Jonathan Britmann: Skutki psychiczne pandemii będziemy obserwować latami

Kierownik Psychiatrycznego Zespołu Leczenia Środowiskowego w Tworkach o stanie psychicznym dzieci w czasie pandemii koronawirusa.

Jonathan Britmann stwierdza, że psychiczne skutki izolacji będziemy obserwować będziemy latami. Dotyczy to nie tylko dorosłych, ale przede wszystkim dzieci.

Na pewno będą w kategoriach zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania spowodowane właśnie długim okresem pandemicznym.

Wskazuje, że ludzie przyzwyczajeni są do wychodzenia z domu. Tego, że nie stykami się z najbliższymi cały czas. W czasie lockdownu ludzie są zamknięci w domach. Pozostają w zbyt intensywnych kontaktach ze sobą. W rezultacie sięgają po alkohol. Wzrosło też zapotrzebowanie na antydepresanty.

O wypadkach samochodowych wiemy wszyscy. Było trzy i pół tysiąca w zeszłym roku albo cztery. Natomiast o podobnej ilości samobójstw jakoś mało się mówi.

Jak mówi Britmann, depresja nie jest tak powszechnie zauważana. Wskazuje, że na wsi dziwne zachowania pojedynczych ludzi nikogo nie dziwią.

Do tej pory jeszcze gdzieś na wsiach jeżeli jest dziwny, nazwijmy go pan Zenek, od czasu do czasu dziwnie się zachowuje […] porąbie siekierą własną budę to nikogo z miejscowych to nie dziwi, bo po prostu pan Zenek jest dziwny.

Duża liczba ludzi nie rozumie, że jak ktoś nie może wstać, to nie znaczy, że jest leniem.

Nowoczesna psychiatria w Polsce jest niestety trochę do tyłu.

Kierownik Psychiatrycznego Zespołu Leczenia Środowiskowego w Tworkach wyjaśnia, że w naszym kraju są „szpitale-wyspy, które straszą kratami” zamiast psychiatrii środowiskowej, wychodzącej do ludzi.

Wysłuchaj całej rozmowy już teraz!

A.P.

Andrzej Delekta: Sądy rodzinne w Polsce szukają odpowiedzi na niewłaściwe pytanie- kto jest lepszym rodzicem

Andrzej Delekta o problemie alienacji rodzicielskiej, opiece naprzemiennej, dyskryminacji mężczyzn w sądach rodzinnych oraz dramacie dzieci będących zakładnikami rozwodu swych rodziców.

Andrzej Delekta wyjaśnia, czym jest alienacja rodzicielskiej. Jest to sytuacja, w której dzieci rozwodzących się rodziców stają się zakładnikami ich rozwodu. Dzieciom ogranicza się kontakt z drugim rodzicem, który przedstawiany jest im w najgorszych barwach.

W Polsce, jak wyjaśnia Delekta, problem ten dotyczy głównie relacji dzieci z ojcami. Dodaje, że alienacja dotyczy także dalszych członków rodziny: dziadków, wujostwa.

Administrator profilu Szczyty Alienacji Rodzicielskiej tłumaczy, jakie kroki należy podjąć wobec alienacji rodzicielskiej.

Rodzic może w pierwszej kolejności wystąpić o sądowe zabezpieczenie kontaktu.

Sąd jest zobowiązany rozpatrzyć wniosek w pilnym trybie. Brakuje jednak narzędzi do szybkiego wyegzekwowania zabezpieczenia sądowego kontaktów z dzieckiem.

Rodzic izolowany może wystąpić najpierw o zagrożenie nakazaniem zapłaty pieniężnej.

Następnie może wystąpić o nakazanie zapłaty. Cała procedura sądowa trwać może jednak aż dwa lata! Przez ten czas alienowany rodzić może nie mieć żadnego kontaktu z dzieckiem.

Delekta dodaje, że udało się poświęcić jedno spotkań komisji ds. dzieci problemowi alienacji rodzicielskiej.

Mamy w Polsce kryzys psychiatrii dziecięcej.

