Wiele rzeczy możemy robić razem. Polska jest dla nas odpowiednim partnerem - mówi minister ds. morskich Indonezji - WNET.fm
Top bar
Reklama
Włącz radio Aktualny Poranek Wspieraj WNET Szukaj

Wiele rzeczy możemy robić razem. Polska jest dla nas odpowiednim partnerem – mówi minister ds. morskich Indonezji

Fot. Jerzy Pawleta

Mentalność narodu polskiego bardzo ułatwia współpracę. Czasami ma się bardzo wysoką technologię, ale dogadać się z ludźmi jest ciężko. Polacy to ludzie bardzo skromni, bardzo wydajni w pracy.

Krzysztof Skowroński
Luhut Binsar Pandjaitan

Jakie interesy wiążą Indonezję i Polskę?

Istnieje wiele wspólnych tematów biznesowych między naszymi państwami. Po pierwsze przemysł rybny. Polska potrzebuje surowca, my mamy dużo tuńczyka. To może być temat na wspólne przedsięwzięcie biznesowe.

Po drugie – macie bardzo dobry przemysł strategiczny: stocznie, radary, lekkie czołgi. Indonezja posiada własną branżę, ale potrzebujemy również polskiej technologii, którą uważamy za odpowiednią dla nas.

Po trzecie – my mamy olej palmowy. Firmy z Polski i Indonezji mogą współpracować także w tym sektorze.

Po czwarte edukacja. Myślę, że pod względem edukacji jesteście lepsi niż Indonezja. Populacja Indonezji to 250 milionów, a Polska 35-38 milionów. Myślę, że Polska, dzieląc się swoją technologią, jakością edukacji, może wpływać na poprawę jakości edukacji w Indonezji. Wiele rzeczy możemy robić razem.

Był Pan na Kongresie Morskim w Szczecinie. Czy udało się podpisać jakiś kontrakt?

Tak. Podpisano wczoraj umowę na budowę elektrowni w Indonezji. (…) Jak wspomniałem, populacja Indonezji to 250 milionów. Nasze PKB sięga to ponad 1 bilion USD, wzrost gospodarczy 5,3%, rosną inwestycje. Rynek jest ogromny. Mamy bogate zasoby naturalne. Tak więc z Polską możemy nawiązać bardzo dobrą współpracę, dobre stosunki handlowe. (…)

Czy Indonezja jest zainteresowana polskim mlekiem i polskimi jabłkami?

Tak. Także wołowiną, ponieważ jakość polskiej wołowiny jest wysoka. Pewien problem stanowi odległość. Ale jakość waszej wołowiny jest bardzo dobra, a cena bardzo niska w porównaniu do Indonezji. Zastanawiamy się, w jaki sposób możemy importować wołowinę z Polski.

Indonezja jest największym muzułmańskim krajem na świecie. Czy Pan też jest muzułmaninem?

Nie, jestem chrześcijaninem, protestantem. Ambasador Peter Gontha jest katolikiem. Dla nas, kraju o 250 milionowej populacji, gdzie 230 milionów jest muzułmanami albo uważa się za muzułmanów, równość religii jest bardzo ważna. Równe traktowanie i edukacja mają wielkie znaczenie dla minimalizowania radykalizmów. (…)

Był Pan w Szczecinie. Czy zostanie podpisany jakiś kontrakt na statki?

Tak, rozmawialiśmy z jedną z firm, ponieważ, jak wspominałem, polski przemysł stoczniowy jest bardziej zaawansowany od indonezyjskiego. W przyszłym miesiącu powołamy grupę roboczą, której pierwsze spotkanie odbędzie się w sierpniu w Dżakarcie. Będzie ono poświęcone następującym obszarom: edukacji, przemysłowi rybnemu, radarom, kształceniu oraz turystyce. Ta grupa robocza przyjrzy się tym potencjalnym obszarom współpracy i w ramach niej będziemy finalizować poszczególne projekty.

Cały wywiad Krzysztofa Skowrońskiego z Ministrem ds. Morskich Indonezji, Luhutem Binsarem Pandjaitanem, pt. „Możemy połączyć siły z pożytkiem dla obydwu krajów”, znajduje się na s. 6 lipcowego „Kuriera Wnet” nr 37/2017, wnet.webbook.pl.

 


„Kurier Wnet”, „Śląski Kurier Wnet” i „Wielkopolski Kurier Wnet” są dostępne w jednym wydaniu w całej Polsce w kioskach sieci RUCH, Kolporter i Garmond Press oraz w Empikach, a także co sobota na Jarmarkach Wnet w Warszawie przy ul. Emilii Plater 29 (na tyłach hotelu Marriott), w godzinach 9–15.

Wersja elektroniczna „Kuriera Wnet” jest do nabycia pod adresem wnet.webbook.pl. W cenie 4,5 zł otrzymujemy ogólnopolskie wydanie „Kuriera Wnet” wraz z regionalnymi dodatkami, czyli 40 stron dobrego czytania dużego (pod każdym względem) formatu. Tyle samo stron w prenumeracie na www.kurierwnet.pl.

Wywiad Krzysztofa Skowrońskiego z Ministrem ds. Morskich Indonezji, Luhutem Binsarem Pandjaitanem, pt. „Możemy połączyć siły z pożytkiem dla obydwu krajów” na s. 6 lipcowego „Kuriera Wnet” nr 37/2017, wnet.webbook.pl

Dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Zobacz także:


 

Republikanie komentują


Facebook