Piotr Semka: „My, reakcja”. To mój świat, który, dzięki Bogu, trwa, czego dowodzi chociażby powstanie tej książki.

Wartością jest dziś często racjonalność równoznaczna z beznamiętnością. Taka postawa pojawiła się również wśród publicystów prawicowych. Ale trzeba, żebyśmy nie tylko wiedzieli, ale i przeżywali.

Magdalena Słoniowska

Autor zmierzył się z ogromnym wyzwaniem, jakim jest opisanie tego, co nazwał światem antykomunistów, z całą jego złożonością, dramatami i wielkością. Odczuwam ogromną wdzięczność do pana Semki za trud, jaki podjął, także za to, że nie tylko zawarł w książce tyle faktów, tak ogromną wiedzę, ale że z taką precyzją wyraził uczucia całej tej rzeszy naszych przodków, a także nas, ich potomków, spadkobierców tamtego pokolenia – wszystkich tych, którzy czują, że „jesteśmy z nich” i chcielibyśmy być ich godni. W dodatku jego opowieść jest niezmiernie ciekawa, nie sposób się od niej oderwać. (…)

Emocje to nie tylko silne uczucia powodujące nieobiektywny stosunek do przeżywanych sytuacji. Emocje są także prawdziwą, słuszną reakcją na wydarzenia, trwałym wyrazem postawy, wyznawanych wartości i dążeń. Odpowiedzią człowieka wolnego na przemoc, kłamstwo jest gniew, opór, walka, nadzieja na odparcie tej przemocy, dążenie do zwycięstwa prawdy.

Patriotyzm jest też zespołem emocji: przywiązaniem do ziemi i środowiska, którym zawdzięczam swoją tożsamość, pragnieniem ich ochrony, obrony i rozwoju; miłością do bliskich, do których należy nie tylko moja rodzina czy miejscowość, ale cała ojczyzna; dążeniem do zapewnienia im bezpieczeństwa, nawet kosztem własnym; wdzięcznością wobec wspólnoty, w której żyję, i odpowiedzialnością za jej dobrobyt; szacunkiem dla kultury, która mnie ukształtowała.

Można by wyliczać dłużej – ale to wszystko jest w pewnym sensie emocjami: silnymi uczuciami, które kształtują człowieka i kierują jego postępowaniem. Bez nich jest się wykorzenionym i pozbawionym ważnej części osobowości. (…)

Dzięki historii rodziny Autora i jego wtrętom o charakterze osobistym poczułam, że mój ojciec i matka są także bohaterami tej narracji, że cała książka jest nie o jakichś „onych”, tylko o „nas”. Że ta historia patriotyzmu polskiego, którą podarował mi Piotr Semka, to moja historia (…) także dlatego, że jestem dumna z mojego ojca i matki, z tego, że byli wierni.

Cały artykuł Magdaleny Słoniowskiej pt. „Emocje antykomunistów, emocje czytelnika” można przeczytać na s. 14 marcowego „Kuriera Wnet” nr 33/2017, wnet.webbook.pl.

 


„Kurier Wnet”, „Śląski Kurier Wnet” i „Wielkopolski Kurier Wnet” są dostępne w jednym wydaniu w całej Polsce w kioskach sieci RUCH, Kolporter i Garmond Press oraz w Empikach, a także co sobota na Jarmarkach Wnet w Warszawie przy ul. Emilii Plater 29 (na tyłach hotelu Marriott), w godzinach 9–15.

Wersja elektroniczna „Kuriera Wnet” jest do nabycia pod adresem wnet.webbook.pl. W cenie 4,5 zł otrzymujemy ogólnopolskie wydanie „Kuriera Wnet” wraz z regionalnymi dodatkami, czyli 40 stron dobrego czytania dużego (pod każdym względem) formatu. Tyle samo stron w prenumeracie na www.kurierwnet.pl.

Artykuł Magdaleny Słoniowskiej pt. „Emocje antykomunistów, emocje czytelnika” na s. 14 marcowego „Kuriera Wnet” nr 33/2017, wnet.webbook.pl

Komentarze