Prezes BGK: Spodziewamy się, że będzie duże zapotrzebowanie na nasze usługi. Na pewno zwiększy się inflacja

Beata Daszyńska-Muzyczka o roli Banku Gospodarstwa Krajowego w tarczy antykryzysowej: gwarancjach na kredyty de minimis, tym, skąd pochodzić będą środki na to; oraz o wadze działań NBP i KNF


Beata Daszyńska-Muzyczka tłumaczy, że dzięki BGK przedsiębiorstwa mogą uzyskać kredyty z gwarancjami de minimis. BGK utworzył również Fundusz Gwarancji Płynnościowej, z którego udzielane mają być gwarancje dla średnich i dużych firm dotkniętych skutkami pandemii COVID-19. Planowane rozwiązania zakłada zabezpieczenie do 80 proc. kwoty kredytu (kwota gwarancji od 3,5 mln zł do 200 mln zł). Nasz gość mówi, że BGK może zapewnić lukę o wysokości 100 mld zł.

Patrząc na to, z jakimi problemami borykają się przedsiębiorstwa […] spodziewamy się, że będzie duże zapotrzebowanie na nasze usługi.

Informuje, że „wiele mechanizmów będzie też ze środków europejskich”. Wskazuje na rolę Agencji Rozwoju Przemysłu, jeśli chodzi o firmy leasingowe. Mówi o gwarancjach udzielanych przez BGK na kredyty de minimis. Wskazuje, że „system gwarancyjny ma najwyższą stopę mnożnikową”,  gdyż „z jednej złotówki uruchomić można 40 zł”.

Narodowy Bank Polski odgrywa bardzo ważną rolę w uruchamianiu pieniędzy do gospodarki.

Zwraca uwagę na zabezpieczenie polityki monetarnej przez NBP, który ściśle współpracuje z Komisją Nadzoru Państwowego. Zaznacza, że przyjęte rozwiązania służą całej gospodarce, a nie tylko bankom. Te ostatnie, jak dodaje „są częścią całej gospodarki”.

Nie ma odpowiedzi na wiele pytań.

Rozmówczyni Krzysztofa Skowrońskiego podkreśla, że modele nawet nie przewidywały takiej sytuacji, jaką mamy teraz. Przyznaje, że „na pewno zwiększy się inflacja”.

Wysłuchaj całej rozmowy już teraz!

K.T./A.P.

Paweł Kolczyński: ARP wspomoże tarczę antykryzysową. Będzie mogła przejmować od firm laesing

Paweł Kolczyński o współpracy Agencji Rozwoju Przemysłu z rządem w walce z kryzysem gospodarczym: refinansowaniu leasingu i pożyczkach obrotowych oraz tym, dla kogo dedykowane są te programy.

Paweł Kolczyński tłumaczy rolę, jaką może odegrać Agencja Rozwoju Przemysłu w obecnej sytuacji. Jej wkładem są działania na rzecz zapewnienia płynności gospodarczej:

Najważniejszym proponowanym przez nas instrumentem jest refinansowanie leasingu. Najistotniejszy elementem jest dwunastomiesięczny okres karencji.

Wiceprezes ARP tłumaczy, że ARP Leasing będzie mogła przejmować od firm laesing na warunkach komercyjnych, bez opłaty manipulacyjnej. Dla firm turystycznych ARP proponuje drugi instrument – pożyczkę obrotową. Okres karencji w tym może będzie sięgać nawet piętnaście miesięcy.

Z tymi różnymi instrumentami, my jako instytucja finansowa, wspomożemy tarczę antykryzysową. W ramach tarczy procedujemy również projekt ustawy zwanej kolokwialnie „projektem drugiej szansy”.

Nasz gość podkreśla elastyczność Agencji, jeśli chodzi o okres finansowania. Zwraca uwagę, że poza programem dla małych i średnich przedsiębiorców oferują także mechanizmy dla większych. Ci ostatni „dysponują majątkiem, który może być dobrym zabezpieczeniem, dla takiego finansowania”.

Przygotowujemy się do zdigitalizowania całego procesu dla wszystkich klientów.

W drugiej części rozmowy Paweł Kolczyński wyjaśnia, w jaki sposób skorzystać z oferowanych przez Agencję Rozwoju Przemysłu rozwiązań. Wszystkie potrzebne informacje i kontakty są na stronach internetowych ARP i ARP Leasing. Rozmówca Krzysztofa Skowrońskiego podkreśla, że dążą do jak największego uproszczenia procedur, tak, by wszystko można było załatwić przez Internet, bez konieczności wychodzenia z domu. Informuje, że w ramach tarczy antykryzowej ARP otrzyma 1,7 miliarda zł na refinansowanie laesingu i pożyczki. Ta ostatnia wynosić może od 800 tys. do 5 mln zł i przeznaczona jest dla przedsiębiorców, którzy w 2019 r. mieli przychód nie mniejszy niż 4 mln zł.

