Radio WNET ma koncesję! - poinformował Telegraf "Kuriera WNET", który zauważa wszystkie ważne wydarzenia na świecie - WNET.fm
Top bar
Reklama
Włącz radio Aktualny Poranek Wspieraj WNET Szukaj

Radio WNET ma koncesję! – poinformował Telegraf „Kuriera WNET”, który zauważa wszystkie ważne wydarzenia na świecie

Fot. Karlherl (CC0, Pixabay)

W 70 rocznicę konferencji Kominternu: „Komunistyczna Partia Jugosławii w rękach morderców i szpiegów” lewicowi posłowie Bundestagu zorganizowali konferencję poświęconą łamaniu demokracji w Polsce.

Maciej Drzazga

Pozbawiony możliwości wyboru kupiłem w mojej gminie gazetę „Fakt”. Po 5-minutowej lekturze całości stwierdzam, że kontynuuje ona tradycje polskojęzycznej prasy niemieckiej wydawanej w pewnych okresach na terytorium Polski – napisał na Twitterze wiceprzewodniczący parlamentu europejskiego Zdzisław Krasnodębski.

Profesor Gersdorf zaczęła współpracować z wizażystami.

Gandalf, Bambo, Jogi, Bubu, Terminator i inne pseudonimy przydzielane pacjentom w przychodniach stały się polską odpowiedzią na RODO.

Na Forum Ekonomicznym w Krynicy zaprezentowało się rekordowych 5 tysięcy gości z 64 krajów świata.

Rosomak, Rak, Krab i Borsuk, czyli kolejno: transporter bojowy, samobieżny moździerz, armato-haubica oraz wóz piechoty – zaprezentowano na Salonie Obrony w Kielcach.

W kajdankach na Ojczyzny łono powrócił były prezes Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego FOZZ Dariusz Przywieczerski.

Banda, barachło, bydło, ciżba, czereda, czerń, ćma, draństwo i dzicz – stały się pierwszym odpowiednikami słowa „naród” podawanymi przez googlowski słownik synonim.net.

Zapraszamy do przeczytania całego „Telegrafu” Macieja Drzazgi na s. 2 październikowego „Kuriera WNET” nr 52/2018, wnet.webbook.pl.

 


„Kurier WNET”, „Śląski Kurier WNET” i „Wielkopolski Kurier WNET” są dostępne w jednym wydaniu w całej Polsce w kioskach sieci RUCH, Kolporter i Garmond Press oraz w Empikach, a także co sobota na Jarmarkach WNET w Warszawie przy ul. Emilii Plater 29 (na tyłach hotelu Marriott), w godzinach 9–15.

Wersja elektroniczna „Kuriera WNET” jest do nabycia pod adresem wnet.webbook.pl. W cenie 4,5 zł otrzymujemy ogólnopolskie wydanie „Kuriera WNET” wraz z wydaniami regionalnymi, czyli 40 stron dobrego czytania dużego (pod każdym względem) formatu. Tyle samo stron w prenumeracie na www.kurierwnet.pl.

„Telegraf” Macieja Drzazgi na s. 2 październikowego „Kuriera WNET” nr 52/2018, wnet.webbook.pl

Dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Zobacz także:


 

Republikanie komentują


Facebook