Koloseum

1. koloseum

Autor: Pomoc Kościołowi w Potrzebie Prowadzący: red. Ewa Tylus. Wielu ludziom sprawa męczeństwa za wiarę bardziej kojarzy się z „Quo vadis?”, czasami okrutnych cezarów (przede wszystkim Nerona) i rzezią chrześcijan w Koloseum, niż ze współczesnym światem. Ideą przewodnią programu jest ukazanie, że prześladowania chrześcijan, to nie historia, lecz coś, co wciąż trwa.