Rodzice podnoszą negatywny wpływ alienacji rodzicielskiej na psychikę dzieci. Rozwiązaniem jest zagwarantowanie udziału obu rodziców w wychowaniu. Jak zauważa gość Kuriera w samo południe, Konstytucja RP gwarantuje prawo do wychowania dziecka, a nie tylko do kontaktów z nim. Obecnie zaś

Sądy rodzinne w Polsce szukają odpowiedzi na nich właściwe pytanie, to znaczy próbują sobie odpowiedzieć, kto jest lepszym rodzicem i zazwyczaj ta odpowiedź brzmi mama.

Wskazuje, że sądy powołują się na orzeczenie Sądy Najwyższego z 1952 r. zgodnie z którym matka ma lepsze predyspozycje do bycia rodzicem.

Rozmówca Adriana Kowarzyka wskazuje, że obecnie piecza naprzemienna jest orzekana w Polsce w zaledwie promilu przypadków. Tymczasem na świecie idzie się w tym kierunku. Dodaje, że stereotypowo ojciec jest przemocowcem lub alimenciarzem. Częścią pakietu rozwodowego są nieraz oskarżenia o przemoc domową i pedofilię.

Posłuchaj całej rozmowy już teraz!

A.P.

Wildstein: Ten wirus nie jest tak morderczy jak inne. Natura przekracza nas. Jesteśmy świadkami testu na demokrację

Co mówi o nas jako o ludziach obecna epidemia? Jakie ułudy rozwiała ona? Czym jest „ciemna strona demokracji”? Co będzie po epidemii? Odpowiada Bronisław Wildstein.

  • Epidemia rozwiała infantylne wyobrażenia o opanowaniu świata.
  • Jesteśmy śmiertelni, choć próbujemy o tym zapomnieć.
  • Polska opozycja próbuje wykorzystać politycznie koronawirusa.

Patrzę z przerażeniem i smutkiem na to, co się dzieje.

Bronisław Wildstein mówi, że kryzys związany z koronawirusem odsłania naiwność ludzkości i infantylizm związany z tym, iż człowiek w pełni opanował świat. Wskazuje na ludzkie „rojenia o tym, że wydłużymy życie w nieskończoność”:

Jesteśmy bytami śmiertelnymi. Próbujemy wypchnąć śmierć z naszego życia.

Dziennikarz nie umie ocenić, czy pandemia będzie miała wpływ na zwiększenie się świadomości wśród społeczności. Sądzi, że dla części osób zjawisko to może być „doświadczenie degradujące, a nie wzbogacające”. Co więcej, pandemia ilustruje potrzebę istnienia państwa narodowego oraz wspólnoty społecznej. Zauważa, że iluzje o końcu państw narodowych „ostentacyjnie się rozpadają”.

Ten wirus nie jest aż taki straszny, tak morderczy jak inne. Wyobraźmy sobie, jakby to była ebola (śmiertelność 70 proc.). To pokazuje, że taki wirus wymyka się naszym możliwościom. Natura przekracza nas. To powinno dać asumpt do myślenia.

Podkreśla, że strach wśród ludzi wynika z uświadomienia sobie skończoności człowieka, który na co dzień w czasach bezpiecznych jest wypierany. Publicysta zauważa, iż opozycja próbuje wzbudzić powszechny lęk, który działa na ich korzyść, ponieważ przedstawia słabość działań w dobie kryzysu.

Jesteśmy świadkami testu na demokrację.

Niemniej jednak jest świadomy, że to „ciemna strona demokracji”, gdzie walka o władzę trwa non-stop, a rozchwianie nastrojów społecznych jest stosunkowo łatwe, co przekłada się w przeciąganiu części obywateli do swojego obozu. Bronisław Wildstein zwraca uwagę na negatywne konsekwencje równej możliwości szerzenia swych poglądów przez „mądrych i głupich, złych i dobrych”. Podkreśla, że nie jest zwolennikiem cenzury Internetu, jednak należy pamiętać o tym aspekcie wolności słowa. Przewiduje, że obecny kryzys będzie oznaczał, iż „wzmocni się rola państwa narodowego”.

Wiadomo, że nastąpi wstrząs, a jakie będzie miał konsekwencje? Trudno przewidywać.

Czy dzisiejszy czas jest cezurą w biegu cywilizacji? Nasz gość uważa, że ta teza jest prawdziwa. . Czy wpłynie to zaś na życie duchowe człowieka i przewartościowują swoje istnienie w przestrzeni internetowej? Publicysta nie potrafi odpowiedź to pytanie.

Posłuchaj całej rozmowy już teraz!

K.T./A.P.