Generał Elżbieta Zawacka ps. Zo. Jedyna kobieta wśród cichociemnych, żołnierz powstania warszawskiego i kurierka KG AK - WNET.fm
Top bar
Reklama
Włącz radio Aktualny Poranek Wspieraj WNET Szukaj

Generał Elżbieta Zawacka ps. Zo. Jedyna kobieta wśród cichociemnych, żołnierz powstania warszawskiego i kurierka KG AK

Pomnik gen. Zawackiej w Toruniu autorstwa T. Porębskiego |Fot. Margosz, CC 4.0, Wikimedia.com.

Zagrożenie aresztowaniem spowodowało, że została objęta kwarantanną, wstępując do zakonu elżbietanek w Szymanach. W lipcu 1944 r. uciekła z klasztoru, aby wziąć udział w powstaniu warszawskim.

Maria Wandzik

Była organizatorką szlaków zachodnich, przekraczała granice, posługując się fałszywymi dokumentami. Ponad sto razy przenosiła pocztę, meldunki, pieniądze. (…) Do Londynu pojechała z prywatną misją, bo pragnęła uregulowania spraw kobiet-żołnierzy w Polsce. Powróciła stamtąd kilka miesięcy później, skacząc na spadochronie jako cichociemna. (…) po kapitulacji przedostała się do Krakowa, skąd koordynowała działalność kurierską na trasach prowadzonych do Szwajcarii. W październiku tego samego roku została mianowana kapitanem, a następnie majorem Wojska Polskiego. (…)

Aresztowana przez UB w roku 1951, została skazana na 10 lat ciężkiego więzienia w Fordonie, Grudziądzu i Bojanowie. Powróciła do szkolnictwa w roku 1965, ciągle obserwowana przez UB/SB. Po habilitacji przyjęła propozycję pracy na Uniwersytecie Gdańskim, a stamtąd przeniosła się do rodzinnego Torunia, gdzie została zatrudniona na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. (…)

Elżbieta Zawacka zmarła 10 stycznia 2009 r. w Toruniu, w wieku prawie 100 lat. Została pochowana na cmentarzu św. Jerzego w Toruniu, z honorami wojskowymi należnymi generałowi Wojska Polskiego, którym została mianowana przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego w 2006 roku. W historii Wojska Polskiego była jedną z dwóch kobiet awansowanych na stopień generała brygady.

Cały artykuł Marii Wandzik pt. „Gen. Zawacka –„Zo. Wątek tarnogórski” można przeczytać na s. 12 styczniowego „Śląskiego Kuriera Wnet” nr 31/2017, wnet.webbook.pl.

 


„Kurier Wnet”, „Śląski Kurier Wnet” i „Wielkopolski Kurier Wnet” są dostępne w jednym wydaniu w całej Polsce w kioskach sieci RUCH, Kolporter i Garmond Press oraz w Empikach, a także co sobota na Jarmarkach Wnet w Warszawie przy ul. Emilii Plater 29 (na tyłach hotelu Marriott), w godzinach 9–15.

Wersja elektroniczna „Kuriera Wnet” jest do nabycia pod adresem wnet.webbook.pl. W cenie 4,5 zł otrzymujemy ogólnopolskie wydanie „Kuriera Wnet” wraz z regionalnymi dodatkami, czyli 40 stron dobrego czytania dużego (pod każdym względem) formatu. Tyle samo stron w prenumeracie na www.kurierwnet.pl.

Artykuł Marii Wandzik pt. „Gen. Zawacka –„Zo. Wątek tarnogórski” na s. 12 styczniowego „Śląskiego Kuriera Wnet” nr 31/2017, wnet.webbook.pl

Zobacz także:


 

Republikanie komentują


Facebook