BohaterON w Twojej Szkole – VII edycja projektu w nowej cyfrowej odsłonie

BohaterON w twojej szkole / materiały prasowe

Ruszyły zapisy dla szkół i przedszkoli do projektu BohaterON w Twojej Szkole 2022, będącego częścią VII edycji ogólnopolskiej kampanii BohaterON – włącz historię!

 • Tegoroczna edycja mocno stawia na wirtualne działania edukacyjne oraz budowanie społeczności dzięki nowym platformom cyfrowym.

 • Tradycyjne kartki-laurki wykonywane dotychczas przez uczniów zastąpione zostaną wpisami na działającym od 1 sierpnia portalu www.dumnizpowstańców.pl – wirtualnym miejscu pamięci
  o Powstańcach i Powstaniu Warszawskim.

 • Dodatkowo organizatorzy uruchomili stronę www.BohaterONwTwojejSzkole.pl, na której nauczyciele będą mogli nie tylko znaleźć scenariusze i materiały do zajęć na temat Powstania Warszawskiego, ale również dodać własne, sprawdzone metody i konspekty poruszające zagadnienia z historii Polski XX wieku i edukacji patriotycznej.

 • Jak co roku, na nauczycieli czeka również możliwość udziału w 4-dniowym seminarium organizowanym w Warszawie.

BohaterON w Twojej Szkole to część ogólnopolskiej kampanii o tematyce historycznej BohaterON – włącz historię!. Kampania ma na celu upamiętnienie, uhonorowanie i bezpośrednią pomoc uczestnikom Powstania Warszawskiego, edukację społeczeństwa, a także promocję patriotycznych postaw i historii Polski XX wieku. W ramach sześciu edycji kampanii Polacy z kraju i zagranicy wysłali do Powstańców Warszawskich ponad milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy kartek i listów z życzeniami. Statuetki Brązowego, Srebrnego i Złotego BohaterONa im. Powstańców Warszawskich, a także Złotego BohaterONa Publiczności przyznawane corocznie od 2019 roku otrzymało ponad 70 osób i instytucji, których działania w szczególny sposób promowały wiedzę o historii Polski (lata 1918-1989) oraz edukację historyczno-patriotyczną. 

BohaterON w Twojej Szkole to działania skierowane do placówek oświatowych i instytucji związanych z edukacją dzieci i młodzieży. Misją projektu jest tworzenie i przekazywanie wiedzy historycznej – szczególnie tej dotyczącej Powstania Warszawskiego – w atrakcyjnej dla młodych ludzi formie oraz nowoczesna edukacja patriotyczna. W tym celu, we współpracy z metodykami i praktykami ze wszystkich poziomów nauczania tworzone są konspekty zajęć
i materiały edukacyjne do wykorzystania na lekcjach historii, polskiego, wychowawczych, czy zajęciach dodatkowych.

Od 2016 roku w działania edukacyjne – BohaterON w Twojej Szkole – zaangażowało się ponad 7 000 przedszkoli, szkół i placówek dla dzieci i młodzieży. Niemal 1 500 000 uczniów z Polski oraz polskich placówek zagranicą wzięło udział w naszych lekcjach z zakresu historii i edukacji patriotycznej. Ponadto, blisko 500 nauczycieli uczestniczyło
w warsztatach i seminariach.


Od
tej edycji zamiast wykonywania tradycyjnych kartek-laurek organizatorzy proponują uczniom dokonanie wpisów na działającym od 1 sierpnia portalu www.dumnizpowstańców.pl – wirtualnym miejscu pamięci
o Powstańcach i Powstaniu Warszawskim. Wpisy mogą mieć formę słowną lub audiowizualną.

Zmiana formuły akcji z tradycyjnej na wirtualną jest przede wszystkim odpowiedzią na sugestie zgłaszane organizatorom przez odbiorców kampanii – w szczególności przez nauczycieli oraz Powstańców Warszawskich, którzy mają ograniczone możliwości przechowywania dużej ilości laurek oraz odpisywania nadawcom.

Organizatorzy starali się, by w ramach strony www.dumnizpowstańców.pl znalazło swoje miejsce przesłanie akcji Pamiętamy i jesteśmy dumni z tego, co dla nas zrobili zawarte w ponad milionie kartek, listów i laurek wysłanych do Powstańców Warszawskich. Tradycyjne kartki do Powstańców nadal będą wykonywane i wysyłane, ale wyłącznie przez  dzieci przebywające w szpitalach, tak aby każdy Powstaniec mógł taką symboliczną kartkę otrzymać.


