Porzucenie przez koncern Pietrzaka pracowników i strategicznej technologii w Walcowni Blach „Batory” to sprawa dla ABW - WNET.fm
Top bar
Reklama
Włącz radio Aktualny Poranek Wspieraj WNET Szukaj

Porzucenie przez koncern Pietrzaka pracowników i strategicznej technologii w Walcowni Blach „Batory” to sprawa dla ABW

Fot. A. Chamczyk, CC A-S 3.0, Wikipedia

Pozostaje ustalić, czy to przypadek, czy celowe działanie na szkodę rekonstruowanego przez rząd PiS przemysłu obronnego Rzeczypospolitej Polskiej, w postaci między innymi projektu Śląskich Hut Stali.

Stanisław Florian

Gdy m.in. pod presją pracowników, zainteresowanych mediów i Węglokoksu, który zatrudnieniem w Hucie „Pokój” wspierał zrozpaczoną i zagrożoną utratą mieszkań załogę WBB – w czerwcu upadłość walcowni jako części holdingu Pietrzaka została wreszcie ogłoszona i można było z nadzieją oczekiwać, że wyznaczony przez sędzię-komisarz syndyk Zbigniew Głodny zakończy gehennę załogi z poświeceniem walczącej o zakład. We wrześniu wydawało się, że światło w tunelu rozbłysło, bo Węglokoks ogłosił, że holding ŚHS z udziałem walcowni „Batory” powstanie przed końcem 2016 r. Ogłoszono przetarg. Stanęła do niego – czego należało oczekiwać – związana z Grupą Kapitałową Węglokoks spółka Euroserwis II i niespodziewany konkurent, spółka „Moris” Maurycego Wołka. (…)

Doszło do licytacji. Już na jej początku przedstawiciele Euroserwisu II zgłosili wątpliwości na temat transparentności przetargu, co mogło dawać uprzywilejowaną pozycję ich konkurentowi. (…) Według „onet.biznes”, oferent reprezentujący Węglokoks wskazywał, że stałą obsługę prawną spółki Moris prowadzi radca prawny będący również pełnomocnikiem kancelarii syndyka HW Pietrzak Holding. Jednak sędzia-komisarz Joanna Tuks nie przyjęła zastrzeżeń Węglokoksu. (…)

Z początkiem grudnia 2016 r. zwycięzca przetargu na WBB, spółka M. Wołka „Moris” powinna przejąć koszty utrzymania walcowni. Jednak załoga i syndyk zgłaszali brak kontaktu z nowym właścicielem. (…) Tym sposobem przed świętami Bożego Narodzenia pracownikom walcowni znów zajrzało w oczy widmo braku wypłat. (…). Ten „prezent” zrobiony pracownikom walcowni przed świętami sprawił, że nawet najdzielniejsi z nich postanowili szukać nowego zatrudnienia. Jeśli odejdą – niezależnie od unieważnienia wyników przetargu przez Węglokoks lub uruchomienia ponownej procedury przetargowej i jego zwycięstwa – brak tych fachowców może utrudnić lub uniemożliwić ponowne uruchomienie produkcji walcowni. (…)

W tym miejscu czas się zastanowić, czy wzięta „na zakładnika” przewlekłych procedur upadłościowych załoga WBB nie jest w rzeczywistości ofiarą wrogiej likwidacji, której celem jest nie tylko zniszczenie walcowni, ale również rozproszenie załogi, tak aby nikt w przyszłości nie był w stanie ponownie uruchomić zakładu dla celów polskich przemysłów strategicznych. Pod tym kątem sprawą Walcowni Blach „Batory” powinna się zainteresować Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. (…)

W latach 2011/2012 PPHU „Moris” był partnerem biznesowym RIALEX Crane Systems z Kluczborka w realizacji we współpracy z ACK w Sankt Petersburgu projektu specjalistycznej suwnicy dla Kombinatu Metalurgicznego w Magnitogorsku w Rosji. Tam od końca lat 80. XX w. pracuje wybudowana za bezcen przez polskie przedsiębiorstwa i polskich fachowców dla „Walcowni 2000” druga w Europie Środkowo-Wschodniej walcarka Quarto, mająca możliwość automatycznej zmiany przeskoku grubości i szerokości walcowanych blach. Pierwsza jest skarbem technologicznym Walcowni Blach „Batory” w Chorzowie… (…)

Rok 2015 przyniósł udział „Moris” obok RIALEX Crane Systems w budowie Elektrowni Wodnej Szardara w Kazachstanie Nursułtana Nazarbajewa, wchodzącym w skład rosyjskiej Wspólnoty Niepodległych Państw. Można założyć, że zysk z realizacji tego kontraktu ośmielił Wołka do podjęcia walki o porzuconą przez Pietrzaka WWB w Chorzowie i jej technologiczny skarb: walcarkę Quarto. (…)

Od października 2006 r. nasiliły się działania rosyjskich konkurentów w produkcji blach grubych: spółka Nowolipiecka Stal (NLMK), dzięki pomocy finansowej rosyjskich spółek sektora naftowego i gazowego, podjęła decyzję o budowie walcarki blach grubych w Lipiecku. Prace rozpoczęto w roku 2007, a ukończono przed końcem 2008. Dalszy program modernizacji NLMK zakładał w dziedzinie gotowych wyrobów stalowych zwiększenie mocy produkcyj-nych w latach 2006–2011 z 5 do 9,5 mln t rocznie. Warto odnotować, że w tym okresie rosyj-skie koncerny hutnicze wykupywały liczne huty w USA. (…)

W sytuacji, gdy imperialne aspiracje oligarchii rosyjskiej pod wodzą Putina grożą państwom wschodniej flanki NATO wrogimi aktami w ramach tzw. wojny hybrydowej – utrzymanie zdolności produkcyjnych walcarki Quarto z chorzowskiej walcowni może mieć znaczenie strategiczne dla poprawy uzbrojenia sił zbrojnych Rzeczypospolitej. Zwłaszcza w zakresie produkcji własnej, o czym m.in. 27 grudnia 2016 r. w telewizji Trwam mówił wiceminister Obrony Narodowej Bartosz Kownacki. (…)

Cały artykuł Stanisława Floriana pt. „Walcownia Blach Batory – sprawa dla ABW” można przeczytać na ss. 1 i 3 lutowego „Śląskiego Kuriera Wnet” nr 32/2017, wnet.webbook.pl.

 


„Kurier Wnet”, „Śląski Kurier Wnet” i „Wielkopolski Kurier Wnet” są dostępne w jednym wydaniu w całej Polsce w kioskach sieci RUCH, Kolporter i Garmond Press oraz w Empikach, a także co sobota na Jarmarkach Wnet w Warszawie przy ul. Emilii Plater 29 (na tyłach hotelu Marriott), w godzinach 9–15.

Wersja elektroniczna „Kuriera Wnet” jest do nabycia pod adresem wnet.webbook.pl. W cenie 4,5 zł otrzymujemy ogólnopolskie wydanie „Kuriera Wnet” wraz z regionalnymi dodatkami, czyli 40 stron dobrego czytania dużego (pod każdym względem) formatu. Tyle samo stron w prenumeracie na www.kurierwnet.pl.

Artykuł Stanisława Floriana pt. „Walcownia Blach Batory – sprawa dla ABW” na ss. 1 lutowego „Śląskiego Kuriera Wnet” nr 32/2017, wnet.webbook.pl

Zobacz także:


 

Republikanie komentują


Facebook