Anna Gembicka: zboże techniczne z Ukrainy nie wpływa już do Polski. Rozważamy ograniczenia dla importu kukurydzy

Anna Gembicka / Fot. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Wikipedia

W najbliższym czasie ceny niestety nie będą spadać – przestrzega wiceminister rolnictwa.

Wysłuchaj całej rozmowy już teraz!

Ardanowski: w kwestii niekontrolowanego napływu zboża z Ukrainy zawiedli wszyscy: polski rząd, Komisja Europejska i USA

Gembicka: w planach jest wyrównwnie dopłat do średniej unijnej, dla gospodarstw do 30 hektarów od 2023 roku

Gościem „Popołudnia Wnet” jest Anna Gembicka – wiceminister rolnictwa, która omawia założenia polityki rolnej Polskiego Ładu oraz komentuje rezygnację Jarosława Kaczyńskiego z udziału w rządzie.

Anna Gembicka odnosi się do nieoficjalnych informacji o planowanym na początek przyszłego roku odejściu Jarosława Kaczyńskiego z rządu.

Wydaje mi się, że jeżeli będzie taki pomysł to na pewno wyjdzie on ze strony premiera Kaczyńsakiego i to on podejmie decyzję.

Gość „Popołudnia Wnet” omawia też założenia polityki rolnej Polskiego Ładu. Jak zwraca uwagę, Prawo i Sprawiedliwość zawsze z troską pochylało się nad sytuacją rolników.

Chcemy pokazać rolnikom, że dostrzegliśmy ich potrzeby i postulaty.

Głównym usprawnieniem polityki rolnej ma być wyrównanie dopłat dla rolników do średniej unijnej.

W planach jest wyrównwnie dopłat do średniej unijnej, dla gospodarstw do 30 hektarów – nastąpi ono od 2023 roku.

Większość funduszy przeznaczonych na realizację założeń to środki unijne – jest również wkład krajowy w wysokości ok 800 milionów złotych. Wiceminister rolnictwa twierdzi, że obietnice nie mogły być zrealizowane wcześniej z uwagi na brak porozumienia.

Na forum unijnym nie dało się dojść do kompromisu wcześniej.

Anna Gembicka podkreśla, że partia rządząca potrafi słuchać tej grupy społecznej, czego dowodem jest rezygnacja z tzw. piątki dla zwierząt.

Wysłuchaliśmy głosu rolników, wyciągnęliśmy wnioski i zaproponowaliśmy inne kierunki działania.

Zapraszamy do wysłuchania całej rozmowy!

P.K.

Gembicka: musimy przyjrzeć się, jak funkcjonuje rynek reklam w polskich mediach

Wiceminister rolnictwa wskazuje, że podatek od reklam funkcjonuje już w Europie Zachodniej. Ocenia, że kapitał zagraniczny ma zbyt duży wpływ na polski rynek medialny.

Anna Gembicka mówi o o tzw. ustawie reklamowej. Ocenia, że protest części mediów może przynieść skutek odwrotny od zamierzonego i społeczeństwo poprze projekt wprowadzenia nowego podatku. Gość „Popołudnia WNET” zwraca uwagę, że podobne rozwiązania funkcjonują w Europie Zachodniej. Uwypukla ponadto konieczność intensyfikacji działań przeciwko fake newsom.

Wielokrotnie już widzieliśmy takie zjawiska, kiedy fake news jest rozpowszechniany wszędzie, a prawdziwa informacja, sprostowanie docierają do mniejszego grona.

Jak dodaje, pokonanie kryzysu wywołanego pandemią nie będzie możliwe bez daleko idącej solidarności społecznej.  Wiceminister rolnictwa ubolewa nad zbyt dużym, jak mówi, wpływem kapitału zagranicznego na polskie media, oraz nad uzależnieniem prasy lokalnej od władz samorządowych. Chwali wykupienie spółki Polska Press przez PKN Orlen.

Powiedzmy sobie szczerze: spójrzmy chociaż na Francję i Niemcy, które alergicznie reagują gdy jakiekolwiek media zagraniczne miałyby wejść na ich rynek. W tym czasie u nas dominują właśnie media zagraniczne.

Wysłuchaj całej rozmowy już teraz!

A.W.K.

Anna Gembicka: Jeżeli kobiety zdecydują się podjąć zatrudnienie, muszą być wynagradzane w sprawiedliwy sposób

Wiceminister funduszy i polityki regionalnej o projekcie ustawy dotyczącej mobbingu, zrównania płac kobiet i mężczyzn oraz luce płacowej.

Wiceminister Anna Gembicka komentuje projekt ustawy o mobbingu, który dotyczy kwestii zróżnicowania płac pomiędzy kobietami, a mężczyznami:

Liczba pracujących kobiet jest mniejsza od liczby pracujących mężczyzn (…) Ale jeżeli kobiety zdecydują się podjąć zatrudnienie, chcemy żeby mogły być wynagradzane w sprawiedliwy sposób (…) Chodzi o to, że jeżeli mamy takie same stanowiska, które wymagają takich samych kompetencji, zakres zadań jest taki sam, a te płace są różne i tym kryterium jest płeć – żeby można było temu przeciwdziałać.

Rozmówczyni Łukasza Jankowskiego powołuje się na raport, który wskazuje, że gdyby liczba kobiet zatrudnionych w Polsce zwiększyłaby się o 500 tys. to środki płynące do gospodarki do roku 2025 zwiększyłyby się od 90 do 180 mld zł.

Wiceminister w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Anna Gembicka wierzy, że przyjmowane przepisy są możliwe do wyegzekwowania, a ich wdrożenie przyniesie założone skutki, choć:

Niestety osoby, które pracują w mniejszych ośrodkach, gdzie to bezrobocie jest wyższe, bardzo często się boją po prostu zaprotestować, boją się zawalczyć o swoje prawa, bo wiedzą, że trudno im będzie znaleźć inną pracę. My też to wiemy, my też to rozumiemy, dlatego mam nadzieje, że te przepisy też doprowadzą do zmiany mentalności, do zmiany podejścia, także pracodawców.

Posłuchaj całej rozmowy już teraz!

A.W.K. / M.K.