 Akcję wysyłania kartek do Powstańców Warszawskich zainicjowaliśmy 8 lat temu. Szkoły co roku bardzo chętnie uczestniczą w tym projekcie, więc nie mamy wątpliwości, że jest potrzebny i ważny. Zależy nam na nowoczesnej edukacji, dlatego od tej edycji – przy zachowaniu pierwotnego sensu idei – postanowiliśmy wzmocnić wirtualny charakter akcji i skupić się na cyfrowej formie przekazania życzeń i słów wdzięczności dla Powstańców Warszawskich. Portal to nowoczesne narzędzie do budowania społeczności dumnej z naszej historii i maksymalnego przedłużenia pamięci o bohaterach walk sprzed 78 lat. Dla uczniów może to być okazja do współczesnego i nowoczesnego spojrzenia na patriotyzm, przekonującego, że nie jest to coś archaicznego i wstydliwego. – mówi Agnieszka Łesiuk-Krajewska, organizatorka kampanii „BohaterON – włącz historię!”

Organizatorzy uruchomili także platformę www.BohaterONwTwojejSzkole.pl, na której nauczyciele będą mogli nie tylko znaleźć scenariusze i materiały do zajęć na temat Powstania Warszawskiego, ale również dodać własne, sprawdzone metody i konspekty poruszające zagadnienia z historii Polski XX wieku.

– Idea dzielenia się wiedzą jest nam bliska, dlatego formuła cyfrowej biblioteki to również zachęta dla nauczycieli
i edukatorów do wymiany materiałów w celu wzajemnego inspirowania się pomysłami dotyczącymi nowatorskich treści i form nauczania historii
– dodaje Łesiuk-Krajewska.

UCZESTNICTWO W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNE.

Na zgłoszenia szkół organizatorzy czekają do 2 października. Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy, a następnie na podstawie dostępnych materiałów przeprowadzić lekcje oraz wspólnie z uczniami pokazać, że pamięć
o Powstańcach Warszawskich jest wiecznie żywa – dodając wpisy na 
www.dumnizpowstańców.pl .

Wypełnienie krótkiego, elektronicznego sprawozdania z przeprowadzonej akcji gwarantuje otrzymanie przez koordynatora i szkołę dyplomów udziału. Czas na realizację projektu i odesłanie sprawozdania pedagodzy mają do 31 października.


Jak co roku, na najbardziej zaangażowanych nauczycieli czeka również czterodniowe stacjonarno-terenowe seminarium organizowane w Warszawie. W tym roku planowane jest ono w terminie 6-9 października. W programie przewidziano m.in.: spotkanie ze świadkiem historii; zwiedzanie miejsc pamięci z przewodnikiem; warsztaty z aktywnych metod nauczania oraz narzędzi pomagających w efektywnym prowadzeniu lekcji. Udział w seminarium jest bezpłatny, organizatorzy zapewniają także pokrycie kosztów noclegu i wyżywienia. Rekrutacja trwa od 1 do 10 września. Na podstawie nadesłanych zgłoszeń organizatorzy wybiorą 40 osób (2 grupy po 20 osób: I – nauczyciele ze szkół podstawowych, II – nauczyciele szkół ponadpodstawowych), które wezmą udział w spotkaniu.

Harmonogram projektu BohaterON w Twojej Szkole 2022

 • 01.09 – 02.10 przyjmowanie zgłoszeń przedszkoli i szkół

 • 01.09– 10.09 rekrutacja nauczycieli na seminarium

 • do 31.10 lekcje/zajęcia tematyczne i wpisy na portalu www.dumnizpowstańców.pl
 • do 31.10 wysłanie sprawozdań
 • do 31.12 wysyłka dyplomów i zaświadczeń

PARTNERZY AKCJI BOHATERON W TWOJEJ SZKOLE 2022

Kampania BohaterON-włącz historię! realizowana jest pod patronatem Ministra Edukacji i Nauki.

Seminarium organizowane jest we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej.

Seminarium dla nauczycieli BohaterON 2022 współfinansowane jest przez Ministerstwo Obrony Narodowej w ramach Otwartego Konkursu Ofert na rok 2022 pn. Wdzięczni Bohaterom – Żołnierzom Armii Krajowej.

PARTNERZY VII EDYCJI KAMPANII BOHATERON – WŁĄCZ HISTORIĘ!

 

Więcej informacji o kampanii jest dostępnych na stronie: www.bohateronwtwojejszkole.pl