarcie nowej placówki PZU Życie. Są tam, „bardzo innowacyjne rzeczy”. Jedną z nich jest iluminator żył. Pozwala ono na dokładne i komfortowe dla pacjentów ukłucia. Prezes Zarządu PZU Zdrowie apeluje do ludzi żeby regularnie się badali. „Nasze placówki przyciągają dobrymi specjalistami”- wskazuje. Dodaje, że „wszyscy wrócili do dentystów bojąc się co będzie dalej”.


Nielegalni imigranci / Fot. Ggia / CC BY-SA 4.0

Maciej Pawłowski zauważa, że obecnie we Włoszech dzienny przyrost zachorowań na koronawirusa jest znacznie mniejszy niż kilka miesięcy temu. Teraz jest on roznoszony głównie przez osoby młode, choć jego ofiarą padają głównie osoby starsze. Wyjaśnia, czemu w Italii tak długo utrzymywany jest stan nadzwyczajny. Normalnie bowiem „zarządzanie służbą zdrowia odbywa się na poziomie regionów”. Stan nadzwyczajny pozwala zaś rządowi na odgórne sterowanie całą służbą zdrowia, co jest przydatne dla zwalczenia epidemii.

Ekspert ds. Włoch i  Hiszpanii wskazuje na krytykę Włochów względem reżimu sanitarnego. Niektórzy nawet negują istnienie epidemii, uważając koronawirusa za spisek. Nasz gość odnosi się także do problemu nielegalnych imigrantów we Włoszech. Przypomina, że na początku epidemii: „Imigranci potrafili kilka tysięcy euro płacić, żeby ich przewieźć z powrotem do Afryki”. Obecnie jednak fala imigracji dalej idzie z Południa na Północ.


Stocznia Szczecińska / Fot. Babrze (CC BY-SA 3.0)

Lech Wydrzyński komentuje artykuł według którego strajki w Stoczni Szczecińskiej były zaplanowane przez władze komunistycznego. Stwierdza, że „jedynym niekontrolowanym strajkiem w ówczesnej Polsce był ten drugi w Stoczni Gdańskiej”. Wskazuje, że Marian Jurczyk był tajny współpracownikiem służb bezpieczeństwa, kiedy stanął na czele Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Szczecinie. Dawny działacz „Solidarności” wspomina początki swojego zaangażowania opozycyjnego.

Rozmówca Magdaleny Uchaniuk-Gadowskiej przekazuje to, co mu opowiedział Marian Juszczuk. Wskazuje, że porozumienia szczecińskie, w przeciwieństwie do porozumień gdańskich nie były przedstawione do zatwierdzenia Komitetowi Centralnemu. Działacze Związku Młodzieży Socjalistycznej, jak mówi rozmówca Magdaleny Uchaniuk-Gadowskiej, chodzili z wydziału na wydział i mówili: „kończymy pracę i zaczynamy strajk”.

Nasz gość prezentuje zdjęcie Lecha Wałęsy z gen. Wojciechem Jaruzelskim z podpisem: „to co, my bierzemy fabryki, a frajerom wmówimy, że mają wolną Polskę”. Cała rozmowa z uczestnikiem strajku w Szczecinie jest tutaj.