Wspólne Dziedzictwo Kulturalne Trójmorza

portal_ikona (2)

Seria podcastów Wspólne Dziedzictwo Kulturalne Trójmorza poświęcona jest muzyce, literaturze, sztuce i innym aspektom kultury. Wierzymy, że wzajemne poznanie swojego dziedzictwa w regionie Trójmorza będzie sprzyjać zacieśnianiu relacji między obywatelami państw członkowskich inicjatywy, przekładając się na większe poparcie dla jej funkcjonowania i na bezpośrednie nawiązywanie kontaktów osobistych i biznesowych. Rozmowy zostały nagrane w sierpniu i wrześniu 2023 roku w pięciu państwach: Litwie, Łotwie, Estonii, Słowenii i Rumunii przez Piotra Mateusza Bobołowicza. Projekt dofinansowany ze środków Polskiej Fundacji Narodowej.