Nie wszyscy przedsiębiorcy z tego instrumentu będą mogli skorzystać.

Rozmówca Krzysztofa Skowrońskiego mówi, że chcą skierować pomoc szczególnie „do tych branż, które w największym stopniu odczuły negatywne skutki”. Tłumaczy, że

Chcemy wspomóc tych przedsiębiorców, którzy funkcjonowali sprawnie w 2019 r.

Przedsiębiorcy ci na podstawie danych z pierwszego kwartału lub pierwszych 4 miesięcy 2020 r. będą musieli wykazać stratę w wyniku obecnej sytuacji.

Wysłuchaj obu części rozmowy już teraz!

K.T./A.P.

Śliwowski: Musimy budować zwarte ekosytemy gospodarcze [VIDEO]

Od farm wiatrowych po technologię kosmiczną — o tym, co i kogo wspiera i jakie są priorytety Agencji Rozwoju Przemysłu, opowiada Dariusz Śliwowski.

Dariusz Śliwowski opowiada o tym, czym zajmuje się Agencji Rozwoju Przemysłu, której jest wiceprezesem.

Prowadzimy działalność pro rozwojową, prowadzimy inwestycje w nowe technologie, np. w technologie kosmiczne.

Agencja z jednej strony pomaga spółkom, które mają problemy, a których działanie jest istotne dla państwa polskiego, a z drugiej strony wspiera nowe inicjatywy, w tym prywatnych przedsiębiorców. Zarządzają oni dwoma (a już wkrótce trzema) specjalnymi strefami ekonomicznymi z 14 jakie są w Polsce.

Te firmy średnie małe, firmy rodzinne, inżynierskie są w znacznej mierze podstawą rozwoju gospodarczego Niemiec.

Śliwowski opowiada także o doświadczeniu, jakie wyniósł z pracy w firmie proALPHA, gdzie pracował, zanim trzy lata temu został powołany na swoje obecne stanowisko. Spółka ta zajmuje się opracowywaniem i wdrażaniem systemu zarządzania przedsiębiorstwem. Firma jest niemiecka, stąd gość „Poranka WNET” mógł zapoznać się z perspektywą tego kraju, z którą jak mówi, warto by zapoznali również inni Polacy.

Najważniejsze jest to, żebyśmy mogli budować całe ekosystemy gospodarcze. Do tego musimy dążyć, to nie jest tworzenie wysp sukcesu, musimy tworzyć całe zwarte ekosystemy.

Tym, na co stawia obecnie Agencja Rozwoju Przemysłu, jest wsparcie „wielkiej transformacji energetycznej”. Wiąże się ona z rozwijaniem odnawialnych źródeł energii takich jak farmy wiatrowe.

Posłuchaj całej rozmowy już teraz!


A.P.

Bożena Damasiewicz: Od 2005 r. do 2015 r. z naszego kraju wypłynęło ponad 500 mld złotych!

Prezes Fundacji Pomyśl o Przyszłości, wyjaśnia, dlaczego młodzi ludzie opuszczają Polskę w poszukiwaniu dobrze płatnej pracy oraz co należy zrobić, aby nasz kraj dorównał krajom Europy Zachodniej.

Bożena Damasiewicz, prezes Fundacji Pomyśl o Przyszłości, pokrótce streszcza cele podmiotu, którym zarządza, a który na bazie doświadczeń przedsiębiorców chce pokazać, jak to gospodarka działa, co jest w niej kluczowe i co zrobić, aby Polska odnalazła swoje miejsce w gospodarce globalnej. Miejsce, które pozwoli jej rozwijać się i doganiać pod kątem poziomu życia kraje europejskie.

Wszyscy Polacy chcą żyć w kraju, w którym żyje się bezpiecznie i dostatnio.

Jak dodaje Bożena Damasiewicz, jeśli nie wykształcimy odpowiedniego poziomu rozwoju w celu dogonienia zachodu, młodzi ludzie wyjadą za granicę. Pomimo że Polska intensywnie się rozwija, dystans pomiędzy naszym krajem a krajami Europy Zachodniej wciąż się powiększa, gdyż w tym samym czasie, te kraje rozwijają się jeszcze szybciej niż ona. To niestety odbija się na naszej gospodarce. Przyczyną tak dużych różnić, według Pani prezes, jest to, że Polska nie posiada rodzinnych firm globalnych, które gwarantują szybki wzrost PKB.

