Niemcy w czasie wojny toczyli swoistą wojnę demograficzną przeciw Polsce. Teraz mamy co roku więcej trumien niż kołysek

Niemiecki plan dla Narodu Polskiego przewidywał również emigrację, która nazywała się robotami przymusowymi. Wśród obietnic wyborczych Donalda Tuska była obietnica ułatwienia emigracji zarobkowej.

Lech Jęczmyk

Wpadł mi w ręce stary dokument, przedstawiający niemiecki plan stopniowej likwidacji Narodu Polskiego. Dlaczego stopniowej? Powinno być oczywiste – stwierdza dokument – że polskiej kwestii nie można rozwiązać w ten sposób, że zlikwiduje się Polaków podobnie jak Żydów. Tego rodzaju rozwiązanie obciążyłoby naród niemiecki na daleką przyszłość i odebrałoby nam wszędzie sympatię… (…)

Spędzenie płodu musi być na pozostałym obszarze Polski niekaralne. Środki służące do spędzania płodu i środki zapobiegawcze mogą być w każdej formie publicznie oferowane, przy czym nie może to pociągnąć za sobą jakichkolwiek policyjnych konsekwencji. Homoseksualizm należy uznać za niekaralny. (…)

Poprzez środki propagandowe, a w szczególności przez prasę, radio, kino, ulotki, krótkie broszury, odczyty uświadamiające itp. należy stale wpajać ludności myśl, jak szkodliwą rzeczą jest posiadanie wielu dzieci. (…)

Niemiecki plan dla Narodu Polskiego przewidywał również emigrację, która nazywała się robotami przymusowymi. Na roboty te zalecano wywozić przede wszystkim mężczyzn żonatych i kobiety zamężne, gdyż w ten sposób rozbija się rodziny i zmniejsza przyrost naturalny.

Cały tekst felietonu Lecha Jęczmyka pt. „Jak likwidować Naród Polski. Poradnik praktyczny” znajduje się na s. 5 pt. „Akademia Wnet”, w kwietniowym „Kurierze Wnet” nr 34/2017, wnet.webbook.pl. Lech Jęczmyk wspólnie z Romanem Zawadzkim prowadzi także raz w tygodniu na Wolnej Antenie Radia Wnet audycje Akademii Wnet.

 


„Kurier Wnet”, „Śląski Kurier Wnet” i „Wielkopolski Kurier Wnet” są dostępne w jednym wydaniu w całej Polsce w kioskach sieci RUCH, Kolporter i Garmond Press oraz w Empikach, a także co sobota na Jarmarkach Wnet w Warszawie przy ul. Emilii Plater 29 (na tyłach hotelu Marriott), w godzinach 9–15.

Wersja elektroniczna „Kuriera Wnet” jest do nabycia pod adresem wnet.webbook.pl. W cenie 4,5 zł otrzymujemy ogólnopolskie wydanie „Kuriera Wnet” wraz z regionalnymi dodatkami, czyli 40 stron dobrego czytania dużego (pod każdym względem) formatu. Tyle samo stron w prenumeracie na www.kurierwnet.pl.

Felieton Lecha Jęczmyka pt. „Jak likwidować naród polski. Poradnik praktyczny” na s. 5 „Akademia Wnet” kwietniowego „Kuriera Wnet” nr 34/2017, wnet.webbook.pl

Komentarze