Nazwa programu: Radio Wnet | Firma nadawcy: Radio Wnet Sp. z o.o. | Zarząd: Krzysztof Skowroński, prezes zarządu; Lech Rustecki, członek zarządu | Rada Nadzorcza: Jacek Jonak (przewodniczący), Lucjan Siwczyk | Siedziba spółki: Krakowskie Przedmieście 79, 00-079 Warszawa | Dane kontaktowe: Krakowskie Przedmieście 79, 00-079 Warszawa; [email protected]www.wnet.fm | Wspólnicy, których udziały przekraczają 5% w kapitale zakładowym spółki: Krzysztof Skowroński, Lucjan Siwczyk, Andrzej Nasiadek, Lech Rustecki.

Dane identyfikacyjne w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych dostępne na stronie
https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/

Nasze usługi medialne:
Kanał Radia Wnet w serwisie YouTube
Podcasty Radia Wnet

Radio Wnet podlega jurysdykcji Rzeczypospolitej Polskiej. Organem właściwym w sprawach radiofonii i telewizji jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.