Zarembiuk: mimo pewnych różnic, opozycja białoruska jest zjednoczona. Panuje zgoda co do potrzeby walki o demokrację

Białoruś Łukaszenko Łukaszenka Mińsk Grodno Protest Demonstracja 2020

Gdyby nie działalność Polaków i mniejszości białoruskiej w Polsce, więźniów politycznych na Białorusi byłoby znacznie więcej – mówi dyrektor Domu Białoruskiego w Warszawie.

Przewodnicząca Rady Białoruskiej Republiki Ludowej: Razem nie pozwolimy wrogowi zniszczyć naszej wolności

Białorusini walczą po stronie Ukrainy. Audycja o batalionie Kalinowskiego

Kilkuset Białorusinów walczy aktywnie po stronie ukraińskiej. To ochotnicy z batalionu Kastusia Kalinowskiego. W Studiu Białoruskim poznajemy białoruskich ochotników, którzy są na Ukrainie.

Białorusini w większości nie popierają działań Łukaszenki i nie zgadzają się na udostępnianie terytorium Białorusi wojskom rosyjskim. Diaspora białoruska w Polsce i zagranicą pomaga i przekazuje dary Ukraińcom, a wielu Białorusinów jedzie do Ukrainy by walczyć z rosyjskim agresorem z bronią w ręku.

Studio Białoruskie (podcast na dole wpisu)

W Studiu Białoruskim przedstawiamy Batalion Kalinouskiego. Aleś Zarembiuk, szef Białoruskiego Domu mówi o koordynacji wyjazdu ochotników i komunikacji z ukraińskim wojskiem. To właśnie Białoruski Dom jest miejscem, z którego wyjeżdżają ochotnicy.

fot. Paweł Bobołowicz, Kijów, 27/04/2022

Audycja prowadzona jest z Kijowa, bezpośrednio z miejsca stacjonowania batalionu. Poznajemy ochotników, którzy rozmawiają z nami pod pseudonimami. Są z nami Serafin, Zenia, Ent i Andrzej.

Audycję prowadzą Paweł Bobołowicz, Józef Skowroński i Dmytro Antoniuk.

Zapraszamy do wysłuchania podcastu!

J.S.

 

 

 

Zarembiuk: wojna na Ukrainie jest dla Białorusinów wojną Łukaszenki. Dyktator chce pokazać, że ma wpływ na cokolwiek

Dyrektor Domu Białoruskiego w Warszawie o spotkaniu Łukaszenka-Putin i sprzeciwie społeczeństwa białoruskiego wobec udziału armii tego kraju w agresji na Ukrainę.

Studio Białoruskie: Użycie siły przez reżim Łukaszenki na granicy. Są narzędzia prawne do twardej reakcji [Podcast]

Reżim Łukaszenki narusza fundamentalne zasady prawa międzynarodowego. W Studio Białoruskim kryzys migracyjny komentują Franak Wiaczorka, Aleś Zarembiuk i dr Tomasz Lachowski.

Najnowsze Studio Białoruskie dotyczy eskalacji kryzysu na granicy polsko-białoruskiej.

Doradca Svetlany Cichanouskiej, Franak Viaczorka komentuje działania liderki opozycji. Cichanouska, w Berlinie spotkała się z liderami wielu ugrupowań politycznych i niezmiennie liczy na spójną i mocną reakcję UE na kryzys migracyjny.

Aleś Zarembiuk, Przewodniczący Domu Białoruskiego mówi o złożoności kryzysu migracyjnego i polityki Łukaszenki, która jest w rzeczywistości realizacją założeń Kremla i Vladimira Putina.

dr Tomasz Lachowski, Katedra Prawa Międzynarodowego Uniwersytetu Łódzkiego, mówi o tym z jakich narzędzi międzynarodowych Polska może w kontekście tego kryzysu skorzystać. Rozmowa dotyczy także europejskich sankcji, możliwości zamknięcia granicy z Białorusią i roli instytucji europejskich, takich jak tej Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców.

Posłuchaj najnowszego podcastu w serwisie Spotify

 

Zarembiuk: cieszę się, że Białorusini, pomimo zmęczenia, nadal walczą o wolność i niepodległość

Działacz Białoruskiego Domu w Warszawie mówi, że nastroje wśród przeciwników reżimu Łukaszenki nadal są bojowe. Wskazuje, że Białorusini wiele zawdzięczają wsparciu z Polski.

Aleś Zarembiuk zapewnia, że białoruska opozycja nie traci nadziei na sukces, pomimo iż represje mińskiego reżimu nie słabną. Jak wskazuje, największą siłą białoruskiego narodu w obecnej sytuacji jest jedność:

Bardzo się cieszę, że Białorusini mimo, że walka o wolną i niepodległą Białoruś trwa już 10 miesięcy, mimo zmęczenia i niezrozumienia przez Zachód co się tak naprawdę dzieje, Białorusini są zjednoczeni i dalej działają.

Działacz uwypukla znaczenie wsparcia Polaków dla Białorusinów walczących o wolność. Przypomina, że oba narody od dziesięcioleci łączy silna więź:

Wysłuchaj całej rozmowy już teraz!

A.W.K.