Gospodarka globalna rządzi się takimi prawami, że tylko firmy globalne prowadząc działalność na całym świecie, eksportując produkty, ale też myśl techniczą, powodują napływ kapitału do tego kraju, w którym jest siedziba globalnego koncernu.

Bożena Damasiewicz zaznacza również, że zagraniczni inwestorzy są potrzebni w naszym kraju, jednak jeśli Polska skoncentruje się jedynie na produkcji, będzie czerpać niewielkie korzyści, a wszystkie zasługi przypadną centrali zagranicznego koncernu. Dane pokazują, że od 2005 do 2015 z naszego kraju wypłynęło około 500 mld złotych.

Musimy mieć swoje własne firmy globalne

Posłuchaj całej rozmowy już teraz!

A.M.K./M.K.

 

 

Zaczek: Zamek w Baranowie to historia królewska i magnacka [VIDEO]

O losach zamku w Baranowie, a także Fundacji Pro Arte ET opowiadają – Kamila Piech i Marek Zaczek.

 

Gośćmi „Poranka WNET” są Kamila Piech i Marek Zaczek – prezes Fundacji Pro Arte Et, założoną przez Agencję Rozwoju Przemysłu.

Pierwszy raz zamek w Baranowie Sandomierskim zobaczyłem w 2016 roku. Byłem bardzo miło zaskoczony stanem i jakością tego obiektu. To było pierwsze zewnętrzne wrażenie – mówi Marek Zaczek.

Gość „Poranka WNET” dodaje, że po bliższym zapoznaniu dostrzegł ogrom potrzeb, które są niezbędne do rozpoczęcia prac w zakresie infrastruktury, renowacji i utrzymania tej budowli. Rozmówca podkreśla rolę Fundacji Pro Art Et, która dba i konserwuje obiekty powstałe w XVI wieku. Duże inwestycje są potrzebne dla miejsc, takich jak zamek w Baranowie. Jak podkreśla nasz rozmówca:

Najznakomitsze rody polskie miały tutaj swoje siedziby, tu jest historia królewska i magnacka.

Kamila Piech o swoich doświadczeniach z Zamkiem w Baranowie opowiada:

Zamek w Baranowie Sandomierskim poznałam już jako dziecko, będąc na wycieczce klasowej, potem odwiedzałam go cyklicznie z rodziną i bliskimi.

Podkreśla, że jest to miejsce szczególne na mapie województwa podkarpackiego, zamek zbudowany jest w stylu renesansowym i zwany jest „małym wawelem”. W podziemiach zamku zorganizowana jest zbrojownia, w której są pokazy oręży. Zamek był też główną inscenizacją serialu „Czarne Chmury”.

M.N.

Wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu: Po odsprzedaniu Stoczni Gdańskiej Ukraińcom nie powstał w niej prawie żaden statek

– Po odkupieniu ukraińskich udziałów w Stoczni Gdańskiej Agencja Rozwoju Przemysłu rozpoczęła pracę głównie nad przywróceniem wiarygodności zakładu w oczach kontrahentów – mówi Andrzej Kensbok.

Andrzej Kensbok, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu, mówi o mającym miejsce w lipcu 2018 r. odkupieniu przez jego firmę udziałów Związku Przemysłowego Donbasu w Stoczni Gdańskiej i GSG Towers.

Gość Poranka przybliża plany na najbliższą przyszłość zakładu przemysłowego.

„Zarząd czy zarządy kolejne, które pracowały w stoczni, rozpoczęły pracę przede wszystkim nad przywróceniem wiarygodności temu zakładowi w oczach kontrahentów”.

Kensbok zaznacza, że od momentu przejęcia ukraińskich akcji stocznia przed prawie rok niczego nie wyprodukowała. Najważniejszym zadaniem, które stawia sobie Agencja Rozwoju Przemysłu, jest powrót na rynek okrętowy, na którym Związek Przemysłowy Donbasu nie chciał być obecny.

„Stocznia chce działać w trzech obszarach, tzn. powrócić na tradycyjny obszar okrętowy, czyli produkcji statków. To już się dzieje, są zamawiane sekcje, tzw. okrętowe bloki, również mniejsze jednostki zaczynają być wykonywane. Natomiast drugim obszarem jest obszar platform wydobywczych, tzw. platform offshore’owych do wydobycia ropy i gazu, a trzeci bardzo ważny obszar to jest obszar, nazwijmy to, skomplikowanych konstrukcji stalowych, takich jak np. lądowe i morskie wieże wiatrowe”.

Gość Poranka odnosi się również do planowanej współpracy Stoczni Gdańskiej ze Stocznią Szczecińską.

Wysłuchaj całej rozmowy już teraz!

A.K.