Motto Konferencji Smoleńskich „Nie trzeba kłaniać się Okolicznościom, a Prawdom kazać, by za progiem stały”, C.K. Norwid - WNET.fm
Top bar
Reklama
Włącz radio Aktualny Poranek Wspieraj WNET Szukaj

Motto Konferencji Smoleńskich „Nie trzeba kłaniać się Okolicznościom, a Prawdom kazać, by za progiem stały”, C.K. Norwid

Fot. Stauffenberg, (dp, Wikipedia)

Co dziś wiemy o jej przyczynach i przebiegu katastrofy smoleńskiej? – mówi dr hab. Grzegorz Musiał, prof. UAM i WSKSiM, uczestnik wszystkich Konferencji Smoleńskich organizowanych w latach 2012–2015.

Grzegorz Musiał

Podkomisja pracuje w warunkach prawie identycznych jak Konferencje Smoleńskie. Nadal nie ma dostępu do szczątków wraku, terenu katastrofy smoleńskiej i ciał ofiar. Te ostatnie są wreszcie po 7 latach przedmiotem badania prokuratury, lecz wyniki badań są dla Podkomisji obecnie niedostępne. Stąd z konieczności prace Podkomisji ograniczają się głównie do analizy dokumentów dostępnych w Polsce oraz wykonywania badań naukowych zastępczych w stosunku do badania wraku. (…)

Pomimo rządów „dobrej zmiany” w tej sprawie wciąż obserwujemy daleko idący sceptycyzm, by nie powiedzieć opór środowisk akademickich, również wielkopolskich. Kolejne tygodnie dostarczają nowych dowodów na wykluczanie z debaty ludzi o postawach prawicowych i konserwatywnych nacechowanych nowoczesnym patriotyzmem, często na czołowych uniwersytetach. Stąd cieszy nas każda poprawa sytuacji, jak na przykład udostępnienie przez władze Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu uczelnianej auli na otwarte debaty poświęcone sprawom ważnym dla naszego kraju. Czynimy starania, by uspokajać nastroje i zbliżać stanowiska na drodze dyskusji bez wykluczeń, wciąż dążąc do odkrywania prawdy. (…)

Przeprowadzone badania naukowe wykazały, że: samolot leciał wyżej, niż to wskazano w hipotezie MAK/Millera, a więc nie mógł uderzyć w brzozę na polu Bodina. Gdyby jednak samolot uderzył w brzozę, to nie zostałaby odcięta końcówka skrzydła, lecz przecięta brzoza. Gdyby jednak odcięta została końcówka skrzydła, to samolot nie mógłby odwrócić się w powietrzu na plecy, a gdyby jednak samolot uderzył w ziemię po odwróceniu się na plecy, to nie nastąpiłaby taka jego dezintegracja, jaką widać na wszystkich zdjęciach z wrakowiska.

Cały artykuł Grzegorza Musiała pt. „Nie trzeba kłaniać się Okolicznościom, a Prawdom kazać, by za progiem stały” można przeczytać na s. 1 kwietniowego „Wielkopolskiego Kuriera Wnet” nr 34/2017, wnet.webbook.pl.

 


„Kurier Wnet”, „Śląski Kurier Wnet” i „Wielkopolski Kurier Wnet” są dostępne w jednym wydaniu w całej Polsce w kioskach sieci RUCH, Kolporter i Garmond Press oraz w Empikach, a także co sobota na Jarmarkach Wnet w Warszawie przy ul. Emilii Plater 29 (na tyłach hotelu Marriott), w godzinach 9–15.

Wersja elektroniczna „Kuriera Wnet” jest do nabycia pod adresem wnet.webbook.pl. W cenie 4,5 zł otrzymujemy ogólnopolskie wydanie „Kuriera Wnet” wraz z regionalnymi dodatkami, czyli 40 stron dobrego czytania dużego (pod każdym względem) formatu. Tyle samo stron w prenumeracie na www.kurierwnet.pl.

Artykuł Grzegorza Musiała pt. „Nie trzeba kłaniać się Okolicznościom…” na s. 1 kwietniowego „Wielkopolskiego Kuriera Wnet” nr 34/2017, wnet.webbook.pl

 

Zobacz także:


 

Republikanie komentują


Facebook