Medycyna Hildegardy z bingen

6. medycyna hildegardy

Św. Hildegarda była jedną z czterech kobiet, która otrzymała tytuł doktora Kościoła. Jako pierwsza założyła klasztor żeński. Niemal tysiąc lat temu, dzięki niezwykłym wizjom, opisała nasz świat i jego problemy, a także sposoby leczenie wielu występujących dziś schorzeń. O sposobach na życie w harmonii, leczenie i dietę, która zapewnia zdrowie ciała i ducha opowiada Elżbieta Ruman i jej goście.