Gawęda historyczna

1. gawęda historyczna

Cykl audycji Krzysztofa Jabłonki obejmuje rocznice historyczne w pobliżu dnia audycji, oraz ciąg rozważań historycznych na temat dróg utraty niepodległości (XVIII w.) i odzyskiwania jej w wieku XIX i XX, z uwzględnieniem drogi do niepodległości wszystkich innych państw 1918 roku.