Program wschodni

7. program wschodni

Program Wschodni  to cotygodniowa audycja publicystyczno-informacyjna dotycząca krajów b. ZSRS i ich relacji z Polską. Regularnie są w niej omawiane wydarzenia z Rosji i Ukrainy. Podsumowywane są także wydarzenia na Białorusi – blok przygotowywany razem z białoruską redakcją Radia Wnet. Oprócz wydarzeń politycznych, gospodarczych w audycji podejmowane są tematy historyczne i dotyczące życia Polaków na wschodzie. Główną formą audycji jest rozmowa z gośćmi: ekspertami, politykami, działaczami społecznymi, twórcami, a także korespondencje i materiały reportażowe. W Programie Wschodnim prezentowana jest muzyka z krajów b. ZSRS, głównie z Ukrainy, ale też utwory niezależnych artystów z Białorusi, czy Rosji. Autorami i prowadzącymi są Wojciech Jankowski (red. naczelny Kuriera Galicyjskiego – Lwów) i Paweł Bobołowicz (Studio Kijów). Stałym współpracownikiem Programu jest Volha Siamaszko (szef działu informacji białoruskiej redakcji Radia Wnet) i Janina Jakowenko (Studio Kijów). Audycja nadawana jest na zmianę z Kijowa, Lwowa, Warszawy, a także z innych miejsc w Polsce i za granicą.

Zapraszamy w każdą sobotę o 10:07!