El Dorado leży w Polsce! Odkryli je Włosi w 1999 roku, kiedy za 1 mld dolarów objęli 52% udziałów polskiego banku Pekao

Elity rządzące wtedy Polską uważały w największej śmiałości, że Polska jest co najwyżej starą i brzydką panną na wydaniu. Jednak Włosi wiedzieli swoje. I pełni animuszu ruszyli na podbój Nowego Rynku.

Jan Kowalski

Na samej transakcji kupno-sprzedaż Włosi zarobili już 2 miliardy 200 milionów dolarów. I jeśli nie sprzedadzą ostatniego 10% pakietu akcji poniżej 120 zł za 1 szt., ich zysk z tego tytułu osiągnie 3 miliardy dolarów, czyli wg obecnego kursu ponad 12 miliardów złotych. Dodając do tego coroczne zyski (opierałem się na oficjalnych danych Pekao), sumujące się na przestrzeni 16 lat na kwotę 15 miliardów złotych polskich, otrzymamy zysk w wysokości 27 miliardów złotych. Stara i brzydka panna na wydaniu okazała się klasycznym i, co najważniejsze, rzeczywistym Eldorado! Podsumowując zatem wyprawę, możemy potwierdzić – była bardzo opłacalna dla Włochów. (…)

Muszę się cieszyć, jak patriocie przystało. Jednak jeśli to, co kolejne rządy po roku 1989 wyprzedały w obce ręce, będziemy teraz odkupywać po cenie czterokrotnie wyższej, to może nie zabraknie patriotów, ale pieniędzy na pewno.

Cały artykuł Jana Kowalskiego pt. „El Dorado leży w Polsce” można przeczytać na s. 6 styczniowego „Kuriera Wnet” nr 31/2017, wnet.webbook.pl.

 


„Kurier Wnet”, „Śląski Kurier Wnet” i „Wielkopolski Kurier Wnet” są dostępne w jednym wydaniu w całej Polsce w kioskach sieci RUCH, Kolporter i Garmond Press oraz w Empikach, a także co sobota na Jarmarkach Wnet w Warszawie przy ul. Emilii Plater 29 (na tyłach hotelu Marriott), w godzinach 9–15.

Wersja elektroniczna „Kuriera Wnet” jest do nabycia pod adresem wnet.webbook.pl. W cenie 4,5 zł otrzymujemy ogólnopolskie wydanie „Kuriera Wnet” wraz z regionalnymi dodatkami, czyli 40 stron dobrego czytania dużego (pod każdym względem) formatu. Tyle samo stron w prenumeracie na www.kurierwnet.pl.

Artykuł Jana Kowalskiego pt. „El Dorado leży w Polsce” na s. 6 styczniowego „Kuriera Wnet” nr 31/2017, wnet.webbook.pl

.

 

 

Komentarze