Żółwia praca, abonament i moralny terror. Donald Tusk wzywał do niepłacenia abonamentu RTV; ludzie go chętnie posłuchali

Wydawało się nam, że walka z komuną nie wymaga odwagi, że jest zwykłym obowiązkiem. Intelektualnej odwagi wymagało przeciwstawienie się demoralizującej łatwiźnie głoszonych niekiedy w konspirze haseł.

Andrzej Jarczewski

(…) Dlaczego to przypominam? Otóż nie uczestniczę w partyjnej walce między PiS a PO. W obydwu partiach są ludzie wspaniali bardzo i… nie bardzo. Znam wielu z nich osobiście; miałem na to kilkadziesiąt lat. Obserwowałem wiele wewnętrznych przemian: i w prawo, i w lewo. To jest naturalne, nieuniknione i często usprawiedliwione.

Nie ma jednak usprawiedliwienia dla działań przeciw Polsce! Takich prób nie podejmował PiS, gdy pozostawał w opozycji. Niestety ci, którzy chcą obalić PiS, nie cofają się przed działaniami, które mają charakter prowokacji, a nawet oczywistej zdrady państwa. Ponadto – co wydaje mi się równie ważne – przeciwnicy PiS nie wypracowali obrazu polskiego społeczeństwa w epoce „po PiS-ie”. Przecież nie ma takiej możliwości, by PiS rządził wiecznie. Przegra kiedyś na pewno. Ale kim wtedy będą rządzić następcy? Jakim społeczeństwem? Jak ludzie zareagują na ich rządy, wybrane demokratycznie? A jak zareagują na zamach stanu lub na obcą interwencję?

Wspomnę też o pewnej akcji w obronie PiS-owskiej polityki rolnej czy leśnej. Odmówiłem udziału i podpisu, mimo lekkiego, ale wyraźnie wyczuwalnego moralnego szantażu.(…) Otóż nie jestem ani z wami, ani przeciwko wam w żadnej sprawie. Po prostu wypowiadam się tylko wtedy, gdy wiem, o co chodzi, i gdy znam stanowisko drugiej strony.

Cały artykuł Andrzeja Jarczewskiego pt. „Żółwia praca, abonament i moralny terror” można przeczytać na s. 20 styczniowego „Kuriera Wnet” nr 31/2017, wnet.webbook.pl.

 


„Kurier Wnet”, „Śląski Kurier Wnet” i „Wielkopolski Kurier Wnet” są dostępne w jednym wydaniu w całej Polsce w kioskach sieci RUCH, Kolporter i Garmond Press oraz w Empikach, a także co sobota na Jarmarkach Wnet w Warszawie przy ul. Emilii Plater 29 (na tyłach hotelu Marriott), w godzinach 9–15.

Wersja elektroniczna „Kuriera Wnet” jest do nabycia pod adresem wnet.webbook.pl. W cenie 4,5 zł otrzymujemy ogólnopolskie wydanie „Kuriera Wnet” wraz z regionalnymi dodatkami, czyli 40 stron dobrego czytania dużego (pod każdym względem) formatu. Tyle samo stron w prenumeracie na www.kurierwnet.pl.

Artykuł Andrzeja Jarczewskiego pt. „Żółwia praca, abonament i moralny terror” na s. 20 styczniowego „Kuriera Wnet” nr 31/2017, wnet.webbook.pl

Komentarze