Studio Kijów

7. studio kijów

Studio Kijów to audycje, korespondencje nadawane z Ukrainy. Dotyczą przede wszystkim wydarzeń na Ukrainie i w Rosji, stosunków Ukrainy z innymi państwami, życia polskiej mniejszości w tym kraju. Studio Kijów od 2013 roku na bieżąco relacjonuje wydarzenia związane z rosyjską agresją przeciwko Ukrainie. W audycji śledzimy stosunki polsko-ukraińskie, relacjonujemy wizyty przedstawicieli Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie. Studio Kijów, chociaż siedzibę ma w stolicy Ukrainy ma charakter mobilny: dlatego też są możliwe nasze bezpośrednie relacje z frontu, czy z innych miejsc, w których rozgrywają się najważniejsze wydarzenia. W ramach Studia Kijów opowiadamy także o spuściźnie Rzeczypospolitej na wschodzie, historii, kulturze i tradycji narodów zamieszkujących Ukrainę. Gospodarzem Studia Kijów jest Paweł Bobołowicz